logo

U bent hier

Uitreiking van de Thesis Awards 2021

Op dinsdag 5 oktober heeft het Brussels Studies Institute de Thesis Awards 2021 uitgereikt tijdens een ceremonie in het historische hart van Brussel in de Sint-Gorikshallen. Drie prijzen werden uitgereikt aan uitstekende master scripties over Brussel die tijdens het academiejaar 2019-2020 werden verdedigd. De drie winnaars ontvangen een cheque van 2.000 euro en steun bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel in het elektronische tijdschrift. Alle drie de kandidaten zijn als student verbonden aan de VUB.  

Na de oproep tot het indienen van kandidaturen in februari 2021 werden elf scripties ingediend om aan deze wedstrijd deel te nemen. Gesteund door een volledig dossier, met inbegrip van een aanbevelingsbrief van hun promotor, werden tien ontvankelijke scripties voorgelegd aan een jury van academische deskundigen die gespecialiseerd zijn in de behandelde thema's en afkomstig zijn van de verschillende partneruniversiteiten van het BSI: de ULB, de VUB, de “Université Saint-Louis – Brussel”, de KU Leuven en de UCLouvain.

Elke scriptie werd door twee juryleden beoordeeld. Na deze eerste evaluatieronde kwamen vijf 

scripties in aanmerking voor een tweede evaluatieronde. Aan het eind van de tweede ronde werden drie laureaten geselecteerd, zowel voor hun wetenschappelijke uitmuntendheid als voor het sterk interdisciplinaire karakter van hun onderzoek en de mogelijke relevantie voor het beleid in Brussel.

Dankzij de steun van collegelid Sven Gatz (Collegelid bevoegd voor Onderwijs in de VGC) en Minister-voorzitter Barbara Trachte (Minister-voorzitter van het college van de COCOF) konden dit jaar opnieuw drie prijzen worden uitgereikt, een BSI-prijs, een N-Brussel-prijs en een COCOF- prijs.

De BSI Thesis Award werd toegekend aan Milena Vleminckx-Huybens voor haar scriptie "What role for the Steenweg in Brussels? From undervalued corridors under tension to qualitative backbones of the polycentric city". Geschreven onder het promotorschap van Fabio VANIN in het kader van haar Master 'Urbanism and Spatial Planning' aan de VUB, behandelt deze scriptie het belang van de steenwegen voor het Brusselse stadsweefsel. Haar onderzoek geeft aan dat de steenwegen een belangrijke economische en sociale functie vervullen en het suggereert ook dat een strategische herontwikkeling van de steenwegen kan bijdragen tot de economische en sociale heropleving en valorisering van de omliggende buurten.
 
De COCOF Thesis Award werd toegekend aan Josef Adler, dankzij de steun van de Franse Gemeenschapscommissie, voor zijn scriptie getiteld "Privatizing social housing supply – the New-Build Agence Immobilière Sociale Model in the Brussels Capital Region". Het onderzoek van Josef Adler, verdedigd in het kader van de Master in "Urban Studies" (ULB-VUB) onder het promotorschap van Mathieu Van Criekingen, spitst zich toe op het sociaal huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De empirische bevindigen in dit werk tonen aan dat een beleid dat private vastgoedspelers aanmoedigt om te investeren in sociale huisvesting deels de bal misslaat doordat het de bouw van woningen aanmoedigt die niet prioritair benodigd zijn om de wachtlijsten voor sociale woningen te verminderen.
 
De N-Brussel Thesis Award werd uitgereikt aan Lien Maes dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Haar thesis getiteld "Necessities, incivilities and remedies in public spaces: A study of public toilet facilities in Brussels" werd geschreven onder het promotorschap van Lucas DE MELO MELGAÇO in het kader van de Master in "Criminologische Wetenschappen" aan de VUB. Het onderzoek wijst op het belang van openbare sanitaire voorzieningen voor de gebruikers van de stad, in het bijzonder de meer kwetsbare gebruikers, maar geeft ook aan dat de bestaande plaatsen zowel in de feiten als in de perceptie plaatsen zijn waar sociaal verstorend gedrag zich voordoet. Hierdoor mijden potentiële gebruikers hun gebruik en wordt de uitbreiding van dergelijke voorzieningen in vraag gesteld.

De drie voormalige studenten ontvingen hun prijs tijdens een prijsuitreiking in de Sint-Gorikshallen, in aanwezigheid van hun familieleden, hun promotor, leden van de jury en academische experts van het BSI.