logo

U bent hier

VUB belt al haar studenten op om hun welzijn te monitoren

Persoonlijk contact met meer dan 16.000 studenten

De coronacrisis drukt zwaar op het welzijn van studenten. Uit recent onderzoek blijkt dat studenten meer angst, stress en depressieve gevoelens ervaren sinds het begin van de pandemie. Daarom steekt de VUB op initiatief van rector Caroline Pauwels haar studenten een hart onder de riem met het project ‘VUB geeft om jou’. De universiteit zal in maart 2021 elke VUB-student opbellen voor een gesprek over hun welzijn.

Voor de opbelactie doet de VUB een beroep op haar masterstudenten Psychologie. De vaste equipe studentenpsychologen, die al jaren fantastisch werk levert, wordt al overspoeld door de reguliere zorg in coronatijd. Voor dit project zullen speciaal 150 studenten worden aangeworven als jobstudenten. Zij zullen in maart 2021 een kort telefonisch gesprek van ongeveer vijftien minuten voeren met elke VUB-student, zowel bachelors als masters. Het gaat om meer dan zestienduizend studenten die ze moeten bellen. De deelnemende masterstudenten krijgen een korte training waarin ze telefonische gespreks- en interviewvaardigheden inoefenen en ze leren hoe ze adequaat kunnen reageren op het verhaal van studenten.

Naast vragen als ‘Hoe gaat het met je?’ zullen de VUB-masterstudenten Psychologie ook een aantal gerichte vragen stellen aan hun medestudenten. Dat gebeurt aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, waarmee de universiteit een inschatting over het mentale welzijn van haar studenten kan maken. Mocht uit het telefoongesprek blijken dat de student het moeilijk heeft, zal hij/zij op de hoogte worden gebracht van mogelijke hulpbronnen of professionele hulp.

De organisatie en inhoudelijke invulling is in handen van professor klinische psychologie Imke Baetens en decaan prof. Johan Vanderfaeillie. Imke Baetens: “De studenten hebben zich massaal en snel aangemeld om de telefonische consults voor de VUB te doen. Ze beseffen dat dit belangrijk is voor al hun medestudenten in Corona. Omdat dit professioneel en op niveau moet worden behandeld worden de studenten als jobstudenten betaald en worden ze gerekruteerd uit de masteropleiding klinische psychologie. Met een aantal gerichte vragen toetst zo’n masterstudent Psychologie af hoe het met de student gaat. Het is een grootschalig project dat veel inspanning kost, maar nog meer voldoening geeft. Bovendien kunnen we op basis van de uitkomsten ons beleid uitstippelen.”Dit project en de training van de masterstudenten psychologie wordt mede mogelijk gemaakt door het team van het Brussels University Consultation Center (BRUCC).

Initiatiefneemster voor de opbelactie, rector Caroline Pauwels, licht toe: “De gerichte vragen laten toe om het mentale welzijn van de VUB-studenten in kaart te brengen. Na afloop van het onderzoek zullen de vergaarde, anonieme data geanalyseerd worden. Op basis daarvan kunnen wijzigingen op beleidsniveau worden doorgevoerd die ervoor zorgen dat het mentale welzijn van VUB-studenten beter gemonitord én ondersteund wordt.”

Studenten die liever niet opgebeld worden, kunnen dat aangeven via een toestemmingsformulier in de nieuwsbrief over de opbelactie.

Opbelactie deel van VUB-project ‘Leave No One Behind

De opbelactie ‘VUB geeft om jou’ maakt deel uit van het grootschalig VUB-project ‘Leave No One Behind’, dat inzet op de bevordering van het welzijn van haar studenten. Daarmee steunt de VUB haar studenten, geeft ze hen moed en helpt ze waar nodig op verschillende domeinen (financieel, sociaal en mentaal welzijn).

Binnen het domein van mentaal welzijn bestaan al verschillende initiatieven. Zo staat VUB Studiebegeleiding klaar voor studenten die problemen ervaren bij planning, taken en deadlines. Ook een team van studentenpsychologen staat met individuele consults en groepstrainingen ter beschikking van de studenten en de Kotcoach helpt om het kotleven op VUB in goede banen te leiden, eenzaamheid tegen te gaan en het maken van vriendschappen te bevorderen.

Daarnaast zijn ‘Start to Talk’, ‘Samen Sterk’ en ‘VUBuddy’ maar enkelen van de vele initiatieven voor en door VUB-studenten, waarmee ze elkaar hulp bieden. Naast de actie ‘VUB geeft om jou’ zullen deze initiatieven via de campagne #Durftededelen onder de koepel van ‘De Wereld Heeft Je Nodig’ geamplificeerd worden bij de studentenpopulatie. Ook een team van studentenpsychologen staat met individuele consults en groepstrainingen ter beschikking van de studenten en de Kotcoach helpt om het kotleven op VUB in goede banen te leiden, eenzaamheid tegen te gaan en het maken van vriendschappen te bevorderen.