logo

U bent hier

NEW DATE Food for Thought: Health and Wellbeing for our VUB research community

vrijdag, 18 februari, 2022 - 12:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
U-residence
R&D Events
fft@vub.be

 (Dutch version below)

 In a highly competitive academic setting and in a world that is so rapidly changing, we at VUB should regularly reflect on ourselves and proactively take care of the wellbeing of our greatest assets: students and staff. Serving both, a wellbeing policy risks being innately shattered and ad hoc.

The establishment of working groups and a central coordinator who bridges between them, will tackle this, and will result in a clear overview of roles and responsibilities so that wellbeing is fully embedded into the governing councils of our university. Moreover, as a humanistic and urban engaged community, the VUB wants to evolve into a reference place in the field of well-being, based on research, a data-driven policy, and the gradual construction of a (self) learning network around well-being. By participating to this food-for-thought, you become a part of this transformation.

Wellbeing is widely studied at our university and tackled from various angles. It has the potential to become a transdisciplinary field of study, covering researchers from the human sciences, biomedical sciences and (engineering) sciences. However, what we are currently lacking, is an umbrella that unites us and allows for wellbeing to be studied from a holistic point of view. Let’s get to know each other and explore future collaborations!

We cordially invite you to join us at our tables on November 26 to explore the potential of future collaborations.

Practical details:

  • Date:  Friday February18th 2022
  • Location: U-Residence
  • Time: 12:00-14:00
  • Places are limited and registration is required (below).

 


 

In een sterk competitieve academische omgeving en in een wereld die zo snel verandert, moeten we aan de VUB regelmatig stilstaan bij onszelf en proactief zorg dragen voor het welzijn van onze grootste troeven: studenten en personeel. Rekening houdend met deze twee groepen, is een welzijnsbeleid bijna inherent versnipperd en ad hoc.

De oprichting van werkgroepen en een centrale coördinator die een brug slaat tussen de werkgroepen, zal resulteren in een duidelijk overzicht van rollen en verantwoordelijkheden, zodat welzijn volledig ingebed is in de bestuursraden van onze universiteit.
Bovendien wil de VUB als humanistische en Urban engaged community uitgroeien tot een referentieplaats op het vlak van welzijn, gebaseerd op onderzoek, een datagedreven beleid, en de geleidelijke opbouw van een (zelf)lerend netwerk rond welzijn. Door deel te nemen aan deze food-for-thought, maakt u deel uit van deze transformatie.

Welzijn wordt aan onze universiteit breed bestudeerd en vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Het heeft het potentieel om een transdisciplinair studiegebied te worden, waarbij onderzoekers uit de menswetenschappen, biomedische wetenschappen en (ingenieurs)wetenschappen betrokken zijn.
Waar het ons momenteel echter aan ontbreekt, is een overkoepeling die ons verenigt en die het mogelijk maakt welzijn vanuit een holistisch gezichtspunt te bestuderen. Laten we elkaar leren kennen en toekomstige samenwerkingen onderzoeken!

Wij nodigen u van harte uit op 26 november bij ons aan tafel om het potentieel van toekomstige samenwerkingen te verkennen.

Praktische details:

  • Datum:  Vrijdag 18 februari 2022

  • Locatie: U-Residence

  • Uur: 12:00-14:00
  • Plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht.

 

 

 
1 Start 2 Complete