logo

U bent hier

BEKWAAMHEID IN HET DIAGNOSTISCH GEBRUIK VAN X-STRALEN VOOR ARTSEN

The date of this event is TBA.
Campus: Brussels Health Campus
UZ Brussel
Auditorium Kiekens
02-477 53 22
walter.rijsselaere@uzbrussel.be

EEN INITIATIEF VAN

Prof. N. Buls, Prof. J. de Mey en Dr. P Covens, Radiologie en Medische Beeldvorming, UZ Brussel.
Beeldvorming en Fysische Wetenschappen (BEFY), vakgroep LABO, VUB.
Fysische Controle

De cursus richt zich tot kandidaat- specialisten en specialisten die gebruik willen maken van röntgenapparatuur voor medische diagnose of voor radioscopisch gestuurde procedures. Het programma is conform de vereisten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC en laat toe om een vergunning aan te vragen voor het diagnostisch gebruik van X-stralen. DOCENTEN

DOCENTEN

Prof. J. de Mey, Prof. N. Buls, Prof. T Gevaert, Dr. P Covens, Dr. Gert Van Gompel

DATA

Gezien de pandemie worden de lessen in het UZ Brussel geannuleerd, het lesmateriaal wordt online beschikbaar gesteld!

10 dinsdagen van 18u30 tot 21u00 op  16/11/21, 23/11/21, 30/11/21, 7/12/21, 11/01/22, 18/01/22, 25/01/22, 01/02/22, 08/02/22,  03/05/22 (examen) en twee zaterdagen van 10u tot 18u op 12/03/22 en 19/03/22 (practicum).

PROGRAMMA

Reglementering en filosofie van de stralingsbescherming – 10u

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld: een overzicht van 100 jaar bescherming tegen ioniserende straling; natuurlijke en kunstmatige straling; de basisprincipes van de stralingsbescherming en de LNT-hypothese; alle reglementaire verplichtingen bij het medisch gebruik van X-stralen; internationale richtlijnen; praktische stralingsbescherming in de radiologie.

Klinisch gebruik van beeldvormingsmethoden en hun eigenschappen – 5u

Beschrijving van beeldvormingsmethoden, type onderzoeken, voorschrijfcriteria, klinische indicaties en klinische impact

Fysische grondslagen: eigenschappen, bronnen en productie van ioniserende straling – 10u

In dit seminarie wordt een bondig overzicht gegeven van de algemene eigenschappen van ioniserende straling. Er wordt een antwoord gezocht op de vragen: “Wat is straling?”, “Hoe wordt ioniserende straling opgewekt?” en “Hoe interageert straling met de materie?”.

Biologische effecten van ioniserende straling – 5u

De inductie van deterministische en stochastische effecten, risico coëfficiënten voor kanker en erfelijke effecten, stralingseffecten voor embryo en foetus.

Röntgentechnologie en detectoren – 5u

Een overzicht van courante en nieuwe 2D en 3D röntgentechnologieën met aandacht voor hardware en software. Eigenschappen van hedendaagse röntgendetectoren. 

Medische Dosimetrie – 10u

Volgende onderdelen worden behandeld: fysische, stralingsprotectie en operationele grootheden in de stralings dosimetrie; dosimetrische technieken toegepast voor radiologie; schatten van patiëntdosissen bij röntgenonderzoeken; dosimetrie bij CT en interventionele radiologie; gebruik van diagnostische referentieniveaus; dosimetrie van de medische staf bij interventionele radiologie.

Impact van instelparameters op dosis en beeldkwaliteit – 5u

Volgende onderdelen worden behandeld: fysische aspecten van radiologische beeldkwaliteit; technische instelparameters (incl. positionering) van röntgentoestellen (RX, fluoroscopie, CT) met impact op personeels- en patientendosis; impact van instelparameters op beeldkwaliteit.

Practica -30u

Dit lesonderdeel vindt plaats in de röntgenzalen. De studenten voeren in groepen een reeks experimenten uit met dosimetrie-apparatuur en testobjecten. De oefeningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de invloed van technisch/fysische instellingen op dosimetrie en beeldkwaliteit. 

 PRAKTISCH

Rekening houdend met de ontwikkelingen van COVID-19 bestaat de mogelijkheid dat de cursus integraal online zal georganiseerd worden. In dat geval zullen de hoorcolleges online beschikbaar worden gesteld.

TOELATINGSVOORWAARDEN  De studenten zijn houder van het diploma dokter in de genees-, heel- en verloskunde.

PRIJS 465 euro te storten op BE10 0013 4095 7504 met vermelding WDCO68/BEFYINK1 + naam deelnemer(s)). Na ontvangst van uw overschrijving, zal uw inschrijving per email worden bevestigd. Inschrijven kan tot 29 oktober 2021. Deelname aan de cursus is kosteloos voor UZ-personeelsleden.

GETUIGSCHRIFT Getuigschrift mits succesvol examen.

ACCREDITERING Accreditering in aanvraag.

INFO Walter Rijsselaere, dienst Radiologie & Medische Beeldvorming, UZ Brussel, Tel.: 02-477 53 22, Walter.Rijsselaere@uzbrussel.be