logo

U bent hier

Permanente Vorming 'Eerstelijns Psychologische Zorg' 2018/2020

The date of this event is TBA.
Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
Huis van de Mens
Brussel

PERMANENTE VORMING
EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG
2018/2020


door
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Gent
KU Leuven
 

vormingsinstituten:
de KOPpeling en The Human Link
beroepsvereniging: VVKP
de onderzoeksgroep: LUCAS KU Leuven

 

INRICHTERS
Deze permanente vorming wordt ingericht door de vormingsinstituten de KOPpeling en The Human Link, de beroepsvereniging de VVKP en de Vrije Universiteit Brussel, UGent en KULeuven.

Deze permanente vorming wordt interuniversitair georganiseerd door de drie universiteiten en deze treden beurtelings op als coördinerende instelling voor de duur van de tweejarige opleiding. Eind september 2018 wordt voorzien dat de groep start in het eerste jaar aan de universiteit van Brussel (VUB, locatie vlakbij Brussel Noord).

VISIE
Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) is gericht op het verhogen van de psychologische zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Deze zorg wordt verstrekt aan kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen met mild tot matige psychische klachten en meer specifiek ook aan kwetsbare groepen die op korte termijn hulp willen.

ELP kan vanuit een mono- of multidisciplinaire context bijdragen aan vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Dit kan dit leiden tot een meer efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.

DOEL VAN DE OPLEIDING
In de PEV ELP worden de deelnemers opgeleid in het hanteren van een generalistisch eerstelijns-psychologisch denkkader.

Binnen deze opleiding wordt gekozen voor het KOP-model bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren (Rijnders, Heene, Debruyne & Haeck, 2010, 2015).

Op basis van dit denkkader leren de cursisten op systematische wijze psychologische problemen analyseren en behandelmethoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Deze opleiding bereidt voor op het zelfstandig aanbieden van deze ELP zorg aan verschillende patiëntengroepen met uiteenlopende problemen.

De zorg kan verstrekt worden in het kader van samenwerkingsverbanden met andere zorgverstrekkers.

TOELATINGSVOORWAARDEN

  • Master in de Psychologie of de Pedagogische wetenschappen
  • Afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, schoolpsychologie of orthopedagogiek
  • Minimaal 6 maanden klinische ervaring in het domein van de psychologische zorg voorafgaand aan de opleiding.

De opleiding wordt beperkt tot 40 deelnemers. Deze groep wordt in functie van de doelgroep (kinderen / volwassenen) opgesplitst in groepen van 20 deelnemers.

GETUIGSCHRIFT
Er wordt door de coördinerende universiteit een Getuigschrift van Permanente vorming in de Eerstelijns Psychologische Zorg afgeleverd mits het regelmatig volgen van alle  opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties hiervan.

STUDIEGELD
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per opleidingsjaar van de tweejarige cyclus, inclusief overhead en inschrijving op de rol.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit workshops, supervisie, persoonlijke ontwikkeling en coaching bij casusconceptualisatie. In alle onderdelen wordt praktijk- en competentiegericht gewerkt.

Per jaar zijn er 12 workshops waarvan een deel voor de volledige groep en een deel opgesplitst voor volwassenen en kinderen/ jongeren.

Het eerste jaar wordt gestart met een basisopleiding in de generalistische principes, met aandacht voor non-specifieke vaardigheden en trans-diagnostische modellen (bv. interventies gericht op piekeren, assertiviteit, coping, zelfbeeld, emotie-regulatie, relaxatie…).

Het tweede jaar wordt er ingegaan op meer specifieke problemen per doelgroep (bv. problemen in de partnerrelatie, de werksituatie, de opvoeding, functionele lichamelijke klachten, verslaving….).

PERIODE EN PLAATS
De opleiding wordt gespreid over twee academiejaren. De opleidingsdagen gaan telkens door op maandagen van 9u30 tot 16u30. De activiteiten, met uitzondering van de supervisies, gaan door in locaties aan de Vrije Universiteit Brussel (op wandelafstand van Brussel Noord).

DOCENTEN
De hoofdopleiders van de organiserende universiteit en de vormingscentra leiden de opleiding. De docenten die instaan voor de workshops hebben bijzondere expertise in specifieke toepassingen van de ELP zorg.

CONTACT
Gelieve te mailen naar admin@thehumanlink.be