logo

U bent hier

PERMANENTE VORMING 'FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE'

The date of this event is TBA.
Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
KULeuven
De precieze lokalen en adresgegevens in Leuven, evenals de parkeermogelijkheden, zullen op een later tijdstip doorgegeven worden.
UAntwerpen, KULeuven, UGent en VUBrussel.
stephanie.goovaerts@uantwerpen.be
Permanente vorming

Interuniversitaire postacademische vorming

Forensische psychiatrie en psychologie

2de nieuwe cyclus 1ste academiejaar (2020-2021)

 

Let op: Inschrijvingen worden verwacht vóór 15/11/2020.

Doelstelling

Het organiseren van een Vlaams interuniversitair post-academisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conform met de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (MB van 28/10/2015).

Verantwoording

Sinds geruime tijd wordt regelmatig verwezen naar de nood aan een specifieke praktijkgerichte academische opleiding in de forensische psychiatrie en psychologie. Bovendien wordt een toenemend aantal psychiaters betrokken bij forensisch psychiatrische deeltaken, in het kader van deskundigenonderzoeken, het gevangenis-wezen, ambulante en residentiële hulpverlening.

Doelgroep

Psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen.

 

Kandidaturen

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur met een gemotiveerd schrijven (max. 1 A4), curriculum vitae (met vermelding van e-mail adres) en een kopie van hun diploma (belangrijk!) indienen bij het secretariaat (zie flyer).

Inschrijvingen worden verwacht vóór 15/11/2020. Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2020.

>>> Meer gedetailleerde info (o.a. toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsgeld) is te vinden in de flyer in bijlage.

 

Organisatie

De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkings-verband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen, KULeuven, UGent en VU Brussel.

Programma 2020-2021 (wijzigingen door omstandigheden zijn steeds mogelijk)

De interuniversitaire postacademische vorming wordt over een periode van twee academiejaren voorzien met een eerste opleidingsjaar onder de vorm van thematische seminaries. Zij worden ingeleid door deskundigen en er wordt ruim tijd voorzien voor discussie. De seminaries zijn steeds voorzien op een vrijdag met een ochtend- en een namiddagmodule.

De deuren zijn ’s ochtends geopend vanaf 8.00 uur en de seminaries in de voormiddag zullen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.30 uur.

De seminaries ’s namiddags zullen beginnen om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Programma 2021-2022

Tijdens het tweede opleidingsjaar worden nog enkele themata uitgewerkt zoals: inleiding tot het strafrecht en het procedureel recht, inleiding tot het jeugd- en familierecht met inbegrip van de uithandengeving, multidisciplinair werken, forensische psychodiagnostiek, zin en onzin van risicotaxatie, beeldvorming van het centraal zenuwstelsel, neuropsychologisch onderzoek (andere modaliteiten), leugendetectie, amnesie en malingering.