logo

U bent hier

Permanente Vorming ‘Geweldloos Verzet’

The date of this event is TBA.
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
Prof. dr. Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen
Permanente vorming

Doelstelling

Geweldloos Verzet is en methodische interventie die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag. Het denkkader breidt echter snel uit en er is een evolutie van een gemanualiseerde gezinstherapeutische interventie gericht op een reductie van probleemgedrag naar een veel ruimere visie op autoriteit en hoe autoriteitsfiguren (ouders, opvoeders, leerkrachten, politiemensen, enzovoort) gezag kunnen houden of herstellen en probleemgedrag kunnen aanpakken. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verruiming van de toepassingsgebieden (psychiatrische afdelingen, residentiële voorzieningen, contextbegeleiding/crisishulp aan huis, pleegzorg, adoptie, onderwijs, kinderdagverblijven en de brede gemeenschap) en doelgroepen/gebruikers (ouders van kinderen/adolescenten met ADHD, met OCD, met een psychotische stoornis, met angststoornissen, die weigeren om naar school te gaan, verslaafd zijn aan het internet of dreigen met suïcide en ouders van jongvolwassenen met autisme of volwassenen die afhankelijk blijven van hun ouders en extreme eisen stellen).

 

Doelgroep

U bent klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, pedagoog of kinder- en jeugdpsychiater (in opleiding) en bent actief in de klinische praktijk. U wenst geweldloos verzet te implementeren en op maat toe te passen in uw praktijk of in de voorziening waar u werkt. U wil tot een correcte indicatiestelling komen, kritisch en genuanceerd effecten van uw behandeling evalueren en linken leggen tussen geweldloos verzet en andere denkkaders. Dan is deze opleiding gepast voor u!

 

Opbouw

Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 8 dagen (meestal op vrijdag) en vier halve dagen supervisie.

De cursisten leren via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking geweldloos verzet in de praktijk brengen en maken kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten.

 

Opleiders

De opleiders hebben ruime klinische ervaring en bijzondere expertise in toepassingen van Geweldloos Verzet bij specifieke doelgroepen en in verschillende contexten.

 

Programma PEV Geweldloos Verzet

Tijdens 8 opleidingsdagen wordt uitvoerig stilgestaan bij de implementatie van vier interventiegebieden in variërende contexten en bij specifieke doelgroepen, namelijk:

1. emotieregulatie, vermijden van escalaties en herwinnen van zelfcontrole;

2. gebruik van relatiegebaren

3. activeren van ondersteunende netwerken, werken met steunfiguren en organiseren en leiden van een ‘supportersmeting’

4. geweldloos verzet acties gericht tegen probleemgedrag zoals aankondiging, sit-in, telefoonronde, herstelgerichte actie, weigeren van diensten, campagne van bezorgdheid, enzovoort.

Voorts wordt geweldloos verzet geplaatst in ontwikkelingspsychologisch perspectief, wordt stilgestaan bij de neurofysiologische achtergrond van escalatieprocessen, wordt geweldloos verzet geplaatst ten opzicht van verschillende therapeutische denkkaders en wordt de stand van zaken uitgaande van empirisch onderzoek belicht.

Ook worden specifieke toepassingen behandeld waaronder: toepassingen in scholen, kinder- en jeugdpsychiatrie, residentiële voorzieningen, pleegzorg, groepsinterventies voor ouders uit de jeugdzorg, (jong)volwassenen die afhankelijk blijven en extreme eisen stellen, enzovoort.

Tijdens 4 halve dagen supervisie wordt uitgebreid stilgestaan bij de casuïstiek uit de eigen klinische praktijk. Een gedetailleerd overzicht van het programma en de opleiders kan u vinden op www.bigv.be.

 

Organisatie

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van:

* het Belgisch Instituut Geweldloos Verzet: Frank Van Holen, Edward Campforts en Willem Beckers

* de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen: Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie

 

Getuigschrift

De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift van een permanente vorming en wordt uitgereikt door de Vrije Universiteit Brussel, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties.

 

Kandidaturen

Stuur uw schriftelijke kandidatuur naar bigvmail@gmail.com.

Voeg een motivatiebrief, uw curriculum vitae en een kopij van uw diploma toe.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1300€.

 

Verantwoordelijken voor de opleiding

Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie

Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Pleinlaan 2

1050 Brussel

 

Frank Van Holen

Belgisch Instituut Geweldloos Verzet

Sainctelettesquare 17

1000 Brussel

 

Meer informatie? Zie www.bigv.be of mail naar bigvmail@gmail.com