logo

Maak Brusselse ketten warm voor de wetenschap

Steeds minder leerlingen kiezen voor wetenschappelijke richtingen in het middelbaar onderwijs. Wij willen hier verandering in brengen. Onze klemtoon ligt op Brusselse jongeren, ongeacht hun sociale, economische of culturele achtergrond. Wij willen hun interesse in de wetenschap prikkelen en ze inspireren om hun talenten te ontwikkelen.

Geef scholen perspectief

Vijftien Brusselse scholen willen STEM-leertrajecten opstarten maar hebben daarvoor de middelen niet. Het VUB Fonds voor Natuurwetenschappen in de Samenleving en het STEM Steunpunt Brussel slaan de handen in elkaar. Wij willen gelijke onderwijskansen waarborgen voor iedereen en zijn vastberaden om deze scholen te helpen.

Samen maken wij het verschil!


SCHENK ONLINE OF VIA EEN OVERSCHRIJVING OP HET REKENINGNUMMER BE51 0013 6779 3562 VAN DE VUB MET VERMELDING GIFTFO8.

Doneer vandaag nog

Wij zijn dringend op zoek naar €35.000. Hiermee willen we leerkrachten opleiden en uiterst leerrijke, academisch onderbouwde STEM-pakketten aankopen. Hierin vinden de leerlingen spirometers, lichtbronnen, detectoren, infraroodsensors, computers, wereldbollen en -kaarten en nog veel meer.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Investeren in deze jongeren en in het STEM-onderwijs, is investeren in de toekomst. Zó kijken wij bij de VUB Foundation naar uw gift. Want wat u vandaag investeert, krijgt u morgen terug in de vorm van nieuwe technologie of toegepaste kennis. Schenken kan online of via een overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFTFO8. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

‘Investeren in deze jongeren is investeren in de toekomst.'


EM. PROF. DR. HENRI EISENDRATH, VOORZITTER STEM STEUNPUNT BRUSSEL

Doneer nu

VUB Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving

Het Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving werd opgericht op initiatief van alumna experimentele natuurkunde Krist'l Van Ouytsel. Het Fonds wil het Solvay Science project, het STEM Steunpunt Brussel en de vakgroep Fysica en Sterrenkunde aan de VUB ondersteunen.

Solvay Science Project

In 1970 ontstond uit de fusie van het Internationaal Solvay Instituut Fysica (ISIP) en het Internationaal Solvay Instituut Chemie (ISIC) de VZW "Internationale Instituten voor Fysica en Chemie, opgericht door E. Solvay" (IIFC). Het beheer wordt verzekerd door de VUB, zusteruniversiteit ULB en de familie Solvay. De activiteiten van de Instituten omvatten onder meer de organisatie van het jaarlijkse “Solvay Public Event” waarbij Nobel-laureaten een jong en breder publiek op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in de fysica en de chemie, en de organisatie van de wereldberoemde Solvay Raden Fysica en Chemie. Deze vinden sinds 1911 plaats in Brussel. De Solvay-documenten die verband houden met deze historische Raden zijn een unieke bron voor de analyse van de ontwikkeling van de moderne fysica en chemie.

Door het internationaal karakter van ISIP, ISIC en IIFC zijn deze documenten verspreid over archiefcentra over de hele wereld. De IIFC heeft - dankzij de initiatieven en het onderzoek van deze documenten door Em. Prof. Dr. Franklin Lambert - besloten om ze te verzamelen en te bewaren. Om dit te realiseren werd in 2018 het Solvay Science Project (SSP) gelanceerd, in samenwerking met de VUB en de ULB. Het hoofddoel is om een erkenning te verkrijgen door UNESCO voor het historische belang van de Solvay Raden. Hiervoor wordt sinds meerdere jaren gewerkt aan een virtuele tentoonstelling i.s.m. binnen- en buitenlandse archiefcentra. Door het ondersteunen van het SSP betrekt het Fonds de VUB rechtstreeks bij de verwezenlijking van dit UNESCO-project.

STEM Steunpunt Brussel

STEM (Sciences, Technology, Engineering, & Mathematics) promoot wetenschappen, techniek, ingenieurswerk en wiskunde in het secundair onderwijs. Het in 2016 opgerichte STEM Steunpunt Brussel is verbonden aan de Universitaire Associatie Brussel. Het wil leerkrachten in de Brusselse regio ondersteunen rond het vernieuwende STEM-onderwijs. Het Fonds beoogt het Steunpunt in zijn activiteiten een financiële duw in de rug te geven.

Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

De vakgroep Fysica en Sterrenkunde aan de VUB neemt regelmatig initiatieven voor de verspreiding en popularisering van de Fysica en Sterrenkunde. Met de financiële steun van het Fonds wil de vakgroep jongeren uit het secundair onderwijs warmer maken voor studies in de Fysica en Sterrenkunde - en natuurwetenschappen in het algemeen - aan de VUB.

Maak het verschil


SCHENK ONLINE OF VIA EEN OVERSCHRIJVING OP HET REKENINGNUMMER BE51 0013 6779 3562 VAN DE VUB MET VERMELDING GIFT FO8.

Schenk nu