logo

VUB-YAMINA KROSSA FONDS

Nadat er bij haar borstkanker werd vastgesteld, startte Yamina Krossa in 2015 een campagne voor de volledige terugbetaling van borstreconstructies bij borstkankerpatiënten. Ze richtte daartoe de vzw Benetiet op. In 2016 slaagde ze in haar opzet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kwam tot een akkoord met de plastisch chirurgen voor borstreconstructies met eigen weefsel. De strijd voor terugbetaling is daarmee gestreden, maar de strijd tegen borstkanker gaat onverminderd door. Yamina Krossa stelt daarom alle resterende middelen van de opgeheven vzw Benetiet ter  beschikking van het nieuwe VUB-Fonds voor borstkankeronderzoek. Met deze middelen zal in eerste instantie het fundamenteel onderzoek  naar een kankervaccin van VUB’ster Damya Laoui gefinancierd worden. 

De strijd tegen borstkanker gaat onverminderd verder. En de zoektocht naar fondsen ook. Yamina Krossa - Oprichtster vzw Benetiet

Kankeronderzoek aan de VUB

New Scientist Wetenschapstalent (2018) prof. dr. Damya Laoui richt zich, samen met haar collega’s bij de onderzoeksgroep Cellulaire en Moleculaire Immunologie (VUB-VIB), op een mogelijke nieuwe kankertherapie via de zogenoemde “dendritische cellen”, die deel uitmaken van ons eigen immuunsysteem. Ze bestuderen of bepaalde lichaamseigen cellen kunnen geïnjecteerd worden bij kankerpatiënten, om de groei van hun tumor af te remmen.

Het is zelden de eerste tumor die doodt. Van alle kankersterfgevallen in de wereld, is 90 procent terug te voeren op terugkerende tumoren of uitzaaiingen. Immunologe Damya Laouiheeft een mogelijk ‘vaccin’ in tumoren zelf gevonden tegen uitzaaiingen. Het is dus een op iedere individuele patiënt afgestemd middel. Deze imuuntherapie kan levens redden en heeft minder bijwerkingen dan huidige methoden. Laoui hoopt binnen een paar jaar te kunnen beginnen met klinische studies waarbij het vaccin voor het eerst op mensen wordt getest.

DOEL

Het onderzoek van bio-ingenieur Damya Laoui heeft al grote stappen voorwaarts gemaakt. Zij hoopt binnen een paar jaar te kunnen beginnen met klinische studies waarbij het vaccin voor het eerst op mensen wordt getest. Dit onderzoek kan levens redden!

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 met vermelding GIFT FO3 Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

Ja, ik wil schenken
Ik heb mijn behandelende arts aangeboden hem te helpen bij het verzamelen van fondsen, niet voor mezelf, wel voor anderen.

VUB-UZB PAUL DE KNOP FONDS VOOR IMMUNOTHERAPIE

Kort na zijn beëindiging van zijn mandaat als rector van de Vrije Universiteit Brussel kreeg prof. Paul De Knop de diagnose dat (uitgezaaide) melanoomkanker werd vastgesteld; dit is nog steeds één van de meest agressieve vormen van kanker. Tijdens zijn behandeling in het UZ Brussel kwam hij in contact met Prof. Bart Neyns en zijn onderzoeksteam. Zijn experimentele behandeling, nl. de immunotherapie, levert reeds hele mooie resultaten maar vergt nog meer onderzoek om meer mensen, sneller en betaalbaar uit hun penible toestand te helpen. 

Van links naar rechts: prof. dr. Ivan Van Riet, prof. dr. Rik Schots en prof. dr. Bart Neyns.

Prof. dr. Bart Neyns van de dienst Oncologie.

Immunotherapie

Prof. Bart Neyns en zijn collega's van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie boeken opmerkelijke succes met een nieuwe behandeling van kanker waarbij lichaamseigen cellen worden gebruikt om de tumor aan te vallen. In ons immuunsysteem zitten verschillende soorten cellen. Zo ook dendritische cellen, die de kanker helpen aan te vallen. Die cellen zijnonvoldoende aanwezig in een tumor. De dendritische cellen worden daarom uit het lichaam van de patiënt gehaald. In het laboratorium worden die cellen zó aangepast dat ze, eens terug in het lichaam van de patiënt, beter gewapend zijn voor hun taak. Anders gezegd: het lichaam zélf vernietigt de kanker.

De genezing van patiënte Valérie is een mijlpaal voor de immunotherapie die door prof. Neyns en zijn team werd ontwikkeld. In het voorjaar 2018 startte een nieuwe klinische studie om voor nog meer patiënten het verschil te maken. Bijkomende middelen zijn broodnodig. En wel hierom: de immunotherapie van professor Neyns vertrekt van lichaamseigen cellen, geen farmaceutisch ontwikkelde producten. Het gevolg is dat de farmaceutische sector weinig tot niet geïnteresseerd is in deze oplossing in de strijd tegen kanker. Er is – cru gezegd – geen business mee te doen. Maar immunotherapie kan wel levens redden!

Prodigy-toestel

Een eerste realisatie van het VUB-UZB Paul De Knop Fonds is de aankoop van het Prodigy-toestel. Het haalt het bloed uit het lichaam van patiënten en maakt de zogenaamde dendritische cellen - die de kanker zullen bestrijden - klaar in een gesloten circuit. In onderstaand filmpje stellen VUB-prorector Paul de Knop Fonds en prof. dr. Bart Neyns dit toestel voor:

Deze therapie wordt beter en beter. Binnenkort willen we succes boeken tegen leukemie bij kinderen of agressieve lymfeklierkanker bij volwassenen. Prof. dr. Bart Neyns

Toekomst

Het onderzoek gaat onverminderd verder en blijft grote sprongen voorwaarts maken. De overlevingskansen bij de enkele vormen van kanker waarbij immunotherapie nu al wordt gebruikt, zijn vaak hoger dan in het verleden. 

Maar… er moet nog veel onderzoekswerk uitgevoerd worden.

Uw steun kan levens redden! 

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 met vermelding GIFT FO2 Paul De Knop Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

Ja, ik wil schenken

VUB Wetenschappelijk Steunfonds

Wetenschappelijk pionierswerk

Eind 2013 sloot het VUB Wetenschappelijk Steunfonds zich aan bij de VUB Foundation. Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds heeft tot doel het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de VUB te bevorderen en helpt onderzoekers en onderzoeksgroepen te financieren. Tweejaarlijks wordt ook een seminarie ingericht waarbij belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen worden gepresenteerd, samen met hun potentiële impact op de maatschappij. Zo krijgen pionierswerk en exploratief onderzoek alle kansen en kunnen nieuwe technologieën worden ontwikkeld die de maatschappij van morgen vorm geven.

  Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds lauwert ook verdienstelijke onderzoekers met de volgende tweejaarlijkse prijzen:

  • De Prijs Hilde Bruers ter ondersteuning van het klinisch en translationeel biomedisch onderzoek;
  • De Prijs Paul De Vroede ter ondersteuning van doctoraatsonderzoek met aangetoonde maatschappelijke relevantie in de humane wetenschappen;
  • De Prijs VUB Wetenschappelijk Steunfonds ter ondersteuning van beginnende onderzoekers of nieuwe onderzoeksprojecten.
  Prof. em. Sylvain Loccufier, ererector VUB

  "Onze studenten zijn onze toekomst. Enkel als onze beginnende onderzoekers de financiele ruimte krijgen om hun vleugels uit te slaan, kunnen ze creatieve en innovatieve oplossingen bedenken voor de uitdagingen van morgen. Het is daarom niet toevallig dat ik voorzitter ben van het VUB Wetesnchappelijk Steunfonds. Ik hoop ten zeerste dat u persoonlijk ook gelooft in de kracht van de wetenschap en dit wil omzetten in een gift. Via het VUB Wetenschappelijk Steunfonds investeert u rechtstreeks in de toekomst van uzelf, uw familie en vrienden."

  DOEL

  Dankzij uw gift wordt wetenschappelijk pionierswerk ondersteund. Het doel is jaarlijks 25.000 € in te zamelen voor wetenschappelijke prijzen en de organisatie van seminaries.

  U MAAKT HET VERSCHIL!

  Indien u dit fonds verder wenst te ondersteunen, kan u een gift doen op rekeningnummer BE51 0013 6779 3562, met vermelding van: VUB Wetenschappelijk Steunfonds. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

  Ja, ik wil schenken

  Fonds Casman & Michielsens

  Professor Hélène Casman en Professor André Michielsens gingen respectievelijk in 2013 en 2015 met emeritaat. Ze leidden verschillende generaties notarissen op en bouwden samen de opleiding uit tot wat ze vandaag is. De overheid is op zoek naar besparingen en past daarom geregeld haar strategie aan. De middelen voor deze opleiding staan onder druk. Daarom richtten ze samen het fonds Casman & Michielsens op.

  Prof. André Michielsens

  Master notariaat

  De Master of Laws in het Notariaat aan de VUB is een van de grootste van Vlaanderen. De Vlaamse overheid besliste echter om master na master-opleidingen beperkter te financieren. Professoren Casman en Michielsens, die samen de opleiding uitbouwden tot wat ze vandaag is, richtten daarom het fonds Casman & Michielsens op. Met een gift aan het fonds helpt u het bestaan van deze gereputeerde en noodzakelijke opleiding te vrijwaren. Vele toekomstige notarissen zijn u nu al dankbaar!

  Prof. em. Hélène Casman

  'Mijn collega professor Michielsens en ikzelf leefden voor onze job. We hielden van het vak en de interactie met de studenten. Dankzij onze bezieling hebben we de master-na-masteropleiding notariaat naar een ongekend niveau kunnen tillen. Een niveau dat sterk wordt geapprecieerd door al onze (oud-)studenten en collega's-notarissen. Wanneer je dan plots verneemt dat de overheid subsidiekranen dichtschroeft is het even schrikken. Daarom besloten we het fonds 'Casman & Michielsens' op te richten. De kwaliteit van een opleiding zou niet mogen afhangen van centen. Met dit fonds willen we dan ook de toekomst en die hoogstaande kwaliteit van deze richting blijven garanderen!'

  DOEL

  Dankzij uw gift kunnen de noden van de opleiding opgevangen worden. Gastsprekers kunnen aangetrokken worden die de kwaliteit tot een nog hoger niveau brengen. Maar vooral: u zorgt er mee voor dat de kwaliteitsvolle opleiding Notariaat blijft voortbestaan.

  U MAAKT HET VERSCHIL!

  Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

  Ja, ik wil schenken

  VUB-AVN FONDS

  In 2018 werd door de Association Vinçcotte Nuclear (AVN) het initiatief genomen een fonds aan de VUB op te richten. De Association Vinçotte Nuclear is een vereniging zonder winstoogmerk die op volledig onafhankelijke wijze bijdraagt aan de bescherming van personen en de leefomgeving tegen nucleaire, industriële en radiologische risico’s. Het VUB AVN Fonds heeft als doel het financieren van een vier jaar durende doctoraatsbeurs binnen het onderzoeksdomein nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Per vier jaar zal er één doctoraatsbeurs gefinancierd worden.

  STUURGROEP

  • Jean Vereecken, voorzitter AVN en VUB AVN Fonds
  • Franck Deconinck, bestuurder AVN
  • Prof. dr. Stefaan Caenepeel, decaan Ingenieurswetenschappen
  • Prof. dr. Eric Jespers, decaan Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
  • Prof. dr. ir. Hugo Thienpont, vicerector Innovatie en Valorisatie

  PROJECTOPROEP 2018

  De eerste projectoproep  werd gelanceerd op 13 juni 2018. Promotoren (minstens 10% VUB ZAP-leden) van één van de VUB faculteiten konden afzonderlijk of in samenwerking met een doctoraatsstudent een onderzoeksvoorstel indienen via foundation@vub.be. Meer informatie over de projectoproep kan u hier (English version) terugvinden.

   

  WINNAAR DOCTORAATSBEURS 2018-2022

  De stuurgroep heeft besloten de beurs toe te kennen aan de auteur van het doctoraatsvoorstel met als titel Closing the 'surface gap' in the understanding of Hydrogen Induced Cracking: Study of the influence of the steel surface state on the hydrogen-steel interaction, afgekort als H-SURF.

  Met de steun van het VUB-AVN Fonds en promotor Prof. Dr. Iris Degraeve kan de doctoraatsstudent Tim Rubben zich vier jaar lang toespitsen op dit onderwerp.

  Meer informatie.

  NIEUWS

  De Vrije Universiteit Brussel ontving een gift van 8 miljoen euro van Association Vinçotte Nuclear voor o.a. de constructie van twee nieuwe laboratoria aan het UZ in Jette. Een samenwerking met het Jules Bordet Instituut laat toe om een nieuwe kankerbehandeling uit te werken en toe te passen bij patiënten.

  VUB Luc Bucquoye Fonds

  Het Fonds Luc Bucquoye dat multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek aan de VUB, en in het bijzonder binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte bevordert, werd opgericht in 2018. Jaarlijks wordt er een prijs uitgereikt aan een auteur die uitblinkt door Nederlandstalig werk dat van redelijke eigenzinnigheid getuigt.

  Belangrijke waarden

  Het vrije denken, de tegendraadsheid en het stimuleren van emotie en intellect zijn belangrijke waarden die in acht genomen worden bij de uitreiking van deze VUB-literatuurprijs. Na het ontvangen van de prijs neemt de auteur deel aan een aantal lezingen en activiteiten met studenten waarin de geest van het oeuvre centraal staat.

  Schenker

  Luc Bucquoye, geboren te Brugge, studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen als licentiaat Germaanse filologie. Hij verbleef jarenlang in Afrika, waar hij aanvankelijk in het onderwijs stond. Later bouwde hij er ook een loopbaan op in de zakenwereld als consultant en beheerder van verschillende groepen.

  Luc Bucquoye, licentiaat Germaanse filologie

  "In de wetenschapswereld zien we een dominantie van de hardere wetenschappen. Het is zeker niet ongepast dat humane wetenschappen hen helpen bij hun bezetting van het maatschappelijk veld. Bezinning en nieuwsgierigheid bieden nieuwe perspectieven voor onderzoek binnen verschillende disciplines en kunnen verbetering brengen."

  Selectiecommissie

  Prof. dr. Wim Vandenbussche

  Wim.Vandenbussche@vub.be

  Professor Nederlandse Taalkunde

  Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem

  Jean-Paul.Van.Bendegem@vub.be

  Emeritus Professor Wijsbegeerte

  Prof. dr. Hans Vandevoorde

  Hans.Vandevoorde@vub.be

  Professor Nederlandse Letterkunde

  Fonds Andrée en Franz Bingen

  Het Engelstalige Vesalius College reikt sinds het jaar 2000 prijzen en beurzen uit ter ere van Andrée en Franz Bingen. Om het behoud en beheer van de uitreiking van deze prijzen en beurzen op lange termijn te garanderen, werd in 2018 het VUB Andrée en Franz Bingen Fonds opgericht.

  De Schenkers

  Andrée en Franz Bingen zijn getrouwd in het jaar 1960 en hebben samen drie zonen. Franz Bingen is emeritus prof. dr. wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en stichter van het Vesalius College. Andrée Bingen was lerares biologie aan het Atheneum van Nijvel. Ze heeft achter de schermen veel voor Vesalius College gedaan. Ze vond het onrechtvaardig dat studenten van het Vesalius College met financiële problemen geen gelijkwaardige kansen kregen. Om deze reden is het Andrée Bingen fonds opgericht.

  Franz Bingen Honours Essay Prize

  Deze prijs t.w.v. €250 wordt één keer per jaar uitgereikt aan een Senior Bachelorstudent. De essay van de student moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De graad van (grote) onderscheiding behaald hebben.
  • Geschreven zijn in het Engels, zonder taal- en/of spellingsfouten.
  • Foutloos gepresenteerd  zijn voor de jury.

  Andrée Bingen Senior Scholarship

  Het Fonds Andrée en Franz Bingen schenkt één beurs t.w.v. €1000 per semester aan een Senior Bachelorstudent, met een GPA hoger dan 2.8, die het financieel moeilijk heeft. De selectie gebeurt in overleg met de academische raad.

  Coördinator
  Dr. Ir. Hugo Thienpont

  E-mail
  hugo.thienpont@vub.be

  Telefoon
  +32-2-7916852
  Contactpersoon
  Emeritus prof. dr. Franz Bingen

  E-mail
  Franz.Bingen@vub.be