logo

Internet als basisrecht?

De coronacrisis heeft iedereen op een versnelde manier naar het internet geleid om onder meer onderwijs te volgen, te telewerken en sociale interacties te versterken. Heel snel is gebleken dat niet iedereen de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning heeft. Hierdoor wordt de vraag naar internet als basisrecht steeds opnieuw geopperd door middenveldorganisaties en belangenverenigingen. Dit gaat gepaard met de vraag of er nood is aan de erkenning van internettoegang als basisrecht en een antwoord op de vraag of de sociale rechten van burgers nog gewaarborgd zijn in een digitaal Vlaanderen. Brengt de digitalisering de rechten op onder meer werk, onderwijs en zorg in gevaar of blijven de rechten van iedere burger – inclusief digitaal kwetsbare profielen – verzekerd, ook in een digital-first of een digital-by-default aanpak?

Wat met het technologisch fatalisme?

Voor de start van de coronacrisis was er sprake van een groeiend technologisch fatalisme – het niet willen meegaan in het gebruik van digitale technologieën omdat het teveel, te moeilijk of te ingewikkeld is. Tegelijkertijd is er het vermoeden dat technostress – het ervaren van stress, frustratie en de zogenaamde knoppenangst – en digidruk – de maatschappelijke druk die wordt opgelegd om digitale en online tools te gebruiken – een impact hebben op het al dan niet engageren met digitale technologieën. De vraag die zich stelt is of de coronacrisis, en de onmiddellijke overschakeling naar digital-only deze mechanismen van verzet tegen het gebruik van digitale technologie heeft versterkt of verlaagd en bij welke profielen in de bevolking dit zich manifesteert?

Wat willen we onderzoeken?

  • Hoe digitaal is de maatschappelijke norm die in België gehanteerd wordt in verschillende levensdomeinen?
    • Wat is hiervan de impact op de grondrechten van burgers?
  • Hoe digitaal is de persoonlijke norm van Belgen en op welke manier heeft de covid-19 crisis deze beïnvloed?
    • Wat is hiervan de impact op het gebruik van digitale technologieën?

Doelstellingen

Binnen de leerstoel wordt het behalen van een doctoraat na 4 jaar beoogd en dit met onderzoek toegespitst op boven vermelde domeinen. Het onderzoek wordt gevaloriseerd d.m.v. events en workshops, een jaarlijkse conferentie en het ontwikkelen en ter beschikking stellen van relevant disseminatiemateriaal.

Sponsor

BNP Paribas Fortis

Academisch coördinator

Prof. dr. Leo Van Audenhove

Leerstoelhouder

Prof. dr. Ilse Mariën

Leerstoeltype

Onderzoek

Duur

2021-2025