logo

Diversiteit omarmen en faciliteren

Net als Brussel, de stad die de VUB omringt, huisvesten de campussen een bevolking die uitermate divers is. De universiteit brengt ons samen, over alle verschillen heen, om er te studeren, te werken en soms allebei. De VUB bevordert diversiteit en verwerpt ongelijkheid: ze waardeert en faciliteert diversiteit op verschillende vlakken.

 

Domeinen en thema's

  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Gender
  • LGBT+
  • Work-life
  • Inclusieve universiteit

Grensoverschrijdend gedrag

Intimiderende of discriminerende opmerkingen, een ongepaste aanraking? Het meldpunt is je eerste aanspreekpunt. Aarzel niet om te melden, enkel zo kunnen we grensoverschrijdend gedrag aanpakken.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Het meldpunt is er voor iedereen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag of discriminatie ervaart, of hierover met vragen zit. Een hulpverlener beantwoordt je mail en bespreekt indien je dat wenst samen met jou mogelijke volgende stappen. Anonimiteit is gewaarborgd. Neem contact via: meldpunt@vub.be.

Meer info over het meldpunt

 

Hulp nodig?

In het geval van crisis- en noodsituaties kan je 24 op 7 terecht bij de bewaking als onmiddellijke aanspreekpunt.

Daarnaast staan er vertrouwenspersonen voor je klaar. Ook de werknemersdelegatie van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk biedt ondersteuning.

Gender

Diversiteit en gelijkheid zijn voor de VUB een fundamentele kwestie van sociale rechtvaardigheid: eenieder heeft recht op gelijke kansen, en om kwaliteiten en potentieel te ontwikkelen en te verzilveren. Diversiteit en gelijkheid beschouwt ze als kenmerken van de excellente en maatschappelijk relevante universiteit.

Leaky pipeline

Hoe hoger je op de academische ladder klimt hoe minder vrouwen. Dit hardnekkig en structureel fenomeen noemt met de 'lekkende pijplijn'. Zowel de instroom als de doorstroom van vrouwen moet beter. In 2019 is 29% van het Zelfstandig Academisch Personeel aan de VUB een vrouw. Via verschillende acties binnen het Gelijkheidsactieplan wil de VUB naar tenminste 33% evolueren. Bij de aanwerving van ZAP wordt ernaar gestreefd dat tenminste 1/3 van de kandidaten op de short list van het ondervertegenwoordigde geslacht zijn.

Charter Gender in Academia

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenden op 26 juni 2019 een charter Gender in Academia. Het document werd opgesteld door de Jonge Academie en de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. Het omvat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, gericht op:

  1. het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen;
  2. het screenen en waar nodig bijsturen van bevorderings- en aanwervingsprocedures;
  3. het realiseren van gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies;
  4. het aanbieden van een werkbare werkcultuur voor iedereen, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen;
  5. het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans.

Gender Week

Elk jaar rond internationale vrouwendag 8 maart organiseren RHEA, Crosstalks, R&D en het Equality Team de VUB Gender Week met tal van activiteiten voor personeel en studenten; lezingen, workshops, debatten of een filmvoorstelling.

Netwerk Women in Academia

Women in Academia is een informeel netwerk van vrouwelijke junior onderzoekers die op regelmatige basis samenkomen en ervaringen delen en van daaruit actie te ondernemen. De voertaal is Engels.

LGBT+

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag op basis van seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie wordt niet getolereerd. De campussen moeten een plaats zijn waar ieder zich thuis voelt en gerespecteerd wordt. Medewerkers en studenten spreken elkaar aan met de verwijswoorden die ze zelf verkiezen.

Belgian Pride

De VUB neemt jaarlijks deel aan de Belgian Pride optocht die door de straten van Brussel trekt. Hiermee maakt de universiteit een statement tegen homo-, holebi- en transfobie. Ook IDAHOT 17 mei (International Day Against Homophobia & Transphobia) gaat niet onopgemerkt voorbij op onze campussen.

Lerend Netwerk Transgender

VUB neemt actief deel aan het lerend netwerk over transgender in de academische wereld. Trekker van dit netwerk is de Werkgroep Gelijke Kansen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Uitwisseling van kennis en goede praktijken staat centraal.

De VUB wil op termijn ook een aantal beleidsacties nemen op dit vlak.

Netwerken op de campussen

Studentenverenigingen als de Homoseksuele Utopisten en Flikkerlicht waren in de jaren ‘80 bijzonder actief op de VUB-campus en stelden de heteronormatieve maatschappij kritisch in vraag.

Vandaag is Spectrum de vereniging voor LGBT+ jongeren (GSA). Het hoofddoel van Spectrum is een veilige ruimte creëren waarin er over LGBT+ thema’s kan worden gepraat zonder angst voor vooroordelen.

Tot een aantal jaren geleden was er aan de VUB ook een LGBT+ platform voor en door medewerkers actief. Wie heeft er zin om dit netwerk opnieuw vuur in blazen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Werk en privé versterken elkaar

Een studeer- en werkplek waar mensen centraal staan, flexibel, open en betrokken. VUB neemt initiatief om de work-life balans te respecteren en te faciliteren. Waar mogelijk wordt er vergaderd op gezinsvriendelijke momenten en thuiswerk gepromoot.

Gezinsvriendelijke universiteit

De VUB heeft kinderdagverblijven in Elsene en in Jette waar kinderen van studenten en medewerkers van de Universitaire Associatie Brussel en het UZ Brussel voorrang genieten. 

Daarnaast bieden we ook sport- en projectkampen aan voor kinderen van personeelsleden (vanaf 3 jaar t/m 15 jaar) gedurende de paas- en zomervakantie.

Zwangerschap

Afhankelijk van je statuut zijn er verschillende regelingen als je zwanger bent. Zo kan je beurs of je aanstelling verlengd worden of wordt je tijdens de periode van moederschapsrust vervangen. Contacteer je dossierbeheerder bij M&O voor informatie.

Daarnaast is er het recht op borstvoedingspauzes tijdens de werkuren. Ben je op zoek naar een ruimte om af te kolven? De preventiedienst preventie@vub.be of het Infopunt info@vub.be helpen je graag verder.

VUB-Dilemma begeleidt je bij een ongeplande zwangerschap. 

Onderzoeksbeleid

Er wordt een  beleid  uitgebouwd  dat  zowel  gezinsvriendelijk  is  als stimulerend in het kader van de uitbouw van een internationaal excellentiebeleid. Zo wordt er aandacht besteed aan het definiëren van gezinsvriendelijke mobiliteitscriteria. Daarnaast worden nog tal van initiatieven opgestart (Beleid Onderzoek 2018-2022).

Inclusief en warm

De VUB heeft de ambitie een agent of change te zijn die ongelijkheden corrigeert, kansen geeft en nieuwe generaties vormt. Die rol sluit is de VUB op het lijf geschreven en sluit naadloos aan bij het historisch traject van democratisering van het onderwijs en haar centrale waarden: vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.

Gelijke onderwijskansen

Het verhogen van studiesucces en ervoor zorgen dat studenten goed in hun vel zitten, daar wil Studiebegeleiding je bij helpen. Je kan bij Studiebegeleiding terecht in elke fase van je studieloopbaan, voor informatie, advies, begeleiding en training. Bekijk hier het ruime aanbod aan workshops, individuele begeleiding of tutorprojecten.

Studiebegeleiding is ook het aanspreekpunt voor studenten met een beperking. Studenten met bijvoorbeeld een leerstoornis, een chronische medische aandoening, psychiatrische of sensoriële functiebeperking, kunnen studie- en examenflexibiliteit aanvragen. Dit geldt ook voor werkstudenten, student-ondernemers en studentenvertegenwoordigers.

Naast de algemene ondersteuning van vluchteling-studenten, is er het InCampus project. Dit is een programma voor een 20-tal vluchtelingen ter voorbereiding op een academische opleiding.

Financiële en sociaaljuridische ondersteuning

Studeren zonder (financiële) kopzorgen moet voor elke student mogelijk zijn aan de VUB. Om dit mogelijk te maken, kan je als student beroep doen op een uitgebreid ondersteuningsaanbod.

Voor personeelsleden zijn er een aantal extralegale voordelen die de VUB als werkgever aanbiedt. Bijvoorbeeld 100% terugbetaling van woon-werkverkeer, een ziekteverzekering en hospitalisatieverzekering. Personeelsleden kunnen ook een sociale lening aanvragen.

Studentenleven en organisaties

MixOmnia is de multiculturele studentenvereniging van de VUB en is vooral actief op campus Etterbeek. Auxilio! is de studentenvereniging op campus Jette die studenten helpt wegwijs te maken op de universiteit, ook op educatief vlak. The VUB African Student Community verenigt studenten met een Afrikaanse achtergrond of nationaliteit. The VUB Latin America Student Community die met een Zuid-Amerikaanse. Daarnaast zijn er heel wat studentenverenigingen die rond internationale thema’s en uitwisselingsprogramma's werken. Spectrum is de studentenvereniging voor LGBT+ jongeren.

Klik hier voor meer info over de studentenverenigingen aan de VUB

 

Toegankelijke campussen

De VUB voorziet een aantal koten voor studenten met een functiebeperking.

Bespreek de mogelijkheden en je vragen over mobiliteit en de toegankelijkheid van de campussen met de mobiliteitscoördinator.