home

groeicurven
(download)

gebruiksaanwijzing
(download)

meetinstructies
(download)

bestellen
(gedrukte curven)

historiek
(nieuws, updates)

english

français

contact

disclaimer
(gebruiksvoorwaarden & garantiebepalingen)

Groeicurven, Vlaanderen 2004

DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden & Garantiebepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de Vlaamse groeicurven en alle begeleidende documenten die via deze website worden aangeboden, hierna aangeduid als “Vlaamse Groeicurven 2004”, en elke licentiehouder, hierna aangeduid als “u”. Door het reproduceren of verspreiden van de groeicurven verklaart u zich akkoord met deze gebruiksovereenkomst.

De Vlaamse Groeicurven 2004 zijn auteursrechtelijk beschermd, en behoren niet tot het publieke domein. De Vlaamse Groeicurven 2004 mogen kosteloos in hun geheel of gedeeltelijk in om het even welk formaat of medium worden gereproduceerd en verspreid op voorwaarde dat de reproductie nauwkeurig is en niet in een misleidende context wordt gebruikt. De bron van het materiaal moet steeds worden geïdentificeerd en de auteursrechtstatus erkend. U mag geen vergoeding van welke aard dan ook vragen voor het reproduceren of verspreiden van de groeicurven. In alle andere gevallen is de schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht vereist.

Afwijzing van Garantie

De groeicurven worden geleverd “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie. De auteurs kunnen bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de groeicurven en begeleidende documenten met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, de informatie ter beschikking gesteld via de website, en/of de tijdelijke onmogelijkheid om de groeicurven en begeleidende documenten te raadplegen. Hierbij aansluitend aanvaarden de auteurs geen aansprakelijkheid voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de externe websites en documenten waarnaar u via deze site wordt verwezen.

De auteurs behouden het recht om de curven en alle begeleidende documenten met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, de informatie ter beschikking gesteld via de website, ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.disclaimer (nederlands)
english translation
traduction en français

BELANGRIJK! Het gebruik van alle publicaties en ander materiaal die uit dit project voortvloeien (met inbegrip van de groeicurven), zijn, tenzij anders vermeld, aan bepaalde voorwaarden onderworpen.  Deze voorwaarden worden beschreven op de disclaimer pagina.  Door het downloaden of gebruik van de groeicurven en aanverwante documenten verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.