logo

Het Humanistisch Sculpturenpark is een uniek openluchtmuseum op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de Vrije Universiteit Brussel. Veertien openluchtsculpturen bevinden er zich in de groene, open ruimtes van het universiteitsterrein en vormen er een ware culturele bezienswaardigheid. Breng een bezoek aan deze mooie collectie en laat je meevoeren door informatieve luisterfragmenten en persoonlijke getuigenissen uit de VUB-gemeenschap. 

De collectie  openluchtsculpturen  van het Humanistisch Sculpturenpark vond haar oorsprong in 1980, ondertussen ruim veertig jaar geleden. De eerste sculptuur kwam er als een schenking vanwege de  Oudstudentenbond aan de VUB. Het doel van de verenigde oud-studenten was in de eerste plaats om het esthetische uitzicht van het universiteitsterrein te bevorderen. Sinds de bouw van de campus, die aanving nadat de VUB zich in 1969 als een autonome Nederlandstalige universiteit afsplitste van de Franstalige Université Libre de Bruxelles, werden er op het voormalige militaire oefenplein in Etterbeek verschillende functionele, grijze gebouwen opgetrokken. Daarbij was er tijdens de beginjaren van de universiteit nog weinig aandacht voor de aanleg van de omgeving. De komst van de eerste openluchtsculptuur bracht daar verandering in. 

Sinds dat moment  breidt de verzameling openluchtsculpturen tot op heden  verder uit dankzij het  initiatief en de expertise van professor emeritus  Willem Elias, die gedurende zijn loopbaan aan de VUB  bijzonder  hard gestreefd heeft naar de aanwezigheid van kunst op de campus. Zo ontstond er doorheen de jaren een universitaire sculpturencollectie met een humanistische  insteek  als rode draad.  De kunstenaars die met hun werk gerepresenteerd zijn in het Humanistisch Sculpturenpark  resoneren  dan ook  niet enkel als invloedrijke namen uit de Belgische kunst, maar kunnen ook beschouwd worden als vrijdenkers  pur sang.  Ze  gaven  op artistieke wijze uiting aan principes zoals het Vrij Onderzoek,  vrijzinnigheid, wetenschap,  democratie, vriendschap  en compassie.  De komende twee jaar wordt de permanente verzameling bovendien aangevuld door tien tijdelijke openluchtsculpturen van een nieuwe generatie kunstenaars. De  humanistische boodschap die de  openluchtsculpturen  inhoudelijk verbindt, is echter geen toevalligheid, maar vormde de expliciete aanleiding voor  de  verwerving en  plaatsing  van de betreffende sculpturen  op de campus. Kortom  fungeert  de verzameling  als  een visuele herinnering  aan de waarden en de filosofie van de VUB, of stelt ze net in vraag.  

Het ontdekken van kunst in de open lucht stimuleert de zintuigen op een manier die onmogelijk nagebootst kan worden in – vaak haast steriele – museum- en galerieruimtes. Een confrontatie met openluchtsculpturen kan dan ook nooit tweemaal op dezelfde manier ervaren worden. Denk maar aan de veranderende omgevingsomstandigheden zoals de seizoenen en het weer, die de kunstobjecten letterlijk telkens in een ander daglicht plaatsen. Ook de vrijheid van de toeschouwer om zich rond de sculpturen te bewegen en ze vanuit verschillende perspectieven te bekijken, creëert een vrij spel van wisselende indrukken. Geen alledaags museumbezoek dus.
 

Plan je bezoek

Het Humanistisch Sculpturenpark is 24/7 toegankelijk en gratis te bezichtigen.
Het park bevindt zich op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2, 1050 Elsene). Er is parkeermogelijkheid aanwezig en het terrein is rolstoeltoegankelijk.

Bij iedere sculptuur vind je een QR-code die toegang geeft tot een of meerdere audiofragmenten. Open ze met je smartphone en ontdek alle verhalen. Breng een hoofdtelefoon mee voor meer luistercomfort.

Een persoonlijke rondleiding volgen? Vraag hem hier aan.
 

De sculpturen

Ontdek hieronder alle openluchtsculpturen, waar ze te vinden zijn en welke boodschappen ze uitdragen. Het overzicht geeft de sculpturen weer in de chronologische volgorde van hun plaatsing op de campus en vormt zodoende een visuele tijdlijn van het ontstaan van het Humanistisch Sculpturenpark.

Georges Dobbels - Geen titel (1980)

Lees meer

Paul Van Gysegem - Enkidoe (1985)

Lees meer

Lin Yang-Cai - Memorial Tiananmen (1990)

Lees meer

Jos Delbroek - Carotte (1993)

Lees meer

Camiel Van Breedam - Libertad I & II (1995)

Lees meer

Bart Soubry - Fin de Siècle (2000)

Lees meer

Willy Vandendorpe - Denker in alle staten (2006)

Lees meer

Colin Waeghe - Teenage Wasteland (2009-2010)

Lees meer

Mark Cloet - Mia Casa (2003)

Lees meer

Johan Tahon - Eros/Eroos (2014-2019)

Lees meer

Nick Ervinck - REDNOYER (2019)

Lees meer

Jean Bilquin - De Stap (2001)

Lees meer

Philip Aguirre y Otegui - Monument van troost (2009)

Lees meer

Etienne Desmet - Power (2009)

Lees meer

Koen Vanmechelen - Ab Chao

Lees meer

Vanaf de zomer van 2021 vullen tien nieuwe openluchtsculpturen – gecreëerd door een jongere generatie aan hedendaagse kunstenaars – de permanente sculpturencollectie van de Vrije Universiteit Brussel aan. Ze zijn tentoongesteld in vier clusters van telkens twee à drie sculpturen die in elkaars nabijheid opgesteld staan in de groene, open ruimtes van de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. De kunstwerken verblijven er gedurende twee jaar en zullen na afloop plaats maken voor een nieuwe lichting aan tijdelijke sculpturen. Dit project is een initiatief van Pilar, het cultuurcentrum dat gevestigd is op de campus van de VUB, en vormt een dynamisch luik van het Humanistisch Sculpturenpark.

Als ‘Huis voor Kunst en Wetenschap’ programmeert Pilar niet alleen concerten, theater, debatten en kunsttentoonstellingen binnen haar presentatieruimte, maar biedt het ook actieve ondersteuning aan het culturele ondernemerschap van jongeren en creatieruimte aan ontluikende artiesten. Een eerste cluster van het tijdelijke sculpturenproject wordt dan ook ingevuld door de residenten van Barak Lili M, de kunstenaarsateliers van Pilar gelegen op de site van See U. Hun deelname aan het tijdelijke sculpturenproject vormt één van de toonkansen die hen geboden werd in het kader van de kunstenaarsresidentie. Voor de invulling van de overige clusters gaf Pilar het curatorschap van het project gedeeltelijk uit handen door enkele kunstenaars aan te stellen die elk aan één cluster met een vrije invulling mochten bezetten. Die rol viel te beurt aan Leyla Aydoslu, Elise Eeraerts en Kasper Devos. Zij nodigden collega-kunstenaars uit om een werk te creëren voor de campus en kozen ervoor om hun cluster al dan niet aan te vullen met een eigen sculptuur. Op deze manier ontstond er een diverse samenwerking met zowel Belgische als buitenlandse kunstenaars.

De artistieke opdracht van de deelnemende kunstenaars bestond eruit om een in situ sculptuur te scheppen, geïnspireerd op de context van de universiteitscampus en het vrijzinnig-humanistische karakter van de VUB. Aan de creatie en de inplanting in de omgeving werd er echter vrij spel gegeven. Zo ondstond er een reeks van kunswerken die zowel visueel als inhoudelijk een uitdagende aanvulling vormen op de permanente collectie van het Humanistisch Sculpturenpark. Verschillende van de recente kunstwerken vinden aansluiting bij het thema activisme, dat de universiteit promoot in haar recente campagne ‘De Wereld Heeft Je Nodig’. Andere sculpturen vormen dan weer een visuele reactie op de sociale en architecturale context van de campus.
 

Plan je bezoek

Het Humanistisch Sculpturenpark is 24/7 toegankelijk en gratis te bezichtigen.
Het park bevindt zich op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus van de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2, 1050 Elsene). Er is parkeermogelijkheid aanwezig en het terrein is rolstoeltoegankelijk.

Bij iedere sculptuur vind je een QR-code die toegang geeft tot achtergrondinformatie over de openluchtsculpturen en hun makers. Open ze met je smartphone en ontdek alle verhalen. 

Een persoonlijke rondleiding volgen? Vraag hem hier aan.
 

De sculpturen

Ontdek hieronder alle openluchtsculpturen, waar ze te vinden zijn en welke boodschappen ze uitdragen. 
 

 

Cluster 1: residenten Barak Lili M

Bart Lescrève - KOP 1 (2021)

Lees meer

Juan Pablo Plazas - Wat Later (2021)

Lees meer

Nina Van Denbempt - Superbroken Superhuman (2021)

Lees meer

Cluster 2: gecureerd door Leyla Aydoslu

Leyla Aydoslu - 2020 VII (2020)

Lees meer

Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir - J-board (2021)

Lees meer

Klaas Vanhee - Geen titel (To Build A House You Start With The Roof) (2020)

Lees meer

Cluster 3: gecureerd door Kasper Devos

Pieter De Clercq - Tablecloth (2020)

Lees meer

Leendert Van Accoleyen - Hol water maakt vloed (2021)

Lees meer

Cluster 4: gecureerd door Elise Eeraerts

Elise Eeraerts - Geen titel (In Situ Suit) (2020)

Lees meer

Dan Stockholm - Geen titel (2020)

Lees meer