logo

Leendert Van Accoleyen (°1991, Aalst)

Titel: Hol water maakt vloed

Jaartal: 2021

Materiaal: hout, Nadar-hekken, Heras-hekken, matrassen, zeil, prikkeldraad

Afmetingen: 450 x 320 x 410 cm

Foto © 2021 – Leendert Van Accoleyen

"Eb en vloed (laag- en hoogwater aan zee) zijn een gevolg van de getijdenwerking van de maan. Dit gaat als volgt in zijn werk: De watermassa in de zeeën en oceanen op aarde moet je zien als een zachte schil rondom de 'onbuigzame' korst van de aarde. De aardkorst noemen we in dit geval onbuig zaam, omdat ze niet toegeeft aan het verschil in aantrek kingskracht van de maan tussen het punt op aarde dat het verst verwijderd is van de maan en het daar tegenover liggend punt van de aardbol, waar de aantrekkingskracht van de maan juist het sterkst gevoeld wordt. De 'zachte' schil van water geeft wel toe aan dit verschil: op het naar de maan toegekeerde punt geeft de schil mee en komt omhoog, namelijk naar de maan toe. Het is vloed. Op het punt daar tegenover op aarde is de aantrekkingskracht van de maan juist kleiner. De watermassa zakt dus weg van de maan. Dat is óók omhoog ten opzichte van het middelpunt van de aarde. Er zijn zo dus twee vloedbergen op aarde: één naar de maan toe, en één van de maan af."

Foto © 2021 – Leendert Van Accoleyen

Leendert Van Accoleyen is beeldhouwer van opleiding, maar breekt in zijn artistieke praktijk uit het sculpturale en enig ander kader. Hij trekt zich steeds weer los van vooropgestelde categorieën en opgelegde wetten. Het oeuvre van Van Accoleyen bestaat uit ingenieuze constructies die hij vervaardigt door allerhande afgedankte materialen zoals touw, latten, gebruiksvoorwerpen en bouwmaterialen te assembleren. De gevonden objecten die de kunstenaar daarvoor gebruikt, beschouwt hij als ‘ongekapitaliseerd’. Ze bezitten namelijk geen enkele kapitale waarde en staan daardoor los van de dominante, winstgevende structuren in onze samenleving. Met zijn installaties werkt hij graag de hoogte in en zoekt hij naar een manier om de onderdelen nauwkeurig te laten balanceren. Op deze manier levert zijn werk steeds een spannend schouwspel op.

Van Accoleyen, die gefascineerd is door het idee van grenzen en de ongeschreven regels in (semi-)publieke ruimtes, maakte gebruik van de VUB-campus als speelveld voor de creatie van zijn installatie Hol water maakt vloed. Op een assemblage van Nadar-hekken liggen twee matrassen, beschermd door een wiegend dak van Heras-hekken. Een roestige, ijzeren prikkeldraad verankert de structuren aan de grond. Hoewel de openluchtsculptuur voornamelijk is opgebouwd uit materialen die doorgaans gebruikt worden om mensen de toegang tot een plek te ontzeggen, neemt de constructie paradoxaal genoeg de vorm aan van een gezellig huisje dat de voorbijganger uitnodigt om erin te klimmen en plaats te nemen op de matrassen. Met dit kunstwerk werpt Van Accoleyen zowel een humoristische als een kritische blik op de ongeschreven regels in de publieke ruimte en tracht hij de illusie van vrijheid te doorprikken.
 

Dit kunstwerk maakt tijdelijk deel uit van het Humanistisch Sculpturenpark van de Vrije Universiteit Brussel. Het symboliseert de waarden en filosofie van de universiteit of stelt ze in vraag. De cluster waartoe deze sculptuur behoort, werd gecureerd door Kasper Devos.

Foto © 2021 – Leendert Van Accoleyen