logo

Chanter Karo-Oké: chanson? Interaction!

FR “Chanter Karo-oké” s’adresse à des élèves et des étudiants de tout âge. Ce projet a pour but de dévoiler le monde de la chanson française de manière ludique, interactive et accessible. Les sessions sont proposées en néerlandais ou en français.

Pendant cette session, Karo peut chanter quelques chansons avec les élèves, faire un medley de diverses chansons, les présenter à l’aide d’un diaporama PPT, etc. Karo dispose d’un livret de paroles dans lequel les professeurs peuvent sélectionner les chansons. S’ils le souhaitent, ils peuvent demander d’autres chansons.

NL “Chanter Karo-oké” wil leerlingen van alle leeftijden op een ludieke, interactieve en toegankelijke manier laten kennis maken met de wereld van het Franse chanson. Deze sessies kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven worden.

Karo komt naar de klas en leert de leerlingen in klasverband enkele Franse nummers aan. Dit kan zich beperken tot het zingen van enkele nummers, dit kan een medley zijn van bekende delen uit verschillende nummers, dit kan gepaard gaan met een korte PowerPointpresentatie van elk nummer, etc. Karo beschikt zelf over een zangboekje waaruit de leerkrachten kunnen selecteren of, indien gewenst, kunnen ze (tijdig) andere nummers aanvragen.

Karo zal in deze sessie ook enkele praktische muzische tools meegeven om hiermee zelf aan de slag te gaan in de les Frans.

 

Duur:  2 à 3u - workshop

Doelgroep:  leerkrachten Frans (voor 25 akoestisch, voor 40 versterkt)

Lesgever: Karo Voets

Kostprijs:  500 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Nu inschrijven