logo
Geen TEO account? Op de VUB LRN homepage vind je instructies voor het aanmaken van een gast-login.

Trainingsaanbod voor ZAP

Als zelfstandige academicus heb je heel wat vrijheden. Je job bestaat echter ook uit verschillende facetten, en je hierin ontplooien is ongetwijfeld uitdagend. 

Je kan nu in een oogopslag het aanbod relevant voor ZAP doorzoeken via TEO learning, of kan hier de verscheidene categorieën en beschikbare ondersteuning verder verkennen.

ONDERWIJS


Hoe geef je engagerend les? Hoe evalueer je competenties? Welke tips zijn er rond stemgebruik?

Klik hier

ONDERZOEK


Alles over integriteit, ethiek en data management, projectonderzoek en funding, coördinatie van onderzoek en wetenschappelijke output.

Klik hier

VALORISATIE


Jouw onderzoek communiceren naar een breed publiek? Je wetenschappelijke kennis omzetten in economische meerwaarde?

Klik hier

BESTUUR EN BELEID


Wil je meer weten over je verantwoordelijkheden als bestuurder? Meer halen uit je interacties met anderen?

Klik hier

WELZIJN EN LOOPBAAN


Hier vind je initiatieven om bewuster met je loopbaan om te gaan en om je veerkracht verder op te bouwen.

Klik hier

ALGEMEEN INZETBARE VAARDIGHEDEN


... Zoals leiderschap, netwerken, organisatie, communicatie, ICT, en talen.

Klik hier

ONDERWIJS

In het VUB-onderwijs staat een studentgecentreerde aanpak en het bijbrengen van een kritische, onderzoekende en niet-dogmatische houding centraal. Maar hoe begeleid je studenten in het verwerven van deze en andere competenties? En hoe evalueer je of studenten de vooropgestelde competenties voldoende hebben ontwikkeld?

Opleidingsaanbod voor ZAP

Verken de catalogus

Onderwijs ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen is niet eenvoudig. Daarom biedt de VUB een veelheid aan ondersteuning in deze taken:

Starten met lesgeven aan de VUB

Deze brochure is gericht op beginnende ZAP-leden, maar ook meer ervaren ZAP-leden kunnen er nuttige informatie terugvinden.
Je vindt er de nodige richtlijnen, (didactische) tips enz. om vlot met het lesgeven aan de VUB te starten.

“Het groepselement en vooral het interdisciplinaire waren heel nuttig. Ik heb eigenlijk het meeste geleerd van mensen die in een totaal ander domein werkzaam zijn dan ik.” Deelnemer traject

Onderwijsprofessionaliseringstraject

Het VUB-onderwijsprofessionaliseringstraject is onze basisopleiding voor docenten. Deze opleiding ondersteunt de deelnemers in het verder ontwikkelen van hun didactische competenties.

Het traject start jaarlijks in januari met een vierdaagse aan zee en eindigt in september met het voorstellen van een individuele praktijkopdracht voor een jury. Deelnemers worden bij deze en andere opdrachten begeleid via groepsbijeenkomsten en gerichte feedback.

De totale tijdsinvestering bedraagt 90 uur.

 

“Zeer actiegericht en duidelijke richtlijnen. Geen overload aan informatie, maar gerichte tips” Deelnemer sessie Begeleiden van bachelor- en masterproef

Korte trainingen & infosessies 

Deze sessies zijn beschikbaar voor alle onderwijzend personeeI. De lengte van de sessies varieert van één uur tot een halve dag.

Elke sessie behandelt één specifiek onderwijsthema, gaande van didactische, onderwijstechnologische tot veeleer beleidsmatige onderwerpen.

In functie van de doelstellingen wordt er voor een geschikte aanpak gekozen. Dat kan een informatiesessie of een workshop zijn, maar ook een terugkomsessie om deelnemers verder op te volgen en ervaringen te laten delen. Ook zijn er Get Inspired! sessies waarin collega’s “good practices” delen en elkaar inspireren.

De sessies zijn ook op maat van een opleidingsraad of faculteit beschikbaar.

 

Online ondersteuning


Rond diverse didactische thema’s zijn er beknopte informatiesheets beschikbaar.

Lees meer

Aanbod specifiek voor opleidingsraadvoorzitters

Ook voorzitters van opleidingsraden bieden we ondersteuning in hun ruime takenpakket. We organiseren sessies die specifiek aandacht besteden aan hun verantwoordelijkheden.

Misschien iets voor jouw assistenten?


Voor doctorandi en postdocs met een onderwijstaak is er een ééndaagse onderwijstraining en optioneel terugkommoment.

Onderwijstraining voor assistenten

Onderzoek

Onderzoek aan de VUB is vrij en onze onderzoekers zijn vrij. Dat betekent echter niet dat je er alleen voor staat! Of het nu is om je competenties verder uit te diepen, aan autonomie te winnen, of wegwijs te blijven in een onderzoekscultuur die niet stilstaat… wij bieden heel wat ondersteuning.

INTEGRITEIT, ETHIEK EN DATA MANAGEMENT


Hoe waarborg je de wetenschappelijke integriteit binnen je team – van projectaanvraag tot publicatie? Wat zijn de richtlijnen voor een goed data management plan?

Lees meer

PROJECTONDERZOEK EN FUNDING


Zoek je ondersteuning om je projectaanvraag de grootste kans op slagen te geven? Tips en tricks nodig voor het managen van je toegekende projecten?

Lees meer

COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK


Als ZAP leer je verschillende onderzoeksprojecten coördineren, optreden als supervisor, en waken over samenwerking en welzijn binnen het team.

Lees meer

WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT


Wegwijs geraken in een steeds evoluerende publicatiecultuur? Neem hier een kijkje.

Lees meer

Valoristatie van onderzoek

De VUB steunt onderzoek dat dichtbij, en in dienst van, de maatschappij staat. Vanuit je rol als expert binnen jouw vakgebied is het erg belangrijk om je onderzoek op een heldere manier naar een breed publiek te communiceren. Ook jouw onderzoek kan bijdragen aan het kritisch maatschappelijk debat, of streven naar innovaties en economische meerwaarde. 

Platformen rond wetenschapcommunicatie

Verken de opties

Valorisatie in projectaanvragen


VOOR HULP BIJ PROJECTAANVRAGEN ROND INNOVATIE EN VALORISATIE KAN JE TERECHT BIJ VUB TECHTRANSFER!

Lees meer

Starter seminars

Lees meer

Wetenschapscommunicatie

Om de kloof tussen onderzoeker en maatschappij te dichten, bieden we verschillende specifieke initiativen en  ondersteuning aan:

 • Wil je rechtstreeks contact met het grote publiek of inspireer je liever de volgende generatie onderzoekers? Dan vind je vast je gading tussen de verschillende platformen, met initiatieven zoals de PhD Cup, het Wetenschapsfestival, Bright Club Brussels of de VUB Kinderuniversiteit. In het kader van een aantal van onze initiatieven voorzien we workshops of directe ondersteuning;
 • Ben je eerder geïnteresseerd in het schrijven van een populair wetenschappelijk artikel? Dan is onze wetenschapsblog zeker iets voor jou. Je kan hierbij rekenen op ondersteuning van ons redactieteam;
 • Het Science Outreach Office staat verder ook paraat voor het verlenen van advies rond jouw eigen outreach-initiatief. Neem hier contact met ons op.

Aansluitend (en onafhankelijk van deze initiatieven) kan je je ook laten inspireren om te communiceren met impact via diverse media, zoals communicatie via pers en sociale mediaDeze trainingen zijn niet enkel gericht op onderzoekers, maar op alle VUB-medewerkers en zullen worden ingepland door onze VUB-expertisecel MarCom. 

Economische valorisatie

Droom je van het starten van je eigen spin-off?

Tijdens het eerste semester kan je twee interactieve introductiecursussen 'ondernemen' met een focus op innovatie en technologie volgen:

 • De Starter Seminars zijn voornamelijk gericht op master- en PhD-studenten, maar ook op senior onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de link tussen onderzoek en ondernemen; 
 • The Advanced Starter Seminars zijn gericht op zij die een basis achtergrond in business management hebben, of zij die (concrete) plannen hebben om een eigen startup op te richten.

Deze intensieve cursussen bestaan uit een reeks avondseminaries waar verschillende basisprincipes van het ondernemerschap aan bod komen, zoals het opstellen van een businessplan, marketing en innovatieve financieringsvormen. Bovendien komen high level professionals tijdens deze seminaries hun kennis en expertise delen en krijg je de kans om je eigen project door hen te laten beoordelen.

 

  Bestuur en beleid

  In je ZAP-carrière groei je niet enkel in je zelfstandigheid binnen het wetenschappelijk onderzoek, maar zal je ook in toenemende mate gaan deelnemen in, en invloed uitoefenen op, interne en externe commissies en beleidsorganen.

  Maar wat zijn je rechten en plichten als bestuurder? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en huidige prioriteiten binnen het VUB-beleid? Hoe neem je lastige beslissingen? Waar kan je terecht voor informatie over de budgetten?

  Voor nieuwe bestuurders en vakgroepvoorzitters (nieuw in aanbod) in adviesorganen van de VUB wordt er om het jaar een intensief en beknopt traject voorzien. (Voor voorzitters van opleidingsraden is er aparte ondersteuning). Dit traject wordt – afhankelijk van de heersende noden – soms op specifieke doelgroepen gericht. Deze doelgroepen worden tijdig aangeschreven met alle informatie. Voor vragen, mail lrn@vub.be.

   

  Welzijn en loopbaan

  We willen medewerkers stimuleren actief bezig te zijn met hun welzijn en loopbaan. Een medewerker die doelgericht met zijn loopbaan bezig is en zich bewuster is van zijn eigen kracht, is meer gemotiveerd, en beter gewapend tegen burn-out. In dit kader organiseren we enkele trainingen.

  Opleidingen rond welzijn en loopbaan

  Verken de catalogus

  Gender en diversiteit


  Hou zeker de lezingen en events zoals Gender Week in de gaten!

  Gender week

  Net als onze maatschappij is onze werkcontext in constante beweging. Hoe behoud je ondanks veranderingen je veerkracht en pit? – De opleiding ‘Veerkrachtig in snel veranderende omstandigheden’ geeft je inzicht in de alarmsignalen van stress en leert je dit bespreekbaar te maken bij je collega’s.

  Wil je reflecteren over je loopbaan? – De tweedaagse training ‘Aan het stuur van je eigen loopbaan’ helpt je je talenten in kaart te brengen en inzicht te krijgen in wat je energie geeft en wat niet. Vervolgens word je aangemoedigd duidelijkere verwachtingen en dromen over jouw loopbaan te formuleren, en denken we na over wat er nodig is om dat te bereiken.

   

  Algemeen inzetbare vaardigheden

  Als ZAP-lid krijg je een grote autonomie en verantwoordelijkheid. Daarbij komen tal van vaardigheden kijken die breed toepasbaar zijn. Wil je jouw leiderschap en management verder ontwikkelen? Je academisch Engels of je ICT skills bijschaven? Dan ben je hier op de juiste plek!

  Opleidingen algemeen inzetbare vaardigheden

  Verken de catalogus

  Leiderschap

  Om leidinggevenden optimaal te ondersteunen in hun verantwoordelijkheden, bieden we een reeks algemene modules aan die openstaan voor leidinggevenden uit alle personeelscategorieën:

  • De basisopleiding leidinggeven met (optionele) intervisiesessies, waarin de vergaarde kennis over situationeel leidinggeven, feedback geven en moeilijke gesprekken voeren, wordt toegepast op persoonlijke cases; 
  • De training ‘het uitbouwen van een veerkrachtig team’, die ingaat op het tijdig herkennen van stress bij jezelf en je medewerkers en tips en tricks aanreikt om de veerkracht van jouw team te bevorderen;
  • De basisopleiding voor de hiërarchische lijn, waarin je meer info krijgt over jouw verantwoordelijkheden over de veiligheid en gezondheid van werknemers;
  • Domeinspecifieke trainingen rond bv. financiële- en personeelsadministratie.

   

  Project management

  Soms wordt er voor afgelijnde doelgroepen ook een tweedaagse basiscursus 'Project management' georganiseerd. Hier krijg je theorie en methoden aangereikt, gevolgd door een optionele halfdaagse vervolgsessie 'Projectboost' waarin deze kennis specifiek op jouw project(en) wordt toegepast. Interesse kan je hier melden.

  Nederlands niveau A2 voor niet-Nederlandstalige docenten

  Doceren is meer dan alleen lesgeven. Het impliceert onder meer ook participeren aan de beraadslaging en het overleg in de Opleidingsraad, de vakgroep, het faculteitsbestuur en in andere overlegorganen van de instelling.

  Aangezien de officiële bestuurstaal van de VUB het Nederlands is, wordt in de Codex Hoger Onderwijs (artikel II.270, §2) daarom bepaald dat “elk lid van het onderwijzend personeel en van het academisch personeel, belast met een onderwijsopdracht, dat geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceert, moet de Nederlandse taal beheersen op ERK-niveau B2.” Dit moet worden aangetoond met een kwalificatiegetuigschrift.

  Vanaf de eerste aanstelling wordt een termijn van vijf jaar gegeven om dit B2-getuigschrift Nederlands te behalen. In een zgn. ‘integratietraject’ wordt hiervoor in 2 fasen volgende begeleiding vanuit de instelling voorzien:

  1°: Niveau A2; 2 jaar na de eerste aanstelling te behalen:

  • Hiervoor kan een taalcursus gevolgd worden bij het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) Brussels Education Center en bij het ‘Huis van het Nederlands’
  • Cursussen Modules 1.1 t.e.m. 1.2
  • De intensiteit van de lessen kan gekozen worden in functie van de beschikbaarheid
  • Het aanvangsniveau kan worden getest in het ‘Huis van het Nederlands’
  • Deze cursussen zijn gratis voor wie in Brussel is gedomicilieerd
  • Voor het aanbod zie;

  2°: Niveau B2; 5 jaar na de eerste aanstelling te behalen:

  Heb je reeds je A2 behaald, maar je hebt hulp nodig voor je B2? Kijk dan zeker naar onze cursus ‘Nederlands voor VUB-docenten – niveau B2 & academisch Nederlands

  Heb je vragen hierover? Aarzel niet en neem contact op met ACTO (acto@vub.be).