logo

COördinatie van onderzoek

Je traject als ZAP gaat gepaard met groeiende verantwoordelijkheid binnen je onderzoeksgroep. Op termijn zal je verschillende onderzoeksprojecten coördineren, optreden als mentor, en waken over samenwerking en welzijn binnen het team. Bovendien sta je als promotor van doctorandi mee aan de bakermat van de carrière van deze jonge onderzoekers.

Gezamelijke ULB-VUB initiatieven voor promotoren

Lees meer

Ingeplande trainingen leiderschap

Verken het aanbod

Project management

Stuur een mail

Begeleiden van doctorandi

Om de relatie tussen promotor en doctorandus in goede banen te leiden, zijn duidelijke verwachtingen langs beide kanten erg belangrijk. Maar wat zijn nu precies je rechten en plichten als promotor? Welke stijl van begeleiden past bij jou en je student? Hoe ga je om met moeilijke situaties?  

Om aan deze vragen tegemoet te komen, organiseren VUB en ULB gezamenlijk:

  • De tweedaagse promotorenopleiding, die uitgaat van wetenschappelijk onderbouwde inzichten over de relatie tussen de supervisor en doctorandus. Deze opleiding vindt plaats in het tweede semester.
  • De Round table for PhD supervisors, een interactief discussieforum met expertpanel rond verscheidene thema’s die door promotoren zelf worden aangebracht, gevolgd door co-creatiesessies om richtlijnen rond het thema vast te leggen. 
  • Intervisiesessies waar persoonlijke cases in vertrouwen kunnen besproken worden. Daarvoor worden een aantal momenten voorzien in het tweede semester.
    • Komende editie: 4/02/2019 (Campus Etterbeek) of 25/04/2019 (ULB), of 30/04/2019 (ULB). Registratie opent binnenkort.

Je kan ook wat meer uitleg vragen, of je interesse melden via mail.

Leiderschap

Hoe maak je goeie afspraken binnen je team, zodat iedereen zelfstandig kan werken, maar tegelijk ook van elkaar kan leren en op elkaar kan terugvallen? Hoe los je conflicten op?  Deze vaardigheden heb je nodig binnen je onderzoek, maar zijn eveneens van toepassing in tal van andere situaties, zoals bij het uitvoeren van je onderwijs- en bestuurstaken.

Een overzicht van het aanbod om je als leider te ontplooien, vind je hier.

Project management

Soms wordt er voor afgelijnde doelgroepen ook een tweedaagse basiscursus Project management georganiseerd. Hier krijg je theorie en methoden aangereikt, gevolgd door een optionele halfdaagse vervolgsessie Projectboost waarin deze kennis specifiek op jouw project(en) wordt toegepast. Interesse? Neem contact op via e-mail.