logo

Ga met je collega's op teambuilding

Een kwalitatieve, goed georganiseerde teambuilding zorgt ervoor dat een team efficiënter en effectiever gaat werken. Daarom willen we als universiteit inzetten op het ondersteunen van deze activiteiten, en teams aanmoedigen om af en toe het groepsgevoel en de groepswerking een boost te geven. Tijdens een teambuilding moedigen we je aan om naast de ‘fun-factor’ ook een inhoudelijk programma samen te stellen.

Hoe aanvragen?

Teams kunnen jaarlijks een aanvraag voor een financiële tussenkomst ‘programma’s groepsontwikkeling’ indienen bij Mens&Organisatie (M&O). Voor 2020 kan je de komende maanden je aanvraag doen. Hieronder vind je de verschillende stappen om zo’n aanvraag voor 2020 in te dienen.

Stap 1: Invullen en doorsturen van het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. Het ingevulde document mag je doorsturen naar Ricanay.Ciriaco@vub.be.

Let wel op:

  • Alle aanvragen voor 2020 dienen uiterlijk 28/02/2020 ingediend te worden. Buiten deze periode kunnen we jouw aanvraag helaas niet behandelen.
  • Enkel het hoofd van de hoofdeenheid kan de aanvraag indienen.

Stap 2: Beoordeling door M&O en verdeling budget

Een aanvraag wordt beoordeeld door M&O op basis van volgende criteria:

  • De uitwerking van een inhoudelijk programma
  • Motivering: in welke mate leveren de activiteiten een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het team / onze universiteit
  • Aanvragen die extra aandacht besteden aan welzijn (zoals veiligheid, psychosociale aspecten, gezondheid, ergonomie, …) krijgen voorrang

M&O maakt vervolgens een verdeling op van het voorziene budget en legt deze ter goedkeuring voor op het Directiecomité.  Wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan voorzien we 60 euro per effectieve deelnemer.

Stap 3: Communicatie

Het hoofd van de hoofdeenheid wordt via mail op de hoogte gebracht van het maximaal toegekende budget voor zijn of haar hoofdeenheid.

Stap 4: Terugbetaling

De hoofdeenheid betaalt de facturen. Na afloop kan je de betalingsbewijzen en de effectieve deelnemerslijst bezorgen aan M&O. Deze laatste zorgt voor de terugbetaling op het voorziene PKC-nummer.

 

Op teambuilding gaan?


Doe een aanvraag voor financiële tussenkomst en mail het formulier naar Ricanay.Ciriaco@vub.be

Download het formulier

Ook interesse in een individuele opleiding?

Bekijk het aanbod per functiecategorie