logo

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je je als leraar ook verder ontwikkelen. Ons breed en actueel professionaliseringsaanbod biedt je de mogelijkheid om je op continue basis bij te scholen.

We stellen ons graag voor

Het Multidiscplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel is een collaboratief en onderzoekend team van een 50-tal lerarenopleiders. We beschikken samen over heel wat praktijk- en onderzoeksexpertise in pedagogiek en didactiek, in vakdidactiek in tal van domeinen (talen, wetenschappen en technologie, economie, gedrags- cultuur- en maatschappijwetenschappen, lichamelijke opvoeding en gezondheidswetenschappen) en in sociologische, filosofische en juridische referentiekaders voor onderwijs. Met deze expertise dragen we graag bij aan het volledige professionele continuüm voor leraren, dus ook na afstuderen.

Benieuwd naar onze kijk op het leraarschap? “De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit voor iedere leerling maximale ontwikkelingskansen te creëren. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.” (Missie MILO)

  Ons aanbod voor scholen

  Jaarlijks stellen we, vanuit onze expertise en in lijn met onze missie, een programma samen dat tegemoet komt aan de actuele noden van leraren(teams). Volgende professionaliseringsinitiatieven krijgen daarin een vaste plaats:

   Kwaliteit op maat

   Ons professionaliseringsaanbod wordt gekenmerkt door:

   • Doelen en methoden die gericht zijn op duurzame verbetering van de onderwijspraktijk
   • Wetenschappelijk onderbouwde inhouden en methoden
   • Interactieve en praktijkgerichte aanpak
   • Maatwerk: op jouw school, vanuit jouw vraag, op jouw tempo etc.
   • Professionele nascholers en experten
   Samen inzoomen op vakdidactische vraagstukken

   Dag van de leraar

   De dag van de leraar brengt mentoren, alumni en lerarenopleiders van eenzelfde vakdomein bij elkaar. Een voormiddag lang gaan vakcollega's samen aan de slag met een actueel vakdidactisch vraagstuk, waarin praktijk en wetenschappelijke kaders elkaar ontmoeten. Ontdek hieronder welk thema voor jouw vakdomein op het programma staat.

   Vakdidactiek Wetenschappen

   Didactische modellen voor de wetenschapsles: een houvast tijdens de introductie van nieuwe eindtermen

   Begeleider: David Maquenne
    
   De nieuwe eindtermen vragen van de leraar wetenschappen meer aandacht voor thematische benadering, interactie en vakoverschijdende projecten.
   Hoe realiseer je dit zonder je verwachtingen terug te schroeven of te vervallen in pretpedagogie ?
    
   In deze workshop bespreken we verschillende visies op wetenschapsonderwijs en presenteren we twee modellen voor het (her)ontwerpen van je lessen. 
   • met het 6E model leer je op een effectieve en motiverende manier abstracte begrippen of concepten te introduceren 
   • het wijdverspreide 5E model biedt daarnaast een structuur voor het inleiden van meer grijpbare lesinhouden, met bewijsbare leerwinst  
   Deze modellen worden met voorbeelden uit verschillende wetenschapsvakken toegelicht, zodat je er snel mee aan de slag kunt gaan wanneer je je materialen moet herwerken.

   Vakdidactiek Project Algemene Vakken

   Leren in samenhang, een must!

   Begeleider: Jelle Van Herreweghe
    
   De nieuwe eindtermen verruimen de opdracht van de leerkracht PAV. Het ontwerpen van krachtige leeromgevingen binnen PAV en leren in samenhang worden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Krachtige leeromgevingen realiseren vraagt doordacht teamwerk. Hoe creëren we krachtige leeromgevingen in samenhang? Welke sleutelcompetenties kunnen we koppelen en hoe ontwerpen we authentieke en functionele leertaken gericht op onze jongeren in de A-finaliteit? In deze sessie verdiepen we ons in de nieuwe eindtermen en ontwerpen we in co-creatie een krachtige leeromgeving, met de focus op ieders expertise.

   Workshop Talen

   Digitale tools in dienst van het talenonderwijs 

   Begeleider: Maggy Brusselmans en Pascale Fierens
    
   Tijdens de coronapandemie schakelden we noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Veel ICT-toepassingen die we in die context leerden kennen, blijken echter ook perfect inzetbaar in de leeromgeving van de school. Ze kunnen helpen om te activeren, te differentiëren, te evalueren, …  
   Tijdens de sessie maak je kennis met een aantal nuttige maar iets minder bekende online tools die makkelijk inzetbaar zijn bij het uitoefenen van je job als leerkracht talen. Al deze digitale toepassingen zijn gratis en gebruiksvriendelijk. De workshop zal interactief verlopen, met een gedeeltelijke klassimulatie. 

   Workshop Geschiedenis, Cultuur- en Maatschapijwetenschappen

   Burgerschap, (n)iets voor alleen historici?

   Begeleider: Iris Gysels
    

   De nieuwe eindtermen hebben het onderwijslandschap voor de humane wetenschappen hertekend: vakbenamingen zijn gewijzigd of helemaal verdwenen van de lessentabel, leerkrachten moeten hun expertise wijzigen of uitbreiden. In deze workshop willen we vooral de focus leggen op de eindtermen geschiedenis en burgerschap.  Hoe ontwerp je lessen geschiedenis conform de nieuwe eindtermen? Op welke manier kan je de inhouden van burgerschap hierin integreren? We vertrekken vanuit de kaders die aan de basis liggen van de sleutelcompetenties en de specifieke eindtermen om vervolgens met concreet lesmateriaal aan de slag te gaan. 

   Vragen of opmerkingen: lerarenopleiding@vub.be

   Praktisch

   • De dag van de leraar gaat door op 27 oktober 2021, van 9u-12u30,
    op Campus Etterbeek (Lokaal 5C404)
   • Deelname en lunch zijn gratis voor mentoren en alumni van MILO.
   • We vragen wel om in te schrijven via onderstaande inschrijvingsknop,
    tot uiterlijk 25 oktober 2021.
   • Bij inschrijving kan u  aanduiden aan welke workshop u wenst deel te nemen.
   • Enkele dagen voor de studiedag ontvangt u een bevestigingsmail. 
   • Tijdens de studiedag ontvangt u een deelname-attest en documentatie.
   • Annuleren kan via lerarenopleiding@vub.be.
   • Meer informatie over annulatie vindt u hier.

   De MILO-studiedag is een prikkelend en inspirerend event van de VUB-lerarenopleiding voor professionals in het secundair onderwijs: leraren, directeurs, pedagogische begeleiders, onderwijsondersteuners, lerarenopleiders etc. Door de pandemie maken we er een online editie van.

   Leren in Samenhang

   Tijdens de studiedag blikken we vooruit naar de hervormingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Na de modernisering zullen de eindtermen niet langer gekoppeld zijn aan vakken, maar aan sleutelcompetenties. Dit zijn inhoudelijke of transversale “clusters van inhoudelijk verwante competenties die de leerlingen moeten verwerven om te functioneren in de maatschappij en zich persoonlijk te ontplooien.”  

   Onderwijs stoelen op sleutelcompetenties vraagt dan ook vakoverstijgend leren en teamwerk. Tijdens deze studiedag reiken we daartoe in de duo-keynote kaders en voorbeelden aan. In workshops brengen we deze kaders in praktijk. Vanuit vakdidactisch perspectief worden kansen voor leren in samenhang uitgediept voor de sleutelcompetenties duurzaamheid, burgerschap, digitale competenties, cultureel bewustzijn en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Oefening, debat, co-design en andere hands-on activiteiten staan in elke workshop op het menu.  Alle informatie over de duo-keynote en keuzesessies vindt u hieronder.

   Duo-keynote

   Leren in Samenhang 

   Sprekers: Prof. dr. Tom Kuppens (VUB), Prof. dr. Inge Placklé (VUB)

    

   Wat mag je verwachten?

   Hoe kan je vanuit een gezamenlijke focus op het leren van leerlingen, aspirant-leraren en leraren samen krachtige, authentieke leeromgevingen vormgeven in het secundair onderwijs? Vanuit een casus duiden we principes die maken dat leerlingen ten volle uitgedaagd worden tot leren. Centraal plaatsen we authentieke leertaken. We doorbreken de vakkensplitsing en gaan op zoek naar manieren om de sleutelcompetenties in samenhang te realiseren. Krachtige leeromgevingen realiseren is teamwerk bij uitstek. We staan stil bij het samen ontwerpen van de leeromgeving, en nodigen uit tot design thinking.

    

   Meer over de sprekers
   • Tom Kuppens is milieueconoom en vakdidacticus economie aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Hij onderzoekt hoe duurzaamheid kan beter geïntegreerd kan worden in het secundair en hoger onderwijs. Hij is lid van de Copernicus Alliance, het Europees netwerk voor duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs.
   • Inge Placklé is lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool PXL. Ze geeft vakdidactiek Project Algemene Vakken. Haar onderzoeksexpertise omvat gelijke onderwijskansen, leeromgevingen in het beroepsonderwijs en professionele ontwikkeling. Ze is voorzitter van de Vereniging van Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV).

   KEUZESESSIE 1 

   Blended learning in het secundair onderwijs: Van nood een deugd maken 

   Sprekers: Prof. dr. Jo Tondeur (VUB), Drs. Bram Bruggeman (VUB) 
   Deelnemers: Max. 40 
   TagsBlended learning, ICT in onderwijs 
   Sleutelcompetentie: Digitale competenties
    
   Wat mag je verwachten?

   Blended Learning wordt gedefinieerd als de doordachte combinatie van face-to-face leerervaringen met online leerervaringen. Dat is wat momenteel noodgedwongen gebeurt in de tweede en derde graad van ons secundair onderwijs. Maar hoe pak je dat doordacht aan? Wat doe je online en wat best face-to-face? Hoe integreer je beide best? Wanneer gebruik je (beter geen) ICT? Dat zijn een aantal cruciale vragen die we aanpakken tijdens deze sessie. Meer specifiek doorlopen we een roadmap om Blended Learning op een doordachte manier te integreren in uw onderwijs, en reiken we inspirerende (online) tools, apps en werkvormen aan om je onderwijs slim te 'blenden’.  

    

   Meer over de sprekers
   • Jo Tondeur studeerde in 1996 af als leraar secundair onderwijs en werkte een aantal jaren in verschillende scholen in de Brusselse regio. Na zijn studies pedagogische wetenschappen startte hij een  doctoraatsonderzoek over de integratie van ICT in onderwijs. Momenteel is hij als onderwijstechnoloog en vakdidacticus Gedragswetenschappen verbonden aan de lerarenopleiding van de VUB. Hij doet  onderzoek naar onderwijsinnovatie en dat met een specifieke focus op ICT, blended learning en  professionele ontwikkeling.
   • Bram Bruggeman is een doctoraatsstudent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij heeft een achtergrond als leraar secundair geschiedenis en PAV, docent informatica, lerarenopleider en pedagogisch begeleider rond onderwijsvernieuwing. Zijn onderzoeksinteresses liggen in onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs (online en blended learning) vanuit het perspectief van de leerkracht. 

   KEUZESESSIE 2 

   DuurzaamheidseducatieVan kennisoverdracht naar duurzame gedragsverandering! 

   Spreker: Prof. dr. Tom Kuppens (VUB) 
   Deelnemers: Maximim 20 
   Tags: Duurzaamheidtransformatief leren – gedragsverandering, economie 
   Sleutelcompetentie: Duurzaamheid
    
   Wat mag je verwachten?

   In deze sessie leer je hoe je duurzaamheid kan integreren in je lessen, zowel inhoudelijk als (vak)didactisch. Kennisoverdracht is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde om tot een duurzame samenleving te komen. Duurzame ontwikkeling vereist echte gedragsverandering. We onderzoeken hoe transformatief leren daarbij kan helpen. We tonen met praktijkvoorbeelden uit de lessen economie aan hoe je zelfs met kleine stappen duurzaamheid kan integreren in je lessen. Hoewel de voorbeelden hoofdzakelijk uit de lessen economie komen, bevatten ze zeker aanknopingspunten om vakkendoorbrekend te werken.

    

   Meer over de spreker

   Tom Kuppens is milieueconoom en vakdidacticus economie aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Hij onderzoekt hoe duurzaamheid kan beter geïntegreerd kan worden in het secundair en hoger onderwijs. Hij is lid van de Copernicus Alliance, het Europees netwerk voor duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs.

   Keuzesessie 3 

   BURGERSCHAP LIGT VOOR HET GRIJPEN. ONROEREND ERFGOED IS (NIET) LOUTER VOOR GESCHIEDENISLEERKRACHTEN 

   Sprekers: Prof. dr. Joost Vaesen (VUB), Prof. dr. Gustaaf Cornelis (VUB), Iris Gysels (VUB) 
   Deelnemers: Max. 30
   TagsBurgerschap, Historisch erfgoed, Outdoor learning 
   SleutelcompetentieBurgerschap, Historisch bewustzijn, Cultureel bewustzijn
    
   Wat mag je verwachten?

   Het superdiverse Brussel biedt een rijk en gevarieerd scala aan cultureel en historisch erfgoed, dat letterlijk en figuurlijk “op straat” te vinden is. Dat potentieel wordt evenwel onderbenut en tegelijkertijd ligt op zijn minst een deel van dat erfgoed gevoelig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de commotie die op regelmatige tijdstippen ontstaat rond bepaalde standbeelden en straatnaamborden in dat Brusselse straatbeeld. Net daar liggen troeven om sommige bouwstenen van de sleutelcompetentie burgerschap in te vullen. In deze workshop werken we met de ingrediënten burgerschapseducatieoutdoor learningmultiperspectivisme en kritisch denken. Enerzijds zoomen we in op de sleutelcompetenties rond burgerschap en historisch bewustzijn in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs en op de vraag welke bruggen al dan niet mogelijk zijn onder de noemer “leren in samenhang”. Anderzijds gaan we samen actief aan de slag rond een educatief pakket waar een grootstad als authentieke leeromgeving centraal staat. Op het einde van deze workshop heb je dus niet alleen beter zicht op de sleutelcompetenties burgerschap, historisch bewustzijn en cultureel bewustzijn, maar vertrek je (daar gaan we alvast vanuit) met inspiratie om concreet aan de slag te gaan. 

    

   Meer over de sprekers 
   • Joost Vaesen
   • Gustaaf Cornelis
   • Iris Gysels

   Keuzesessie 4

   BEWEGINGSEDUCATIE IN DE OPTIES VAN DE A- EN B-STROOM: KRACHTIG LEREN VAN LEERLINGEN BEWERKSTELLIGEN! 

   Sprekers: Prof. dr. Wouter Cools (VUB), Dra. Ariane Caplin (VUB), Hans Van Boven (PBD GO!) 
   Deelnemers: Max. 20
   Tags: Basisoptie Sport, Krachtige leeromgeving, LO 
   SleutelcompetentieLichamelijke en geestelijke gezondheidszorg 
    
   Wat mag je verwachten?

   De onderwijsvernieuwing, waarbij de eindtermen vanuit een nieuw perspectief invulling krijgen en de basisoptie sport die vanaf de eerste graad in het onderwijsaanbod van een school kan worden opgenomen, verrijkt en verruimt de opdracht van de leraar Lichamelijke Opvoeding. Dit brengt als uitdaging met zich mee dat de vakgroep LO en het schoolteam samen dienen te werken aan de uitbouw van het schoolcurriculum. In deze workshop stellen we enkele theoretische kaders en praktijkvoorbeelden voor om in team krachtige leeromgevingen te creëren voor elke leerling die kiest voor een van de basisopties Sport. We vertrekken vanuit de dubbele gelaagdheid van de 4 pijlers binnen de doelenstructuur. We gaan na wat dit kan betekenen voor de leerling als individu en bij het invullen van zijn rol in de samenleving. In kleine teams maken we de transfer van de kaders naar de eigen praktijk. 

    

   Meer over de sprekers
   • Wouter Cools is lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Brussel en Arteveldehogeschool. Hij is verantwoordelijk voor de Educatieve Master Lichamelijke opvoeding en geeft vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding. Zijn onderzoeksexpertise omvat gelijke onderwijskansen, krachtige leren in bewegingsonderwijs, efficiënt inzetten van technologie in bewegingsonderwijs, professionele ontwikkeling, bewegingsvriendelijk lesgeven en pedagogiek van het bewegingsonderwijs. Hij is voorzitter van Sports Media vzw en bestuurslid van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding. 
   • Ariane Caplin is assistente ‘didactiek van de bewegingsvorming’ en stagebegeleidster lichamelijke opvoeding aan de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie (LK) en aan het Multidisciplinair Instituut voor Lerarenopleiding (MILO). Ze begeleidt de studenten van bij de allereerste start via micro-teaching, ondersteunt hen bij de eerste onderwijsstage en als de studenten kiezen voor de lerarenopleiding, leidt ze hen op tot onderzoekende leraar. Ze werkt -samen met haar collega’s- vanuit de inzichten uit het werkveld. In het verleden deed ze onderzoek naar competenties van trainers A en B in verscheidene sporten, waarop de competentie-gebaseerde cursussen van de VTS gebouwd zijn. 
   • Hans Van Boven is waarnemend pedagogisch adviseur LO, (Top)Sport en Dans, Gezondheid, Digitale innovatie bij de Pedagogische begeleidingsdienst GO!.

   Keuzesessie 5

   OP NAAR KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN DE A-FINALITEIT! 

   Sprekers: Prof. dr. Inge Placklé (VUB), Jelle Van Herreweghe (VUB) 
   Deelnemers: Max. 20 
   TagsKrachtige leeromgeving, Design Thinking, PAV 
   SleutelcompetentieLeercompetentiesBurgerschapscompetentiesCompetenties in het Nederlands 

    

   Wat mag je verwachten?

   In deze workshop stellen we enkele theoretische kaders en praktijkvoorbeelden voor om in team krachtige leeromgevingen  te creëren voor elke leerling.  We zoomen in op design thinking als methodiek om leeromgevingen te ontwerpen, ook samen met leerlingen. Tenslotte maken we de transfer van de kaders naar de eigen praktijk. We baseren ons op het recent verschenen handboek Vakdidactiek PAV-Leren in samenhang (Placklé & Van Cauteren, 2020, Eds.). 

    

   Meer over de sprekers
   • Inge Placklé is lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool PXL. Ze geeft vakdidactiek Project Algemene Vakken. Haar onderzoeksexpertise omvat gelijke onderwijskansen, leeromgevingen in het beroepsonderwijs en professionele ontwikkeling. Ze is voorzitter van de Vereniging van Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV). 
   • Jelle Van Herreweghe is leerkracht PAV in een Brusselse school. Daarnaast is ze vakstagebegeleider PAV aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze ondersteunt mee de lessen Vakdidactiek Project Algemene Vakken. 
   Vragen of opmerkingen: lerarenopleiding@vub.be

   Inschrijven?

   • Deelname aan de studiedag kost € 35.
   • Inschrijven kan via onderstaande inschrijvingsknop, tot uiterlijk 4 mei 2021.
    Hou er rekening mee dat de plaatsen in de keuzesessies beperkt zijn.
   • Bij inschrijving kan u  aanduiden aan welke keuzesessie u wenst deel te nemen.
   • Onmiddellijk na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail.
   • Enkele dagen voor de studiedag ontvangt u via mail een deelnamelink. 
   • Na de studiedag ontvangt u een deelname-attest en de online documentatie.
   • Annuleren kan via lerarenopleiding@vub.be.
    Meer informatie over annulatie vindt u hier.

   Mentorendagen

   Tweemaal per jaar organiseren we in de lerarenopleiding een mentorendag. Tijdens de mentorendag inspireren mentoren en lerarenopleiders elkaar om het beginnend leraarschap op scholen en in de opleiding maximaal te ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn dan ook gericht op expertise delen, ontmoeten en samen opleiden. 

   De oktobereditie brengt leraren en lerarenopleiders van eenzelfde vakdomein bij elkaar. Een voormiddag lang gaan vakcollega's samen aan de slag met een actueel vakdidactisch vraagstuk, waarin praktijk en wetenschappelijke kaders elkaar ontmoeten. Ontdek in september welk thema voor jouw vakdomein op het programma staat. 

   In de mentorendag in maart diepen we telkens een algemeen pedagogisch-didactisch thema uit. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van beginnende leraren, zowel stagiairs, leraren in opleiding of pas afgestudeerde leraren. Ontdek dus wat jij als mentor kan betekenen voor je startende collega's.

   Praktisch

   • De mentorendagen zijn telkens voormiddagsessies die worden afgesloten met een lunch.
   • Deze professionaliseringsinitiatieven gaan door op onze groene Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus van de Vrije Universiteit Brussel.
   • De mentorendagen en de lunch zijn gratis voor mentoren.
   • Inschrijven is verplicht. Twee maanden voor de mentorendag start de inschrijving.

   Professionalisering op maat

   MILO biedt ook nascholingen aan op maat van je schoolteam en/of (vak)groep bij jou op school. Op basis van jouw vragen werken wij een sessie of traject uit dat inspeelt op de noden in jouw school.

   Maatwerk

   We werken graag professionaliseringsssessies of -trajecten uit op maat van de noden van uw schoolteam of vakgroep, zeker wanneer ze aansluiten bij onze expertise. In onderling overleg wordt afgesproken welke formule best past voor uw context.

   Enkele opties zijn:

   • één of enkele sessies (halve of hele dag)
   • een begeleidingstraject, begeleid door een coach
   • een experttraject, begeleid door een coach en met gerichte input door een expert
   • een full experttraject, in duo begeleid door een coach en een expert 

   Neem vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek: lerarenopleiding@vub.be of 02/629 24 32.

   MILO Nascholingen

   Hieronder vindt u MILO's 'upcoming nascholingsevents'.... 

   Logica en bewijstechnieken in de tweede graad ontraadseld

   • Datum en tijdstip: 1-12-2021, 13u30-16u30
   • Locatie: VUB, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
   • Nascholer: Anne Schatteman
   • Kostprijs: 50 euro

   Even nadenken. Zeggen we tweemaal hetzelfde in de volgende situaties: “Ik kan naar huis als ik over een fiets of een wagen beschik”, “Ik kan niet naar huis als ik noch over een fiets, noch over een wagen beschik”? De nieuwe eindtermen wiskunde van de tweede graad zijn een uitdaging in het onderwijsveld. Alhoewel logisch denken altijd al impliciet in het wiskundeonderwijs verweven was, staat logica nu expliciet in de eindtermen. In deze navorming gaan we niet alleen in op de basisbegrippen en de wetten van de logica, maar ook op andere leerinhouden waar we die wetten aan het werk kunnen zien. Bovendien zetten we de stap van logica naar bewijstechnieken, via voorbeelden uit de klaspraktijk wiskunde van de tweede graad.

   Inschrijven kan binnenkort, op deze webpagina.

   Contact

   Voor administratieve en praktische vragen rond nascholingen en studiedag ingericht door MILO kan je terecht bij Nicole Van Sebroeck:

   Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jetske Strijbos, die als nascholingscoördinator verantwoordelijk is voor het professionaliseringsaanbod van MILO:

   Attest

   Een attest van een gevolgde nascholing wordt uitgereikt op de dag van de nascholing zelf. Indien de deelnemer bij een meerdaags nascholingstraject een sessie heeft gemist, wordt dit vermeld op het attest.

   Betalingsvoorwaarden

   Na de deelname aan de nascholing wordt een factuur opgesteld en verstuurd. Betaling gebeurt via overschrijving binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Contante betaling is niet mogelijk. Betaling met opleidingscheques wel!

   Annulatie door de deelnemer

   Een deelnemer is ingeschreven voor een MILO-nascholing vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van zijn of haar inschrijving door het MILO is verzonden. Opgelet, de bevestigingsmail van goede ontvangst van de vraag tot inschrijving die de deelnemer meteen na het versturen van het online inschrijvingsformulier ontvangt, is geen definitieve bevestiging van inschrijving. Deze volgt later wanneer een minimum aantal deelnemers voor de nascholingssesesie is bereikt. Vanaf het ogenblik dat de definitieve bevestiging van inschrijving is verstuurd, gelden de volgende annulatievoorwaarden:

   • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail (lerarenopleiding@vub.be).
   • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval. Dit wordt door de deelnemer gemeld vóór de start van de nascholing. De nodige attesten worden bij de mail of brief ter annulatie bijgevoegd. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
   • Bij annulatie minder dan 10 werkdagen voor de start van de nascholing blijft 50% van het inschrijvingstarief verschuldigd. De helft van het inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
   • Indien de deelnemer verhinderd is de nascholing te volgen kan deze zich, in plaats van te annuleren, laten vervangen door een collega of kennis. Dit wordt vóór de start van de nascholing gemeld via mail (lerarenopleiding@vub.be).

   Annulatie door MILO

   MILO behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een nascholing af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de nascholer of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail hetzij telefonisch. In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingstarief, indien reeds vereffend, integraal teruggestort. In geval van een verplaatsing naar een andere datum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingstarief integraal wordt teruggestort.