logo

U bent hier

News about #Iere news

 • Verhoogde spanning tussen Oekraïne en Rusland in de Zee van Azov en de Straat van Kerch na de wederzijdse arrestatie van elkaars schepen door de partijen in het conflict.  Prof. Franckx staat de Russische pers te woord.

  “Strait to war? Russia and Ukraine clash in the Sea of Azov”,

 • Op 25 en 26 oktober 2018 waren een aantal bekende gezichten te zien op de ILS Conference on the European Union as a Global Actor in Maritime Security in Leiden. Prof. Dr. Stefaan Smis van Afdeling Internationaal en Europees Recht, Vakgroep Publiekrecht nam het voorzitterschap waar van een paneldiscussion omtrent mensenrechten in de context van maritieme migratie. Lees meer hierover op de nieuwspagina van Universiteit Leiden

 • Het Aquarius-incident scheerde de afgelopen week hoge toppen in het nieuws. Het incident is een voorbeeld van een internationaalrechtelijke problematiek op het kruispunt van internationaal zeerecht en bescherming van de mensenrechten. Onze eigen Kristof Gombeer schrijft zijn doctoraat in dit veld. Hij werd gevraagd voor verschillende interviews om commentaar te geven op het incident vanuit rechtswetenschappelijk perspectief. 

 • Vanaf academiejaar 2018-2019 zal de opleiding Master na Master in het internationaal en Europees (ManaMa IERE) recht een stagebeurs uitkeren.  De studenten van de ManaMA die volgend op hun studies een stage lopen in het binnen- of buitenland in het vakgebied, kunnen in aanmerking komen voor een prijs, ten belope van €500, zo werd beslist door de Opleidingsraad ManaMa IERE. Er wordt een budget van €1000 in totaal voorzien, om maximaal 2 studenten een prijs uit te keren.

 • Op dinsdag 27 maart 2018 konden de studenten Internationaal en Europees Recht van de VUB voor het eerst deelnemen aan een excursie internationaal recht in de praktijk in Brussel, die kaderde in de weKONEKT.Brussels week. 

  De laatste week voor de lentevakantie, worden de banden tussen de Campussen van de VUB en de Stad Brussel in de kijker gezet aan de hand van allerhande activiteiten, lezingen en voorstellingen die doorgaan in de stad.

 • Dit jaar werden de kleuren van de VUB opnieuw verdedigd op de Frits Kalshoven Competition for International Humanitarian Law. Het team bestond dit jaar uit drie deelnemers uit 2e Master Rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht. Matias, Berfin en Caitlin hebben met verve de reputatie van de VUB hoog gehouden en leiten zich van hun beste kant zien in de pleitwedstrijd, die plaatsvond op vrijdag 23 februari in Den Haag. Ze hebben met creatieve argumenten hun zaak bepleit, wat telkens in zowel de rol van claimant  als defendant moet gebeuren.

 • Niels Verborgh heeft gisterenavond de Vlaamse Scriptieprijs gekregen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn thesis rond de Europese afspraken, juridische bepalingen, associaties en organisaties die de voetbalwereld regeren. De jurist uit Aalst studeerde verleden jaar af aan de Vrije Universiteit Brussel. In zijn bekroonde thesis “legt (Verborgh) op indrukwekkende wijze de talrijke juridische pijnpunten van het systeem bloot,” aldus de jury. Promotor van het onderzoek is Prof. dr. Tony Joris (Vakgroep Internationaal en Europees Recht).
 • In het kader van de vakken Internationale Organisaties en Bijzondere Vraagstukken uit het Volkenrecht en de Internationale Instellingen, vindt er jaarlijks een studiereis naar Den Haag plaats voor een groep studenten uit 2e Master rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht (IERE) en Master-na-Master IERE. Ook in academiejaar 2017-2018 bleek dit een succes! We bezochten onder andere de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, maakten een ommetje op het strand van Scheveningen en woonden een zaak voor het Internationaal Strafhof bij.

 • Jawel, the VUB's finest uit uit de afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht zullen het bleu-blanje in Den Haag vertegenwoordigen. Proficiat aan alle kandidaten die hebben meegedingd en vooral aan Caitlin, Matias en Berfin die de selectie hebben gehaald.

Pagina's