logo

U bent hier

Stamcellen worden ingeschakeld in de strijd tegen proefdieren

Levercellen, gekweekt in een laboratorium, kunnen gebruikt worden om toxiciteittesten voor bijvoorbeeld geneesmiddelen en cosmetica uit te voeren. Maar omdat deze cellen vrij snel hun eigenschappen verliezen wordt er gezocht naar nieuwe manieren om hun functies te behouden. Recent onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat stamcellen1 hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Onderzoekster Sarah Snykers heeft tijdens haar doctoraat een efficiënte methode ontwikkeld om, uitgaande van stamcellen van mens en dier en afkomstig van verschillende weefsels, functionele levercellen (hepatocyten) te produceren. Zo heeft ze aangetoond dat niet alleen cellen van galwegepitheel van een rat maar ook stamcellen van menselijk beenmerg en rattenbeenmerg kunnen differentiëren naar hepatische cellen wanneer de cellen opeenvolgend blootgesteld worden aan verschillende specifieke factoren naar analogie met de in vivo embryonale ontwikkeling van de lever. Bijkomende toediening van nieuwe anti-kanker geneesmiddelen (histon deacetylase inhibitoren) aan de gecultiveerde menselijke beenmergstamcellen doet deze vervolgens uitgroeien tot volwaardige levercellen (hepatocyten). Deze innovatieve technologie levert een belangrijke bijdrage tot het verder terugdringen van het proefdiergebruik in onder meer toxiciteittesten van geneesmiddelen, cosmetica en chemische substanties in het algemeen, en schept mogelijkheden voor humane celtherapie.

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in 6 prominente wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Toxicological Sciences en BMC Developmental Biology. Het onderzoek werd ook meermaals voorgesteld op (inter)nationale congressen. Gezien het innovatieve karakter en de potentiële toepassingen van het cultuurmodel werden tevens twee patentaanvragen ingediend. Sarah Snykers zet momenteel haar onderzoek verder binnen de dienst Toxicologie aan de Vrije Universiteit Brussel dankzij de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Europese Research programma FP6.

Download voor meer informatie het oorspronkelijke persbericht in de bijlage.

Bijlage: 
PDF icon stamcellen1.pdf