logo

U bent hier

Nederlandse onderzoeksleerstoel Active Ageing aan de Vrije Universiteit Brussel

Gezondheidswetenschapper doctor Tinie Kardol wordt op 9 juni geïnstalleerd als professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Tinie Kardol gaat de leerstoel Active Ageing bekleden, die gericht is op vraagstukken over actief ouder worden.  De leerstoel Active Ageing wordt mogelijk gemaakt door de gelijknamige stichting uit het Nederlandse Vught.Met het Europees jaar van de Active Ageing in 1012 voor de boeg, gaat Tinie Kardol zich bezig houden met verschillende onderzoeken naar ouderen. Elementair daarbij is het behoefte-onderzoek naar senioren, ontwikkeld door een onderzoeksgroep (Belgian Aging Studies) van de Vrije Universiteit Brussel. In navolging daarvan vindt dit ook plaats in Nederlandse gemeenten. De resultaten leveren een schat aan informatie op, onder meer over de woon- en leefomgeving, de zorginfrastructuren en de sociale contacten. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe een buurt of wijk aantrekkelijk kan worden gemaakt, zodat ouderen zich er veilig voelen en er willen blijven wonen. Ook wordt onderzocht hoe mensen met ernstige beperkingen door technologische voorzieningen (‘domotica’) en sociale media langer thuis kunnen wonen en hun sociale contacten beter kunnen onderhouden. 
Kennis, inzichten en praktische aanbevelingen die de diverse onderzoeken opleveren, vormen een belangrijke bijdrage aan verdere technische en sociale ontwikkelingen of toepassingen. De zelfredzaamheid en deelname van ouderen aan de samenleving worden hiermee bevorderd. Het onderzoeken van de specifieke behoeften van de oudere inwoners van een gemeente, het verzamelen en benutten van hun kennis, en het actief betrekken van de ouderen, is van belang om te komen tot een efficiënt en gelegitimeerd ouderenbeleid.

De openbare rede spreekt professor dr Tinie Kardol uit op donderdag 9 juni om 16.00 uur in de Aula QA van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2. De rede is als bijlage aan dit persbericht toegevoegd. Leerstoelhouder Tinie Kardol en promotor professor Dominique Verté kunnen tussen 14u00 en 15u00 worden geïnterviewd. Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth De Donder.