logo

U bent hier

Gevarieerd aanbod is sleutel voor succes in cultuurcentra

Cultuurcentra trekken volle zalen, maar wel steeds met hetzelfde publiek. Willen ze een betere afspiegeling van de bevolking bereiken, dan moet het aanbod beter worden afgestemd op de wensen van de verschillende groepen in de maatschappij. Dat blijkt uit het boek Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek van sociologen Julie Badisco, Ignace Glorieux en Theun Pieter van Tienoven van de Vrije Universiteit Brussel.

Centraal in Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek staat de bevinding dat cultuurcentra in doelgroepen moeten durven denken. Daardoor kunnen ze hun aanbod afstemmen op de specifieke wensen van deze groepen en hebben ze nuttige sleutels in handen om een breed spectrum aan cultuurconsumenten te bereiken. Volgens de auteurs is het voor cultuurcentra beter haalbaar om het aanbod bij te sturen dan om het publiek te trainen om bepaalde cultuuruitingen te consumeren. De centra kunnen volgens de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel op deze manier de drempels verlagen voor een breed publiek.

Het boek Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek is het resultaat van verschillende analyses van de verschillen in cultuurdeelname. Binnen dit kader gingen de auteurs onder na hoe cultuurparticipatie samenhangt met andere levensstijlelementen zoals mediavoorkeuren, opleidingsniveau en culturele ervaringen tijdens de jeugd. Ook werd bekeken of de afstand die een cultuurliefhebber moest afleggen invloed heeft.

De onderzoekers onderscheiden zeven verschillende ‘cultuurtypes’ binnen het cultuurpubliek. Zo blijkt een actieve allrounder, die aan nagenoeg het volledige gamma activiteiten in een cultuurcentrum deelneemt, heel andere verwachtingen te koesteren dan bijvoorbeeld de geëngageerde kunstliefhebber, bij wie vooral klassieke muziek, opera en literaire avonden op de agenda staan. Met het boek willen de sociologen een vorm van doelgroependenken in het culturele debat introduceren.

Podiumpassanten

De auteurs geven aan dat de podiumpassant een zeer interessante doelgroep is voor cultuurcentra, wanneer deze een divers publiek willen bereiken. Podiumpassanten zijn de bevolkingsgroep die de weg naar het cultuurcentrum heeft gevonden, maar er slechts zeer sporadisch komt. Ze vertonen een variabel participatiepatroon: waar de ene podiumpassant naar een stuk van de lokale toneelkring komt kijken, kan de andere even goed een voorstelling van zijn of haar favoriete cabaretier bijwonen of een tentoonstelling meepikken in de foyer.

De groep podiumpassanten maakt meer dan de helft van het publiek uit. De auteurs stellen dat een doelgericht en specifiek aanbod deze passanten kan bewegen om trouwe cultuurparticipanten te worden. Dat zou een belangrijke stap kunnen zijn naar een gelijkmatigere afspiegeling van de Vlaamse bevolking.

Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek van Julie Badisco, Ignace Glorieux & Theun Pieter van Tienoven telt 108 pagina’s en verscheen bij Garant. Het boek is woensdag 15 juni gepresenteerd in Het Boekenpodium in Antwerpen. Prijs: 14,90 euro. ISBN 9789044127218.

Meer informatie

Prof. dr. Ignace Glorieux,