logo

U bent hier

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vereist actievere overheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; wat kan de overheid meer doen? De Vrije Universiteit Brussel organiseert op 14 september een conferentie over dit onderwerp.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen reikt verder dan milieu- en sociale wetgeving. Het gaat eigenlijk om de meeste activiteiten van een bedrijf die niet direct gericht zijn op het behalen van winst. Bedrijven kunnen hun werknemers bijvoorbeeld vrijwilligerswerk laten doen, geld geven aan een goed doel, rekening houden met de maatschappelijke effecten van de producten die ze op de markt zetten, geen kinderarbeid inzetten et cetera. De voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn dan ook talloos. Op het eerste gezicht lijken overheden behoorlijk actief op dit terrein. Zo merken we op dat overheidsinstellingen in Europa het debat vaak zelf aanwakkeren. Ze stimuleren marktspelers om zich verantwoord te gedragen, controleren of het echt groene producten zijn en treden op als verantwoord.

Meer kritische kijk nodig
Maar wetenschappelijk gezien is het maar de vraag of dit wel effectief gebeurt en in voldoende mate. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de overheid kritischer naar zichzelf moet kijken op dit gebied. Ze zou een actievere rol op zich kunnen nemen.
De inzet van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het centrale thema op de conferentie van de Vrije Universiteit Brussel. Aan bod komt zowel de overheid als beleidsmaker, als de overheid als partner voor organisaties in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Panneldiscussies
Europese experts - zowel academici als beleids- of praktijkspecialisten – zullen op de conferentie hun kennis en visies uitwisselen in paneldiscussies. Aan het debat zullen onder meer deel nemen: Mevr. Meglena Kuneva (Gewezen Europees Commissaris en Voorzitter van het European Policy Center), Dhr. Bruno Tuybens (Gewezen Staatsecretaris voor Overheidsbedrijven en Parlementslid SP.A), Professor Nigel Roome (Vlerick Gent Leuven Management School), Professor Ans Kolk (Universiteit van Amsterdam) en Professor Alain Verbeke (University of Calgary en Vrije Universiteit Brussel). Een volledig overzicht vindt u in de bijgesloten agenda.

Bedrijven die actief maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn Deloitte en BNP Paribas Fortis, en zij sponsoren deze conferentie.

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. De conferentie "The role of governments in the Business and Society debate" vindt plaats op woensdag 14 september 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel. Het begint om 9u00 in het auditorium D 002 van gebouw D van campus Etterbeek.

Op de website van de conferentie kan u terecht voor meer informatie en een routebeschrijving.