logo

U bent hier

Vlaamse patiënten bezorgd om verzorging in eigen taal

De Vrije Universiteit Brussel voerde een grootschalig internetonderzoek met betrekking tot patiëntenrechten. Uit de resultaten blijkt dat de bevolking zich vooral zorgen maakt over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De deelnemers uit Brussel en de Rand maken zich vooral zorgen om het recht op verzorging in eigen taal.

De vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel voerde het internetonderzoek om na te gaan in welke mate mensen belang hechten aan een twintigtal concrete patiëntenrechten, hoe goed ze zich beschermd voelen door de bestaande wetten en hoe vaak ze in het verleden al problemen ondervonden met bepaalde rechten.

Bezorgd om verzorging in eigen taal én om betaalbare gezondheidszorg
Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers veel belang hechten aan het recht op kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg, het recht op palliatieve zorg, een waardig levenseinde en euthanasie. Men voelt zich het minst door de wet beschermd voor het recht op verzorging in eigen taal, betaalbare gezondheidszorg, en het recht op een waardig levenseinde en euthanasie. Vrouwen voelen zich over het algemeen minder goed beschermd door de wet dan mannen. De meeste problemen worden opgemerkt in verband met het recht op betaalbare gezondheidszorg en het recht op verzorging in eigen taal, voornamelijk bij de Nederlandstaligen in Brussel en de Rand.

Financieel best toegankelijke zorgsystemen ter wereld
Volgens de onderzoekers zijn deze vaststellingen eerder verrassend. “België is net een land waar de kwaliteit van de gezondheidszorg altijd hoog ingeschat werd. Daarenboven beschikt België over een van de financieel best toegankelijke zorgsystemen van de hele wereld. Tenslotte is België een van de enige landen waar euthanasie wettelijk geregeld is” zegt Prof Dirk Devroey.

Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in rusthuizen
“De verzorging in de eigen taal blijkt dan weer hoofdzakelijk een probleem te zijn van de Nederlandstaligen in Brussel en in de Vlaamse rand. De wettelijke afdwingbaarheid van de verzorging in de eigen taal is echter een gekend probleem. Dit probleem uit zich niet alleen in de ziekenhuizen en de spoedgevallendiensten maar ook in de rusthuizen in Brussel en de Rand werken alsmaar meer verzorgenden en verpleegkundigen die geen Nederlands spreken” besluit Devroey.

De resultaten van het onderzoek kunnen geraadpleegd worden via de website www.patientenrecht.be.

Meer informatie

Prof. dr. Dirk Devroey,