logo

U bent hier

Samenwerking Vrije Universiteit Brussel met Chinese stad Xi’an krijgt flinke injectie

De Vrije Universiteit Brussel breidt zijn internationale werkterrein verder uit. Tijdens een missie in China heeft minister van het Brussels gewest Jean-Luc Vanraes met de stad Xi’an een overeenkomst getekend om in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te gaan samenwerken. Minister Benoit Cerexhe zal de overeenkomst ook ondertekenen in Brussel. De overeenkomst is een uitvloeisel van de jarenlange samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en Northwestern Polytechnic University (NPU) in de Chinese historische stad Xi’an.

Brussel en Xi’an gaan samenwerken in onderwijs, onderzoek en nieuwe technologie. De Vrije Universiteit Brussel speelt daarin een centrale rol door haar samenwerking met de Chinese universiteit uit te breiden naar een regionale samenwerking. De Vrije Universiteit Brussel gaat met haar Chinese partners in beide landen nieuwe technologie ontwikkelen en vermarkten door spin-offs in de ICT te creëren. High-tech bedrijven in zowel het gewest Brussel als de stad Xi’an krijgen bovendien internationale ondersteuning als ze hun activiteiten naar de andere regio willen uitbreiden. Zowel bedrijven uit Brussel als uit Xi’an zullen ondersteund worden in het zoeken naar wederzijdse investeringen in België en China. Xi’an en Brussel moeten zo beide een toegangspoort worden voor Chinese en Belgische ondernemingen.

Het Brussels gewest wil ook nauwere banden smeden op andere domeinen. Het is de bedoeling bestaande vriendschappelijke relaties uit te breiden op het gebied van mobiliteit, toerisme en cultuur.

Op het vlak van onderwijs zal de samenwerking tussen de universiteiten bevorderd worden via gezamenlijk onderzoeksprojecten en uitwisseling van onderzoekers en postdoctorale medewerkers in het kader van een in 2005 opgestart gezamenlijk laboratorium over Audio Visuele Signaalverwerking (AVSP), onder de leiding van Professor Hichem Sahli (VUB). In de toekomst wordt een overeenkomst voorbereid die de academische samenwerking op onderwijsvlak verder moet uitbouwen.

De laboratoria van de Northwestern Polytechnical University (NPU, Xi’an) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) kennen elkaar goed. Nieuwe overeenkomsten met andere universiteiten, excellentiecentra en high-tech industrieparken in Xi’an en Brussel worden onderzocht. Bedoeling is een internationaal platform voor universiteit-onderzoek en industrie op te zetten met als partners het Institute of Automation - China Academy of Science (CASIA), Tsinghua University, Shanghai Jiaotong University, Xi’an Jiaotong University, Zhejiang University, Xi’an Software Zone, Université Libre De Bruxelles, BICCS, Solvay Management School, en anderen. De Vrije Universiteit Brussel werkt reeds intensief samen met vele van deze partners via het Sino Franse Lab in Computer Science, Automatisering en Toegepaste Wiskunde, LIAMA dat gevestigd is in Beijing. VUB werd officieel lid van het LIAMA consortium na ondertekening van een overeenkomst op 24 oktober 2011 tijdens een ceremonie in aanwezigheid van Prins Philippe.

De relatie tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Chinese stad is een voorbeeld van internationalisering avant la lettre. In 1993 bracht professor Jan Cornelis, die nu ook nauw bij de overeenkomst betrokken is – zijn eerste bezoek aan de universiteit van het eeuwenoude Xi’an. “De studenten hadden in die tijd geen toegang tot westerse tijdschriften en dus geen toegang tot de belangrijkste wetenschappelijke bronnen. We hebben toen een aantal doctoraal studenten geholpen en zo een basis gelegd voor goede banden.’ ‘Eén van die studenten die we toen hebben gesteund, is nu hoofd van het departement Computer Science, Professor Zhang Yanning. Met haar hebben we de onderhandelingen gevoerd. Zoals alles in China is het gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke vriendschap.’

Meer informatie

Professor Jan Cornelis (VUB),
Professor Hichem Sahli (VUB),
Bert Cornelis (woordvoerder minister Jean-Luc Vanraes),