logo

U bent hier

Vrije Universiteit Brussel vangt mensen zonder papieren op

De Vrije Universiteit Brussel biedt 25 mensen zonder papieren huisvesting aan voor de winter. Het gaat om een dakloze groep die momenteel bivakkeert op het Fernand Cocqplein in de Brusselse gemeente Elsene. Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel: ‘We doen dit louter uit humanitaire overwegingen.”

De Vrije Universiteit Brussel biedt lokalen aan die verwarmd zijn, stromend water hebben en van toiletten zijn voorzien. De mensen zonder papieren kunnen gebruik maken van de douches in het nabijgelegen sportcomplex. De VUB verzekert dus het onderdak, water, gas en elektriciteitsverbruik tijdens de bezetting.

Om deze groep nog verder te helpen, wordt er een steuncomité opgericht. Dit steuncomité bestaat uit studenten, universiteitsvertegenwoordigers en bezetters. Zij zullen contacten leggen met en hulp zoeken bij andere instanties. Het steuncomité wil zorgen voor voeding, kleding, gezondheidszorg en het lenigen van andere materiële noden.

De Vrije Universiteit Brussel onderneemt deze actie in samenwerking met de Franstalige zusteruniversiteit ULB. Sinds 28 oktober verbleven in twee gebouwen van de ULB mensen zonder papier. De groep op het Fernand Cocqplein had nog geen onderdak.

Deze mensen betrekken vanaf maandag het onderkomen op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. Ze kunnen op het terrein van de VUB verblijven tot 1 maart 2012. Vanaf die dag staat de verbouwing van de lokalen gepland waarin de mensen zonder papieren tijdelijk zijn gehuisvest. In de toekomst wordt daar onder meer de medische dienst van de universiteit ondergebracht.

Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel vindt dat de overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “We hopen dat voor 1 maart de verantwoordelijke overheden een structurele oplossing hebben uitgewerkt voor de opvang van deze mensen zonder papieren. De opvang van mensen zonder papieren is niet de opdracht van de universiteit. We doen dit dan ook louter uit humanitaire overwegingen.”

Meer informatie

Steph Feremans, tel: 02-6292142,