logo

U bent hier

Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE) erkend als expertisecentrum

ETWIE is erkend door de Vlaamse Overheid als expertisecentrum in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet. Dit betekent dat ETWIE voor de volledige beleidsperiode 2012-2016 haar diensten aan kan bieden aan het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. Deze dienstverlening zal onder meer bestaan uit het aanbieden van een platform, het creëren van samenwerking en het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring.

Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring goed van het landelijke expertisecentrum voor deze cultureel-erfgoedorganisatie. Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat centraal. Ze staan ten dienste van cultureel-erfgoedorganisaties, maar ook van erfgoedbeheerders die vaak toevallig een collectie cultureel erfgoed bezitten en die de zorg voor het cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben.

ETWIE is een vzw die wordt voorgezeten door prof. Peter Scholliers, hoogleraar van de Vakgroep Geschiedenis van de VUB (hij doceert onder meer de cursus Industriële archeologie en industrieel erfgoed). Samen met negen andere expertisecentra wordt ETWIE gesubsidieerd om materieel en immaterieel erfgoed m.b.t. Vlaanderen te ontwikkelen. ETWIE ontvangt als expertisecentrum 190.000 euro. ETWIE zal zorg besteden aan erfgoed uit de wereld van techniek, wetenschap en industrie (machines, werktuigen, kennis, laboratoria, ...).

Meer informatie

Peter Scholliers, tel, 02-629 26 70,