logo

U bent hier

Vlaamse proeftuin rond ouderenzorg: projectoproep vanuit IWT volgt dit najaar

Minister van Innovatie Ingrid Lieten richt de Zorginnovatieruimte Vlaanderen op. Het gaat om een proeftuin waarin naar vernieuwende oplossingen gezocht wordt voor de sterk stijgende zorgvraag. Die zorgvraag komt vandaag mede door de veroudering van de babyboomgeneratie, of de seniorboom, in een versnelling terecht.

Innovatie binnen de zorg vertaalt zich in twee bewegingen: Op het medische vlak wordt er geïnvesteerd in nieuwe therapieën, geneesmiddelen, monitoring, screeningsprocedures enzoverder. Dat gebeurt vanuit het innovatiebeleid onder meer door de investering in geneeskunde op maat en in ander vernieuwend biomedisch onderzoek.

Om de vernieuwing georiënteerd vanuit de zorg zelf een impuls te geven, richt minister Ingrid Lieten nu een structurele proeftuin op waar de sector samen met gebruikers en bedrijven kunnen experimenteren om nieuwe zorgprocessen en –producten te ontwikkelen. Enkele centrale onderzoeksvragen binnen die proeftuin zullen zijn: Hoe optimaliseren we de thuiszorg zodat we tegen 2020 een betaalbaar, kwaliteitsvol, toegankelijk en voldoende groot aanbod hebben? Hoe passen we niet alleen de woningen van ouderen aan, maar ook hun woonomgeving? Hoe gaan we de vereenzaming van onze ouderen, die nu veel onnodige medische kosten teweegbrengt, tegen? Welke nieuwe vormen van zorg tussen rusthuizen en thuiszorg zijn er mogelijk?

De Zorginnovatieruimte Vlaanderen krijgt 10 miljoen euro aan middelen. Hiermee geeft de Vlaamse regering opnieuw een krachtig signaal dat ze inzet op wetenschap en innovatie om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de veroudering aan te pakken. Minister Lieten geeft hiermee eveneens invulling aan belangrijke doelstellingen van Flanders’Care, zoals het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare zorg door innovatie.

Dit najaar zal er door IWT, het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, een projectoproep worden opengesteld. De minister beoogt verschillende partners voor de proeftuin, zoals thuiszorgorganisaties, lokale dienstencentra, residentiële ouderenzorg, poets- en bejaardenhulp, mantelzorgers, huisartsen, verplegers, vrijwilligers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.