logo

U bent hier

Liber Amicorum Hélène Casman

Liber Amicorum

VUB Prof Hélène CasmanIn oktober 2013 wordt professor Hélène Casman (° Antwerpen 1948) na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.

In het eigenlijke, wetenschappelijke Liber Amicorum hebben de editors zich uitdrukkelijk beperkt tot de disciplines die Hélène Casman zelf onderwezen heeft aan de VUB, de ULB en de UA: huwelijksvermogensrecht en erfrecht, personen- en familierecht, zakenrecht, evenals alle aspecten van het notarieel recht. 

Verwondering en bewondering komen echter onvoldoende aan bod in de klassieke huldeboeken. Daarom hebben de initiatiefnemers gezocht naar een weg om naast de wetenschappelijke inzet in het bijzonder ook de persoonlijkheid van Hélène Casman te schetsen. In een apart boekje wordt haar boeiende en rijke persoonlijkheid onder de loep genomen, d.m.v. een aantal getuigenissen en opmerkelijke brieven. Een waar collectors’ item, dat gratis wordt aangeboden aan de voorintekenaars op het Liber Amicorum. We wensen de lezer dan ook niet enkel veel studiegenot, maar ook veel leesgenot en boven alles: veel bewondering en verwondering!

Hélène Casman is een ware academica: een enthousiast professor en erudiet wetenschapper, maar ook sterk maatschappelijk betrokken. 

Het hier voorgestelde Liber Amicorum wil een afspiegeling zijn van Hélène Casmans grote ideeënrijkdom.

Verkorte Inhoudsopgave

 • Verantwoording
 • De loopbaan van Hélène Casman
 • E. ALOFS, De functie van de uitkering na echtscheiding tussen gewezen echtgenoten vóór en na de wet van 27 april 2007: van gemengd alimentair-indemnitair naar gemengd alimentair-compensatoir
 • A. AYDOGAN, Het verkoopverbod tussen echtgenoten: méér dan een verkoopverbod tussen echtgenoten
 • J. BAEL, Grenzen aan de familiale vermogensplanning: het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking herbekeken
 • R. BARBAIX & N. CARETTE, Het gewijzigde artikel 124 WLVO: 3 vragen van de notaris S. BROUWERS , Alimentatieovereenkomsten: op glad ijs?
 • K. BYTTEBIER, De nieuwe regels inzake het verdelingsplan van de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft
 • P.-J. DE DECKER, Subrogatie binnen de rechtsfiguur van het fideïcommis de residuo: poging tot ‘Casmanalyse’
 • C. DECLERCK, In moeders armen. Pleidooi voor een statuut van de thuisblijfmoeder P. DELNOY, Nature et régime des droits du cohabitant légal dans la succession de son partenaire
 • E. DIRIX, Het algemeen rechtsbeginsel: misdaad mag niet lonen
 • R. FELTKAMP, Een kredietinstelling, meerdere vermogens-Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds
 • N. GALLUS, La place de la convention dans le droit de la filiation
 • N. GEELHAND DE MERXEM, Een “uitbreng” is geen schenking maar een huwelijksvoordeel
 • A. HEYVAERT, Wat de beweging in het personen- en familierecht van de Franse revolutionaire periode ons leert
 • R. JANSEN, Wie is een verkoper in de zin van de wet-Breyne?
 • J.-L. LEDOUX, Le juriste et le mathématicien - Compréhension ou crédulité?
 • Y.-H. LELEU, L’amour hors normes dans la Walkyrie
 • A. MICHIELSENS, De notariële akte vanuit de verkeerde hoek
 • W. PINTENS, Wilsverklaringen en patiëntenrechten
 • M. PUELINCKX-COENE, Hoe verouderd is ons erfrecht?
 • V. SAGAERT, De zakelijke werking van de statuten in appartementsgebouwen
 • P. SENAEVE, De weerslag van de toekenning tijdens de echtscheidingsprocedure van het uitsluitende genot van de gemeenschappelijke gezinswoning op de vereffening-verdeling van de postcommunautaire onverdeeldheid
 • F. TAINMONT, Du sens et de l’effectivité de la réserve du conjoint survivant
 • N. TORFS, Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht: een niet echt verwachte combinatie?
 • A. VAN DEN BOSSCHE, Hoe wordt men notaris? Een vereenvoudiging van de weg naar een veeleisend openbaar ambt
 • A.-L. VERBEKE, A New Deal for Belgian Family Property Law
 • G. VERSCHELDEN, De nood aan evaluatie van de (poging tot) objectivering van kinderalimentatie
 • J. VERSTRAETE, Levende fossielen in het familiaal vermogensrecht
 • A. WYLLEMAN, Het appartementsrecht tussen zakenrecht en verbintenissenrecht en op weg naar het rechtspersonenrecht

Bestellingen/voorintekening

Teken in  voor 22 maart 2013 en betaal slechts 130 euro i.p.v. 150 euro + krijg tevens gratis het boekje Hélène aangeboden.
Alumni na 2008 + huidige studenten betalen slechts 99 euro.

Bestelformulier