logo

U bent hier

Project toelatingsexamen arts wil meer studenten geneeskunde naar de VUB halen

Het strategisch project “Toelatingsexamen arts/tandarts” is gericht op het verbeteren van de rekrutering van nieuwe studenten voor de opleiding Geneeskunde op de campus Jette.  Voor dit project werd 200.000 EU beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar (2012-2016).

Hulp voor leerlingen en leerkrachten bij de voorbereiding op het toelatingsexamen

Het project omvat drie luiken: het eerste luik richt zich op een betere communicatie en marketing. Aankomende studenten Geneeskunde krijgen hulp bij de voorbereiding op het toelatingsexamen dat ze voorafgaande aan het eerste jaar van de studie moeten afleggen. Zonder te slagen voor dit examen wordt men in Vlaanderen niet toegelaten tot een opleiding Geneeskunde. Dit contrasteert met de Franstalige opleidingen waar de toegang tot de studie Geneeskunde vrij is. Dit verschil in toelatingsbeleid maakt dat er ca 3400 eerstejaars studenten Geneeskunde aan de Franstalige universiteiten zijn, versus ca. 700 aan Nederlandstalige kant. De VUB en het UZBrussel hebben daarmee een ernstig competitief nadeel ten opzichte van de andere Brusselse instellingen. Dit blijkt ook uit de vaststelling dat bijzonder weinig leerlingen uit Brussel deelnemen aan het toelatingsexamen of er voor slagen (<1%).  Het toelatingsexamen is zwaar, met een slaagkans van ca 15%.  Het omvat niet alleen de basiswetenschappen Biologie, Chemie, Fysica en Wiskunde, maar ook een communicatieproef en een stilleestekstproef. Binnen het ASP2 project worden verschillende voorbereidingscursussen voor het toelatingsexamen georganiseerd doorheen het academiejaar. De grootste cursus is in het Paasverlof (2-5 april 2013) waarvoor zich momenteel reeds het maximale aantal deelnemers (220) heeft ingeschreven en waarvoor een wachtlijst werd opgezet. Naast cursussen voor aankomende studenten worden ook cursussen georganiseerd voor docenten, waarin zij leren hoe zijn hun leerlingen het beste op het examen kunnen voorbereiden. Meer informatie over de verschillende cursussen staat op onze website www.geneeskundestuderen.info

Socio-economische studie moet input geven voor specifiek beleid in Brussel

Het tweede luik van het project omvat een socio-economische studie naar de deelname aan het toelatingsexamen. Reden voor deze studie is de vaststelling dat de Brusselse studenten in de opleidingen Geneeskunde in Vlaanderen sterk ondervertegenwoordigd zijn en dat allochtone studenten de facto van een studie Geneeskunde in Vlaanderen lijken te worden uitgesloten. De studie zal dienen als wetenschappelijke onderbouwing voor de beleidsmatige aanpassingen die zich in dit domein opdringen.

Verbeteren van de instroom vanuit de biomedische wetenschappen

Het derde luik van het project richt zich op de zij-instroom in de opleiding Geneeskunde. Een belangrijk deel van de ca 4000 studenten die jaarlijks niet slagen voor het toelatingsexamen schrijven zich in voor een studie Biomedische wetenschappen (BMW). Aan de VUB waren er dit academiejaar zo’n 240 eerstejaarsstudenten BMW tegenover ca 50 studenten Geneeskunde. Het eerste jaar van de opleiding BMW is een goede voorbereiding op de studie Geneeskunde. Het kan helpen om de slaagkansen voor het toelatingsexamen te vergroten. Het ASP2 project voorziet in een betere begeleiding van de studenten BMW en het aanbieden van remediërende cursussen in de basiswetenschappen voor studenten die in het secundair onderwijs deficiënties hebben opgelopen.