logo

U bent hier

Eerste gezamenlijke studenten Nederlandstalige VUB en Franstalige ULB ontvangen diploma

Gezamenlijke uitreiking diploma's VUB-ULBVierenveertig jaar na de splitsing in 1969 zijn voor het eerst weer studenten gezamenlijk afgestudeerd aan de Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel en de Franstalige Université Libre de Bruxelles. 69 studenten hebben een dubbel diploma ontvangen, van zowel de VUB als de ULB. De studenten studeerden af in het kader van het samenwerkingsproject Bruface. Deze Brussels Faculty of Engineering (Bruface) is een initiatief van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en the Vrije Universiteit Brussel (VUB). Bruface biedt een breed scala aan Engelstalig master-opleidingen aan in de ingenieurswetenschappen. 

Een logische stap

Al sinds een paar jaar halen de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles de banden nauwer aan op gebied van onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking is dan ook niet meer dan logisch: beide universiteiten delen een gemeenschappelijk verleden en houden er dezelfde waarden op na. Bovendien liggen ze vlak bij elkaar en delen ze nu al sommige infrastructuur zoals het rekencentrum, vakbibliotheken, het hoogtechnologisch centrum Disc. In het verleden werden er al gezamenlijke acties op touw gezet door de Solvay-instellingen van beide universiteiten.

De samenwerking tussen beide universiteiten kreeg vanaf het academiejaar 2011-2012 nog concreter vorm: vanaf dat moment bieden de faculteit Toegepaste Wetenschappen van ULB en de faculteit Ingenieurswetenschappen de VUB samen een reeks masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen aan onder de noemer BRUFACE. Het gaat met name om de opleidingen Architectural Engineering, Civil Engineering, Chemical and Materials Engineerinig en Electromechanical Engineering. De master Electronics and Information Technology Engineering volgde in 2012-2013. Ook de diplomering gebeurt gemeenschappelijk.

Voor elke gemeenschappelijke master kan de student kiezen tussen drie opties: een volledig Engelstalig programma, een programma in het Engels en het Frans, of een programma in het Engels en het Nederlands. Het programma heeft als doel om in een stad als Brussel een opleiding aan te bieden aan een hoofdzakelijk internationaal publiek.

Het aanbod van BRUFACE zal ook de VUB- en ULB-ingenieursopleidingen omvatten die buiten deze gemeenschappelijke masters worden georganiseerd.

De beide Brusselse universiteiten richten met dit initiatief de blik resoluut naar de toekomst. Met deze nieuwe stap in hun samenwerking kunnen VUB en ULB hun uitstraling niet alleen versterken in Brussel als Europese hoofdstad, maar ook in het buitenland. De kersverse afgestudeerden zijn daar de eerste resultaten van.