logo

U bent hier

VUB lanceert Culturele Diplomatie tijdens ‘Go West’-missie Kris Peeters in Beijing

VUB introduceert concept Culturele Diplomatie in BeijingVervlechting van cultuur met diplomatie

Culturele diplomatie is een concept waarbij gezocht wordt om cultuur en academische diplomatie op originele wijze met elkaar te vervlechten. Centraal daarbij staat het inrichten van ‘academische tenstoonstellingen’ van Vlaamse kunstenaars van wereldformaat: projecten  die per definitie vergezeld gaan van lezingen, workshops en andere academische activiteiten, waarbij er steeds zorg voor gedragen wordt dat een groep van lokale studenten tot ‘docents’ opgeleid wordt. Op die manier worden netwerken geschapen die ook na de tentoonstellingen zelf volop operationeel blijven.

Een succesvol concept

VUB-prof Hans De Wolf is de bezieler van het project. Samen met een team van academici, onderzoekers en kunstenaars ontwikkelde hij het format. Het is ondertussen al met opvallend groot succes toegepast in verschillende metropolen in het Verre Oosten : Shanghai (2010-2013), Beijing (2011), Seoul (2012), Gwangju – Zuid Korea (2013) en Chengdu - China (2013).

Volgend jaar ook in België

De aanwezigheid van Xu Bing tijdens de voorstelling van het concept ‘Culturele Diplomatie’ in Beijing was niet toevallig. De kunstenaar met wereldfaam heeft aanvaard om samen met Hans De Wolf op te treden als curator van een project dat in het kader van Culturele diplomatie in 2014 in Brussel zal plaatsvinden.

Een initiatief vanuit de VUB

Vicerector Internationalisering Jan Cornelis, die eveneens aanwezig was tijdens de voorstelling in Beijing, prees professor Hans De Wolf voor zijn bezielende leiding. Hij gaf een toelichting over hoe culturele diplomatie past in de universitaire visie van Vrije Universiteit Brussel rond internationalisering. Het was nu vooral zaak, zei hij, “om voor deze unieke expertise en knowhow die is opgedaan, structurele particuliere en overheidssteun te vinden na de initiële investeringen van instituten als de Vrije Universiteit Brussel.” 

Xu Bing, een prestigieuze naam voor een prestigieus event

Binnen de wereld van de hedendaagse beeldende kunsten in China wordt Xu Bing beschouwd als een levend monument. Zijn vroege oeuvre - waarbij hij de Chinese, op karakters berustende taal als experimenteermateriaal beschouwt voor soms monumentale installaties – heeft intussen binnen de recente kunstgeschiedenis een absoluut canonieke waarde ontvangen en heeft in hoge mate bijgedragen tot het mogelijk maken van nieuwe vormen van artistieke expressie in het China na 1980.

Een speciale relatie met de VUB

Door Xu Bing binnen te halen als co-curator van een project dat in 2014 in Brussel zal plaatsvinden bewijst de VUB dat haar inspanningen rond internationalisering vruchten afwerpen. Naast een wereldwijd erkende kunstenaar is Xu Bing ook vicepresident van de Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing. Met dat instituut voor beeldende kunsten – een van de meest vooraanstaande in China – sloot de VUB in 2011 een Memorandum of Understanding, waarmee de universiteit een van de enige Europese instellingen is die er in geslaagd is met CAFA een institutionele verbinding aan te gaan (de andere is ZKM  in Karlsruhe).