logo

U bent hier

Leerstoel Calewaert 2014 gaat naar Dan Kaminski

Dan Kaminski volgende houder Calewaert Leerstoel De Leerstoel Calewaert 2014 (VUB) wordt toegekend door de faculteit Recht en Criminologie aan professor Dan Kaminski. De criminoloog en jurist is gewoon hoogleraar aan de Université catholique de Louvain en is ook verbonden aan de Ecole de criminologie van de faculteit Recht en Criminologie van de UCL. Hij is een zeer veelzijdig academicus, een gedreven wetenschapper en kritisch denker, die het vrij onderzoek combineert met een oprechte zorg om menselijke en maatschappelijke problemen en met een ondogmatisch humanistisch mensbeeld.

De Leerstoel Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Dit ter ere van de politicus Willy Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. De Leerstoel staat in het teken van het verstrekken van onderwijs en het verspreiden van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed. 

In de lezingenreeks Condamner. Une sociologie de l’administration de la justice pénale zal Dan Kaminksi een kritische analyse maken van het strafrechtelijke ‘veroordelen’. Eigenzinnig benadert hij hoe de strafwet ageert (law inaction versus action with law) via een systemische analyse van de activiteiten van het strafrechtelijk systeem. ‘Actie’ zal gedefinieerd worden als een compromis tussen een wereld van enigszins contradictorische institutionele, organisationele en professionele normen. Er wordt afgesloten met een studie van de veroordelingsdefinities van correctionele rechters.

Er zijn vijf lezingen voorzien, buiten de inaugurele lezing. Alle lezingen worden in het Frans gegeven en zullen doorgaan aan de VUB.