logo

U bent hier

Caroline Gennez voorzitter Universitaire Associatie Brussel

voorzitter Universitaire Associatie Brussel Caroline GennezCaroline Gennez (°1975) is donderdag 12 december 2013 verkozen tot voorzitter van de Universitaire Associatie Brussel, het overkoepelende orgaan van de Vrije Universiteit en de Erasmushogeschool Brussel. Gennez zetelt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze brengt heel wat beleidservaring mee naar de Brusselse Associatie. Caroline Gennez is voormalig partijvoorzitter van de sp.a en was lange tijd fractieleider in het Vlaams Parlement. Als schepen was ze onder andere bevoegd voor Onderwijs. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen. Gennez volgt Bart De Schutter op.

Eerste vrouwelijke voorzitter

Rector Paul De Knop van de Vrije Universiteit Brussel is blij met de komst van Caroline Gennez aan het hoofd van de UAB: ‘Ze is een frisse kracht met een groot palmares. Caroline verdiende haar sporen als gedegen onderhandelaar van regeringen, een staatshervorming en een Europese Beginselverklaring. Ik ben er zeker van dat Caroline die lokale, nationale en internationale ervaring op een positieve manier zal inzetten voor de Brusselse Associatie.' 

Ook de algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel, Luc Van de Velde, is tevreden. 'Caroline Gennez heeft bewezen complexe besluitvormingsprocessen met veel partners succesvol te kunnen afronden. Ook haar liefde voor de jeugd, ons onderwijs en Brussel begeestert,' aldus Luc Van de Velde. 

Rector en algemeen directeur stippen aan dat de Brusselse Associatie met de verkiezing van Caroline Gennez als voorzitter voor een primeur zorgt. De UAB is de eerste Associatie die door een jonge vrouw zal worden geleid. Gendergelijkheid blijft ook in het Hoger Onderwijs een belangrijk aandachtspunt.

UAB: een unieke universitaire associatie

De Universitaire Associatie Brussel is opgericht op 8 juli 2003. De UAB rondt de kaap van haar tienjarig bestaan dus met een nieuwe voorzitter. De UAB bundelt ruim 180 academische en professionele opleidingen met veel doorstroommogelijkheden. Ze is de enige Associatie die volledig actief is in het de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. De belangrijkste uitdagingen voor de UAB situeren zich uiteraard in de domeinen onderwijs, onderzoek en internationalisering. 

De stad Brussel zal ook in de komende jaren de solide basis voor samenwerking blijven tussen de partners van de UAB. EhB en VUB omarmen voluit de stedelijkheid van de hoofdstad. Het Associatiebestuur wil een motor van vertrouwen zijn, tussen de partners, naar de verschillende overheden en met de andere Universitaire Associaties. 

In Brussel is het dringend tijd voor een nieuwe democratiseringsgolf in het hoger onderwijs. De hoofdstad heeft een hoge jeugdwerkloosheid, maar biedt tegelijk enorme economische mogelijkheden. De partners van de UAB zien het mede als hun taak om via degelijke opleidingen deze 'mismatch' te bestrijden. De kernwaarden van de UAB sluiten naadloos aan bij het profiel van Brussel: nabijheid en met een open blik naar de wereld, dichtbij en internationaal. 

Caroline Gennez: 'De toekomst van de jonge generaties en dus het onderwijs heeft me altijd na aan het hart gelegen. In onze mondiale kennismaatschappij is onderwijs dé belangrijkste motor van maatschappelijke vooruitgang. Iedereen verdient de kans zich te ontwikkelen, voor zichzelf én voor de gemeenschap, als het kan ook via het hoger onderwijs. Brussel biedt daarvoor de ideale omgeving: een internationale en interculturele hoofdstad die bruist van het leven. Getuige daarvan is ook dit jaar weer de toeloop van studenten naar de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel'.

Ambitieuze projecten

Caroline Gennez was naar eigen zeggen aangenaam verrast toen rector en algemeen directeur haar vroegen om de UAB te leiden. De afgelopen maanden gaf ze mee vorm aan een gedurfde toekomstvisie voor de Brusselse Associatie. Er staan een aantal belangrijke projecten op stapel: 

  • Er komt een 'School of Education', een gezamenlijke lerarenopleiding voor secundair en hoger onderwijs, in het centrum van de stad. Hiermee vervult Brussel een pioniersrol in het hoger onderwijslandschap. 
  • In de cluster gezondheidszorg wordt binnen de UAB het Centrum voor Klinisch Onderwijs en een gezamenlijk Skillslab gerealiseerd. 
  • In de kunsten worden de 'Schools of Arts' verder versterkt. 
  • Extra aandacht voor 'studentenbegeleiding' zal de opleidingen van VUB en EhB verder versterken. Studenten krijgen een persoonlijke benadering tijdens hun opleiding.

De opdracht van Caroline Gennez als voorzitter van de UAB start met onmiddellijke ingang. Daarnaast blijft ze uiteraard ook politiek actief, in haar thuisstad Mechelen en in het parlement.