logo

U bent hier

VUB-prof Wim Distelmans krijgt beurs voor maatschappelijke inzet voor een waardig levenseinde

VUB-prof en euthanasiepionier Wim DistelmansProfessor Wim Distelmans heeft voor zijn maatschappelijke inzet voor een waardig levenseinde een beurs van 150.000 euro van de Vrije Universiteit Brussel gekregen. De Vrije Universiteit Brussel wil daarmee haar waardering uitdrukken voor het werk dat Wim Distelmans heeft verricht op een gebied dat ideologisch zeer belangrijk is en tot voor kort moeilijk verdedigbaar bij het brede Vlaamse publiek.

Een carrière in dienst van zwaar zieke of ongeneeslijke patiënten

Medicus en professor Wim Distelmans zet zich al 25 jaar in voor de uitbouw van een multidisciplinaire ondersteuning van zwaar zieke of ongeneeslijke patiënten, zowel in ziekenhuizen als in de thuiszorg. Hij is tevens oprichter van Dagcentrum TOPAZ en van het Forum Palliatieve Zorg.

Dagcentrum TOPAZ vangt mensen op met een levensbedreigende aandoening en biedt hen en hun familie of vrienden ondersteuning en verlichting in hun dagelijkse zorgen. Het Forum Palliatieve Zorg is een netwerk dat professionals in de verzorgingssector ondersteunt. Het verricht ook wetenschappelijk onderzoek en is een maatschappelijk aanspreekpunt over palliatieve zorg.

Een ander initiatief van Wim Distelmans is LEIF, het LevensEinde InformatieForum dat hij in 2003 oprichtte. Dit gebeurde naar aanleiding van de wetten over patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie die in 2002 van kracht werden. Distelmans was als expert nauw betrokken was bij de totstandkoming van de wetten.

LEIF organiseert de opleiding van de LEIFartsen, de LEIFnurses en andere zorgverleners. LEIF heeft een telefonische hulplijn rond het levenseinde: LEIFlijn.

Een terechte beloning

De Vrije Universiteit Brussel beloont met de beurs het feit dat Wim Distelmans zijn wetenschappelijke kennis in maatschappelijke betrokkenheid heeft omgezet. Rector Paul De Knop: “Wim Distelmans vertaalt zijn wetenschappelijke inzichten naar een breed publiek op een zeer toegankelijke wijze. Hij houdt talloze voordrachten, neemt volop deel aan debatten in de media en schrijft zelf veel populariserend werk.” Van zijn kant vindt Wim Distelmans de waardering van de VUB een fantastisch symbool voor het belang dat de universiteit hecht aan het respectvol omgaan met mensen.