logo

U bent hier

Professors Philippe Paquier (ULB/VUB) en Anna Jansen (VUB) winnen belangrijke prijs Koning Boudewijnstichting

Vrijdag 6 december 2013 werden de Prijzen 2013 voor medisch-wetenschappelijk onderzoek uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting, in aanwezigheid van Prinses Astrid. Negenentwintig wetenschappers uit verschillende medische disciplines en onderzoekscentra kregen samen meer dan 1,1 miljoen euro aan prijzen, projectsteun of beurzen uitgereikt.

Het belangrijkste bedrag - 360.000 euro - wordt dit jaar uitgereikt door het Fonds Jeanne en Alice Van de Voorde. Dit Fonds steunt elke 3 jaar een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd aan de faculteit Geneeskunde van de VUB en/of de ULB en dat een directe impact heeft op de gezondheid van kinderen op schoolgaande leeftijd.

De steun gaat dit jaar naar een multi- en transdisciplinaire groep van onderzoekers, onder leiding van Prof. dr. Philippe Paquier (ULB/VUB) en Prof. dr. Anna Jansen (VUB), die zich bezighoudt met de opvolging van jongeren die op kinderleeftijd een hersentumor overwonnen en behandeld werden in het UZ Brussel (VUB) of in het Hôpital Erasme (ULB).

Het bekroonde project beoogt:

  1. Het inventariseren van de leermoeilijkheden en de psychosociale problemen van jongeren die een hersentumor overleefden en van de factoren die de aanpak van deze moeilijkheden beïnvloeden. 
  2. De cruciale gebeurtenissen in het zorgtraject na operatie voor een hersentumor identificeren en nagaan hoe de patiënten en de ouders bepaalde zorgbeslissingen hebben ervaren. Speciale aandacht zal daarbij gaan naar de interactie tussen patiënten, ouders en zorgverleners.

Het is de bedoeling dat er aanbevelingen worden geformuleerd voor vroegtijdige opsporing van leermoeilijkheden en aanverwante psychosociale problemen om zo de kwaliteit van het zorgtraject van deze ex-patiënten te verbeteren.

In een latere fase van het onderzoek kunnen taalgerelateerde sequelen verder geanalyseerd worden in de schoot van CLIN, het centrum voor linguïstiek van de VUB

Philippe Paquier is diensthoofd Klinische en Cognitieve Neuropsychologie aan het ULB-Hôpital Erasme. Als titularis van de cursussen Neurolinguïstiek en Psycholinguïstiek (profiel Taalpsychologie en –pathologie) en als lid van het VUB-onderzoeksspeerpunt Clinical and Experimental Neurolinguistics is hij tevens betrokken bij de onderzoeksactiviteiten van CLIN. Zijn wetenschappelijke interesses voor neurocognitie bij kinderen verklaren de samenwerking met Anna Jansen, verbonden aan het VUB-departement Public Health.