logo

U bent hier

Boeiend Calewaert-panelgesprek over Brussel als stad van kennis en onderzoek

Op dinsdag 11 februari 2014 vond het panelgesprek "Brussel, stad van kennis en onderzoek” plaats. Het gesprek kaderde in de Calewaert Leerstoel over Brussel als wereldstad in wording. Het werd een ongemeen boeiende discussie.

Brussel is het grootste kenniscentrum van ons land, met 90.000 studenten en meer dan 15.000 onderzoekers. Maar hoe worden de problemen en de uitdagingen aangepakt? Gaan we naar een Brussels onderwijs?  En welke rol kunnen de universiteiten spelen in de ontwikkeling van het Brussels Gewest?

Na een stevige introductie door leerstoelhouder Corijn, was het aan een panel met VUB-rector Paul De Knop, Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet, Joost Vaesen van het Brussels Studies Institute, Katrien Mondt van Innoviris en Jonathan Holslag van het BICCS om van gedachten te wisselen over de toekomst van Brussel als kennisstad.

Minister van Onderwijs Pascal Smet riep de universiteiten op om hun wat verouderd concept te herdenken, want “kennisoverdracht en kennisdeling zal in de toekomst op een andere manier verlopen dan vandaag het geval is.” Hij hekelde ook de versnippering van bevoegdheden en macht in Brussel, waardoor er geen centrale regisseur is. “Brussel leeft in het verleden, niet in de toekomst.”

Volgens rector Paul De Knop is er een mentaliteitsverandering nodig. In Leuven weet men dat de universiteit essentieel is voor de stad, in Brussel beseffen we dat nog te weinig.

Via het Brussels Studies Institute komt er alvast een onderzoek naar de impact van de universiteiten, van hun onderzoek en hun onderwijs, op de stad en de stedelijke ontwikkeling. Volgens BSI-directeur Joost Vaesen ontbreekt nog een gemeenschappelijke visie. “We moeten een urban knowledge community krijgen, waar expertise wordt uitgewisseld.”

Jonathan Holslag vindt dat Brussel niet goed bezig is als het over de uitbouw van een kenniseconomie gaat. Op het vlak van R&D-investeringen bengelt het gewest aan het staartje in Europa.  

Katrien Mondt pleitte er dan weer voor om de zaken niet te regionaal te bekijken. Innovatie op gewestelijk niveau is niet mogelijk, dit moet internationaal en Europees aangepakt worden. Het is niet voor niets dat de EU hier zoveel belang aan hecht.

Volgende afspraak dinsdag 11 maart bij deBuren. Onderwerp: meertalige superdiversiteit

De volgende afspraak is op dinsdag 11 maart om 19 uur bij deBuren. Dan gaat het over meertalige superdiversiteit. De meerderheid van de bevolking in het BHG heeft geen Belgo-Belgische referenties. Migratie is een belangrijk element.  Brussel is een meertalige stad. Hoe kan men in die toestand een sociale cohesie tot stand brengen?

Leerstoelhouder prof. Eric Corijn houdt een inleiding, getiteld ‘Migratie, superdiversiteit en meertaligheid: problemen en kansen’

Dan volgt een panelgesprek met Rudi Janssens (VUB), Piet Van de Craen (VUB), Alex Housen (VUB, Marnixplan), Bleri Lleshi (filosoof & jeugdwerker) en Walentina Cools (Directeur dep. Onderwijs en Pedagogie EhB).

Meer info op de website van de Calewaert Leerstoel.

72157641154170173