logo

U bent hier

Nieuwe internationale onderzoeksgroep D-SCOPE wil ouderen langer thuis laten wonen

D-SCOPE onderzeoksgroepVrijdag 3 april 2015 werd op de campus van de Vrije Universiteit Brussel officeel het startschot gegeven van D-SCOPE. D-SCOPE heeft als doel ouderen de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk kwaliteitsvol oud te worden in de eigen thuisomgeving.

De nieuwe internationale onderzoeksgroep verenigt toponderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent. D-SCOPE is samengesteld uit 12 professoren en 7 doctorandi, met als eindverantwoordelijken VUB-professoren Liesbeth De Donder en Eva Dierckx.

VUB-prof Liesbeth De Donder, eindverantwoordelijke D-SCOPELiesbeth De Donder: “Het unieke aan dit onderzoek is dat het wil voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is. Tot op heden ontbreken hiervoor de juiste meetinstrumenten en ondersteuningsvormen. Wij vullen dat vacuüm op en willen in september al een eerste rapport presenteren.“

D-SCOPE wordt gefinancierd met de steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De onderzoeksgroep zal zich meer bepaald toeleggen op onderzoeksdomeinen als: empowerment van kwetsbare ouderen, ouderen en hun sociaal netwerk, mantelzorg, ziekte van Alzheimer, levenskwaliteit, formele en informele zorg- en ondersteuningsnetwerken. Die zeer ruime opzet van dit onderzoek moet resulteren in een alomvattende en coherente visie op preventie van kwetsbaarheid bij ouderen in hun eigen woonomgeving. Daarnaast zal D-SCOPE ook oplossingen formuleren die ouderen, hun formele en mantelzorgers ondersteunen en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te verliezen.