logo

U bent hier

VUB reikt eredoctoraten 2015 uit tijdens geslaagde ceremonie

Eredoctoren VUB 2015

De Vrije Universiteit Brussel heeft vrijdag 29 mei 2015 acht eredoctoraten uitgereikt. De eretitels gaan naar lerares Francisca Anyango (Kenia), historicus Peter Burke (VK), gentherapist Luigi Naldini (Italië), voorvechters voor abortus Lucie Van Crombrugge en wijlen Dr. Willy Peers (België), politica Marie Levens (Suriname), voormalig premier van Australië Julia Gillard (Australië) en acteur Sir Patrick Stewart (VK). Julia Gillard nam haar eredoctoraat eerder dit jaar al in ontvangst, Patrick Stewart zal dit later doen, op een nog te bepalen datum. 

 In het teken van onderwijs, vrouwenrechten en wetenschap

“Alles wat nu gaat gebeuren, is niet echt.” Voorzitter van de Raad van Bestuur Eddy Van Gelder verwees in zijn openingswoord naar het diner met de eredoctores 2015 dat de avond voor de uitreiking plaatsvond in het Magrittemuseum. De grootste Belgische surrealist had een diepe indruk op sommige eredoctors nagelaten, maar de uitreiking zelf maakte wellicht nog een diepere indruk. Tijdens een eigentijdse, multimediale en bijzonder gevarieerde ceremonie passeerden de drie thema’s van de eredoctoraten 2015 de revue: Abortion and Women’s RightsLet’s talk Science en Education for All. Bij elk thema hoorden meerdere eredoctoraten, met voor elke eredoctor een proximus of proxima die vanuit de VUB het eredoctoraat ondersteunt.

Recht op abortus

Vrouwenactiviste Lucie Van Crombrugge (met prof. Gily Coene als proxima) en de in 1984 overleden arts Willy Peers (met prof. em. Jean-Jacques Amy als proximus) kregen een gemeenschappelijk eredoctoraat voor hun strijd voor vrouwenrechten en in het bijzonder voor het recht op abortus. Christine Peers, de weduwe van Willy Peers, nam het eredoctoraat in ontvangst. Voor Lucie Van Crombrugge is de strijd nog niet gestreden en moet abortus helemaal uit het strafrecht, wat nu niet het geval is. Het is immers nog altijd strafbaar, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een uitgebreide delegatie van de abortusbeweging juichte Van Crombrugge en Peers minutenlang toe.

VUB uitreiking eredoctoraten 2015

Gentherapie

De Italiaanse specialist en pionier in gen- en celtherapie prof. Luigi Naldini (met als proximi prof. Thierry VandenDriessche en Marinee K.L.Chuah) kreeg een eredoctoraat namens de overlegstructuur Medische Wetenschappen. Tijdens het interview met gastvrouw Annabelle Van Nieuwenhuyse maakte Naldini zich sterk dat gentherapie het antwoord is op tal van ziektes en aandoeningen, maar dat de wetenschap ook het debat met de samenleving moet aangaan, om de angst voor genetische manipulatie weg te nemen en duidelijk te maken dat gentherapie alleen maar een positief doel heeft. 

Geschiedenis van alles

VUB uitreiking eredoctoraten 2015De vermaarde Britse historicus prof. Peter Burke (met prof. Georges Declercq als proximus) kreeg een eredoctoraat op initiatief van de Humane Wetenschappen. Prof. Burke heeft Geschiedenis een nieuwe en veel bredere inhoud gegeven, door ervan uit te gaan dat alles een geschiedenis heeft. Zo heeft Burke zich beziggehouden met de geschiedenis van de kennis, wat o.m. resulteerde in het werk ‘A Social History of Knowledge: From the Encyclopaedia to Wikipedia’.

Star Trek

De overlegstructuur Exacte Wetenschappen koos geen wetenschapper, maar acteur Sir Patrick Stewart als eredoctor. Stewart, die de rol van captain Jean-Luc Picard vertolkt in ‘Star Trek: The Next Generation’, verdient volgens zijn proximus prof. Hugo Thienpont een eredoctoraat omdat Star Trek meerdere generaties jongeren heeft aangezet om een STEM-studie (Science, Technology, Engineering and Mathematics) aan te vatten. Bovendien zat Star Trek vol technologie die pas later is uitgevonden, zoals tablets, gsm’s, en 3D-printers. Door professionele verplichtingen kon Stewart jammer genoeg niet naar de uitreiking komen. Prof. Thienpont: “Zoals gebruikelijk bij Science Fiction, zal hij z’n eredoctoraat in de toekomst in ontvangst nemen.”  

Education for All

Voor hun inzet om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot kwalitatief onderwijs, kregen drie uitzonderlijke vrouwen een eredoctoraat namens de academische overheid. Ex-premier van Australië Julia Gillard, die momenteel het Global Partnership for Education leidt, nam haar eredoctoraat al in februari in ontvangst, toen ze op de VUB was voor een Kapuscinski Development Lecture over ontwikkelingsgerelateerde onderwerpen.

In een filmpje herhaalde Gillard (met vicerector Onderwijs Yvette Michotte als proxima) nog eens dat “er 58 miljoen kinderen zijn die geen basisonderwijs krijgen en 250 miljoen kinderen die wel enige toegang tot onderwijs hebben, maar toch niet kunnen lezen, schrijven en rekenen.”

It’s about smiling

VUB uitreiking eredoctoraten 2015De Keniaanse lerares Francisca Anyango (met vicerector Viviane Jonckers als proxima)  concentreert zich volledig op het ‘veldwerk’ met kleinschalige projecten om kinderen in sloppenwijken de kans te geven naar school te gaan. Doordat ze zelf in de sloppenwijken is opgegroeid, beseft Anyango beter dan wie ook hoe belangrijk onderwijs is. “It’s not just about reading and writing, it’s also about smiling”, zei ze tijdens de uitreiking vrijdag.

Wat eredoctor Marie Levens uit Suriname alleen maar kon beamen. “De wereld kan alleen maar een happy place zijn als iedereen gelukkig is.” Marie Levens (met vicerector Internationalisering Jan Cornelis als proximus) is een Surinaamse politica die momenteel directeur is van het Department of Human Development, Education and Culture bij de Organization of American States (OAS). Ze is voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, maar heeft zich vooral ook actief ingezet op zowat elk niveau van het onderwijs, van basiseducatie tot de universiteit. Ze zette mee haar schouders onder de overeenkomst tussen de VUB en de OAS, waardoor jaarlijks 60 studenten uit Noord- en Latijns-Amerika en de Caraïben aan de VUB een doctoraatsopleiding kunnen volgen. Marie Levens benadrukte dat degelijk onderwijs in ontwikkelingslanden noodzakelijk is om het kritische denken te ontwikkelen, want zonder kritisch denken krijg je nooit een gezonde democratie.

Niet alleen

VUB uitreiking eredoctoraten 2015Marie Levens sprak ook het slotwoord namens alle nieuwe eredoctores uit. Ze stelde dat de eredoctores hun titel hebben gekregen ‘on behalf of many’, want “we hadden vele mentors, vele mensen die ons hebben gesteund tijdens ons leven. We zijn er niet louter op eigen kracht gekomen, en daarom moeten we teruggeven wat we gekregen hebben.” In dat kader sprak ze ook haar waardering uit voor de Vrije Universiteit Brussel "voor haar grote bijdrage tot het onderwijs van mijn Latijns-Amerikaanse en Caraïbische studenten en professoren via onderzoeksbeurzen op doctoraal en master-niveau."

 

72157651506043613