logo

U bent hier

Recht op abortus centraal tijdens uitreiking VUB-eredoctoraten

Prof. Gily Coene, directeur van RHEA, was de proxima van vrouwenactiviste Lucie Van Crombrugge, die samen met de overleden arts Willy Peers (met prof. em. Jean-Jacques Amy als proximus) een VUB-eredoctoraat kreeg voor har strijd voor vrouwenrechten en in het bijzonder voor het recht op abortus. Christine Peers, de weduwe van Willy Peers, nam het eredoctoraat in ontvangst. Voor Lucie Van Crombrugge is de strijd nog niet gestreden en moet abortus helemaal uit het strafrecht, wat nu niet het geval is. Het is immers nog altijd strafbaar, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een uitgebreide delegatie van de abortusbeweging juichte Van Crombrugge en Peers minutenlang toe.