logo

U bent hier

Tik Tak-studie wint De Bock-Doehaerd-thesisprijs

Masterstudente in de Kunstwetenschappen en Archeologie Ilse Ghekiere wint de prijs prof. dr. Renée De Bock-Doehaerd voor haar masterproef met de titel ‘Het Tik Tak-verhaal (1981-2014): Geschiedenis, beeldtaal en erfgoed van het eerste Vlaamse peutertelevisieprogramma’. De De Bock-Doehaerd-prijs gaat uit van de vakgroep Geschiedenis en beloont jaarlijks de beste VUB-thesis met een historische dimensie.

“De eerste beelden die via het netvlies tot in de hersenen binnendringen, zijn van een groter belang dan men vaak denkt – het zou dus totaal verkeerd zijn schamper te doen over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar een onderwerp als Tik Tak,” begint de motivatie van geschiedenisprof Guy Vanthemsche. Daarbij komt dat Ilse, ook volgens de lezers die haar proefschrift beoordeelden, erg veel “durf, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, passionele onderzoekersattitude en creativiteit” aan de dag legt. Met haar thesis levert ze een standaardwerk af “op de grens tussen communicatiewetenschappen, beeldcultuur- en erfgoedstudies.” Daarnaast belicht ze ook de pedagogische, kunsthistorische, juridische en breder historische aspecten van het Tik Tak-verhaal.

Ze schreef, met andere woorden, een integraal verhaal van een pioniersprogramma. In de woorden van haar promotor, professor Tamara Ingels: een “hoofdstuk in de televisiegeschiedenis”, een “verplichte voetnoot in de geschiedenis van de VRT.” De De Bock-Doehaerd-prijs valt haar daarbij in de eerste plaats te beurt vanwege haar “uitstekende heuristische gave – één van de kenmerken van een goede geschiedkundige.” Verder waardeert professor Vanthemsche de uitstekende wijze waarop Ilse zorgvuldig en kritisch omgaat met haar bronnenmateriaal, waaronder een hele rits getuigenissen.

De prijs De Bock-Doehaerd wordt uitgereikt op woensdag 24 juni, vanaf drie uur in zaal 5C406. Zij die ondertussen zelf op onderzoek uit willen, kunnen beginnen op de website van Ketnet.

tiktak