logo

U bent hier

VUB opent Confuciusinstituut


Confucius Sinarum Philosophus
, bron.

De Vrije Universiteit Brussel krijgt een China-EU Confucius Institute. Hiertoe werden dinsdag 30 juni, tijdens een bezoek van de premier van de Volksrepubliek Li Kequiang aan België, de nodige handtekeningen geplaatst. Het Confuciusinstituut legt zich toe op onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Het Vrij Onderzoek geldt hierbij uiteraard als uitgangspunt en richtwijzer.

In eerste instantie focust het Instituut zich op Chinees taalonderwijs, wetenschappelijk China-EU-onderzoek en wederzijdse cultuuruitwisseling. Zo zal het de bestaande VUB-China-expertise ondersteunen en aanvullen. Het Confuciusinstituut zal daarbij niet alleen interuniversitaire samenwerking stimuleren, maar ook banden aanhalen tussen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven, in zowel Europa als China.

Onderwijs, culturele uitwisseling, onderzoek

Hiervoor zullen innovatieve onderwijsmethodes en -technologieën worden ingezet. Er zal daarbij bijzondere aandacht gaan naar het ontwerpen van een online Chinees leerplatform dat de interactie tussen docenten en studenten vergemakkelijkt. Een andere doelstelling is het verder ontwikkelen en uiteindelijk in het Europese creditsysteem integreren van VUB-opleidingen in de Chinese taal en cultuur. Het onderwijsluik van het Confuciusinstituut wordt ondersteund door het EU-China Higher Education Research Center van de VUB.

Het Instituut zal ook oog hebben voor kunst en cultuur, die op uiteenlopende evenementen zal worden verspreid en gedeeld. Chinese en Europese instellingen, musea en kunstenaars zullen optreden als medeorganisatoren.

Het wetenschappelijk werk van het Confuciusinstituut profiteert van de strategische ligging van Brussel. Als vinger aan de EU-pols zal het de intercontinentale onderzoekssamenwerking, -mobiliteit en informatie-uitwisseling bevorderen. Standpunten en ideeën – van beleidsmakers, wetenschappers en studenten – zullen meer draagwijdte krijgen, en discussiepartners en weerwoorden vinden.

Confucius vs Poincaré?

Als VUB-instelling zal het Confuciusinstituut onderhevig zijn aan het principe van Vrij Onderzoek. Niets zal aan het kritische oog van onafhankelijke analyses, wars van vooraf gestelde waarheden of dogma’s, ontsnappen. Dergelijke analyses vereisen evenwel een neutraal platform voor dialoog en discussie, exact wat het Confuciusinstituut zal zijn.

Het Confuciusinstituut plaatst zich daarmee in de Verlichte traditie van, bijvoorbeeld, Voltaire. Net als veel van zijn compagnons de route was de Franse verlichter een bewonderaar van zijn, naar eigen zeggen, Chinese voorganger, van wie hij in zijn werkkamer een portret had hangen en waarover hij dichtte:

De la seule raison salutaire interprète,
Sans éblouir le monde, éclairant les esprits,
Il ne parla qu’en sage, et jamais en prophète ;
Cependant on le crut, et même en son pays.


Op de voorgrond: de Chinese ambassadeur Qu Xing, rector Paul De Knop en vicerector internationaal beleid Jan Cornelis. Op de achtergrond: Minister van Buitenlandse Zaken van de People 's Republic of China Wang Yi, Premier van de Raad van State van de People 's Republic of China Li Keqiang, Eerste minister van België Charles Michel, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel van België Pieter De Crem. © FOD Kanselarij van de Eerste Minister.