logo

U bent hier

VUB coördinator in Europees onderzoeksproject ‘Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement’ (B-WISER)

Onder leiding van prof. Paul Wylleman werd onze universiteit het project Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement (kort: B-WISER) toegekend binnen het kader van het Erasmus+ Sport programma. 

De financiering (€0,4M) zal 13 partners en 39 experts uit zes EU-lidstaten (België, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje en Zweden) toelaten om via dit tweejarig project onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de tewerkstelling van topsporters en ex-topsporters kan geoptimaliseerd worden binnen Europa.

In de openingsfase zal het B-WISER project de bestaande structuren en maatregelen voor ‘topsport en tewerkstelling’ in kaart brengen. Daaropvolgend zal er enerzijds onderzoek verricht worden naar de competenties die topsporters vereisen om een ‘topsport en werk’ -carrière te combineren, en anderzijds naar de competenties die topsporters vereisen om succesvol de overgang te maken naar de arbeidsmarkt bij het beëindigen van hun topsportcarrière. 

Zodoende zal het B-WISER project de toegevoegde waarde van tewerkgestelde (ex-)topsporters in kaart brengen en het voor de deelnemende landen mogelijk maken best practices te ontwikkelen om de ‘matching’ met huidige en toekomstige werkgevers te optimaliseren. Dit project zal onderwijsinstellingen, topsportfederaties en -centra, werkgevers en carrièrebegeleiders in de participerende landen toestaan om de organisatie en begeleiding van hun ‘topsport en tewerkstelling’-trajecten te optimaliseren. 

Het partnership, bestaande uit universiteiten, nationale en internationale olympische en paralympische comités (BOIC, BPC, IOC, IPC), topsportcentra, experts in carrièrebegeleiding (Adecco Athlete Career Programme), experts in tewerkstelling en HR (Kapito HR, Unizo, UEAPME) en internationale topsport-experts (IOC, IPC, EOC) zal geleid worden door de VUB. Daarin zal doctoraal onderzoeker Koen De Brandt een centrale rol innemen als wetenschappelijk coördinator. De administratieve en financiële opvolging van het project zal verzorgd worden door Arthur Skenazi.