logo

U bent hier

VUB rechtenstudenten in de finale van de Moot Court grondwettelijk recht

Op vrijdag 20 april 2018 vonden, bij de Raad van State, de kwalificatiepleidooien en de finale plaats van de Moot Court grondwettelijk recht. De kleuren van de VUB werden er met geestdrift en verve op schitterende wijze verdedigd door Alexander Watson (3e bachelor), Ben Bosmans (1e master) en Ilhame Essatouni (2e master). Ze werden voor deze gelegenheid begeleid en gecoacht door mandaatassistent Allan Magerotte (vakgroep Publiekrecht). Niet alleen was het VUB-team de beste verzoeker tijdens de kwalificatiepleidooien, maar veroverde het ook nog een plaats in de finale! Een dikke proficiat voor het VUB-team! In de finale mochten de teams van de VUB en de Universiteit Antwerpen zich meten. Het team van de Universiteit Antwerpen mocht de titel dit jaar claimen. Ook voor hen proficiat!

Studenten Alexander Watson, Ben Bosmans en Ilhame Essatouni werden persoonlijk gefeliciteerd door juryleden voor hun uitstekende pleidooien en voor het groepsgevoel dat zij uitstraalden!

De Moot Court grondwettelijk recht is een interuniversitair en tweetalig pleitwedstrijd dat door alle Belgische universiteiten, zowel die van de Vlaamse als die van de Franstalige Gemeenschap, wordt georganiseerd sinds academiejaar 2015-2016. Voor een jury van vooraanstaande professionelen moeten de studenten hun pleit skills bewijzen na in een voorafgaande schriftelijke fase onderbouwde conclusies te hebben geschreven. De fictieve casus houdt telkens een vraag in aangaande de compatibiliteit van wetgeving met één of meerdere referentienormen van het Grondwettelijk Hof, en betreft zowel institutioneel grondwettelijk recht als de rechten van de mens. Dit jaar ging de fictieve casus over het verbod op onverdoofd slachten en de verhouding hiervan met het recht op godsdienstvrijheid en vrijheid van eredienst zoals gewaarborgd door artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 EVRM.

De Moot Court grondwettelijk recht biedt dan ook bachelor- en masterstudenten de gelegenheid om uit de boeken te kruipen en deel te nemen aan een prestigieuze en enorm leerrijke ervaring waarin ze niet alleen gespecialiseerde kennis en kostbare vaardigheden ontwikkelen, maar ook in contact treden met allerhande experten en andere studenten.

(Foto: vlnr. Alexander Watson, Ben Bosmans, Ilhame Essatouni, Allan Magerotte)