logo

U bent hier

CORONA UPDATE

Belangrijke mededeling in verband met de evolutie van de coronavirus-situatie

Aansluitend aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zal de Vrije Universiteit Brussel volgende bijsturingen doen aan de organisatie van de universiteit en dit met ingang van vrijdag 13 maart 24u00 en tot en met 19 april 2020. Meer informatie volgt de komende uren.

De universiteit gaat niet dicht maar gaat volledig digitaal: iedereen blijft thuis, tenzij dat onmogelijk anders kan.

Onderwijs

  • Alle lessen vinden uitsluitend digitaal plaats.
  • Lessen met fysieke aanwezigheid op de campussen worden geschorst, ook de practica en WPO.
  • De – 50 regel vervalt.
  • De kotstudenten (nationale en internationale) die kunnen, gaan naar huis. Waar dit niet kan, wordt bekeken welke oplossingen mogelijk zijn.
  • Enige uitzondering betreft die studenten die nodig zijn in zorg en labo’s.


Diensten en dienstverlening


De dienstverlening wordt eveneens vanop afstand georganiseerd met de technische mogelijkheden die er zijn (skype, telefoon, mail, …).
Het merendeel van de faciliteiten op de campussen worden gesloten: cafés, restaurant, sportfaciliteiten, cultuurfaciliteiten, bibliotheek, studiebegeleidingscentrum, alle ontmoetingsruimten en alle fysieke contactpunten.
Telewerk wordt gemaximaliseerd zodat er zo weinig mogelijk verplaatsingen nodig zijn. Waar continuïteit op de campus nodig is, krijgen collega’s met een zwakke gezondheid en ouders van kinderen die niet naar school kunnen voorrang voor telewerk.
De diensten die operationaliteit garanderen en hiervoor op de campussen moeten zijn, worden afzonderlijk gecontacteerd en zullen een alternatieve werkvorm organiseren.
 
Onderzoek
Het kritisch wetenschappelijk onderzoek in laboratoria wordt verzekerd. De leidinggevende organiseert dit samen met de teams.