logo

U bent hier

Mededeling: asbest aangetroffen tijdens werkzaamheden rectoraatsgebouw

Beste collega’s,

 

Langs deze weg willen we jullie informeren dat de renovatiewerken op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het Braemgebouw momenteel even stil liggen omdat er een asbesttoepassing is aangetroffen die niet gekend was en niet in de asbestinventaris was opgenomen. Er is nooit gevaar geweest tot blootstelling voor arbeiders op de werf noch personeel of andere gebruikers van het gebouw. Om dit te kunnen blijven garanderen tijdens de verdere werken nemen we even de tijd om alles grondig te evalueren.

 Nadat de chape is verwijderd op de eerste verdiepingen van het Braemgebouw is gebleken dat sommige openingen in de vloer gerealiseerd zijn door middel van een verloren bekisting in vezelcementbuis. Vermits deze buizen mogelijk asbestvezel bevatten (oude Eternit-buizen) hebben we onmiddellijk de werken op deze verdiepingen stilgelegd tot we hier duidelijkheid over hadden. Ook werden er luchtstalen genomen om de risico’s op mogelijke blootstelling te kunnen inschatten. De uitgevoerde analyses wezen uit dat de buizen inderdaad asbestvezels bevatten, maar dat er geen asbestvezels verspreid zijn tijdens de werken. Het asbest is gehecht in de buis die bovendien ingebed zit in de betonplaat en zou enkel kunnen vrijkomen bij zagen of boren in de buis – wat niet gebeurd tijdens de reeds uitgevoerde werken. Deze asbesttoepassing in het Braemgebouw was tot op heden niet gekend en ook niet zichtbaar wegens visueel afgeschermd door de chape en meerdere verflagen.

 Voor we de werken hervatten zullen we samen met aannemer, ontwerpers, asbestcoördinator en de externe asbestbeheerder bepalen hoe de werken op een voor iedereen absoluut veilige manier verdergezet kunnen worden en welke bijkomende maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Daarom worden de komende dagen nog bijkomende inspecties uitgevoerd en stalen genomen. Op basis daarvan wordt bekeken hoe, binnen het wettelijke kader, verder gewerkt kan worden en wat er verder nog dient te gebeuren.

 De werken in de kelder werden, na overleg met onderaannemer afbraak en na het informeren van zijn werknemers over de situatie, niet stopgezet. Dit omdat hier vooraf een uitgebreide inspectie door onze externe asbestbeheerder was kunnen gebeuren. Al het asbest dat hier in kaart was gebracht werd reeds verwijderd voor aanvang van de renovatiewerken (periode sluiting parking in november – december 2018) waardoor er veilig verder gewerkt kon worden.

 Voor verdere vragen hieromtrent kan u contact opnemen met projectleider Bart Sibiel via bart.sibiel@vub.be. Zodra er meer informatie is over het opnieuw aanvatten van de werken, uiteraard op een veilige manier, laten we jullie dit via deze weg weten.

 

Met vriendelijke groeten,

Projectleider Bart Sibiel, Isabelle Selleslag en het Braem-projectteam.