logo

U bent hier

News about generatiestudenten

  • Het aantal topsporters die aan de VUB studeren, blijft toenemen. In het academiejaar '14-'15 wees de dienst Topsport en Studie een topsportstatuut toe aan 82 VUB-studenten. Voor dit academiejaar staat de teller al op 89. 40 procent van deze statuten werd toegekend aan topsportstudenten die actief zijn op wereld-/Olympisch niveau.

  • Openlesdagen 2015 VUB

    Van lessen over reële getallen en verzamelingen via Engelse taalverwerving tot colleges over algoritmen en datastructuren: deze week maken maar liefst 600 leerlingen uit het secundair onderwijs kennis met de universitaire manier van lesgeven tijdens de openlesdagen van de Vrije Universiteit Brussel.

  • Traditiegetrouw worden elk jaar aan de VUB tijdens de krokusvakantie de ‘openlesdagen’ georganiseerd. Vijf dagen lang kunnen leerlingen die in hun laatste of voorlaatste jaar middelbaar zitten dan een of meerdere universitaire cursussen volgen. Bedoeling is ze wegwijs te maken in de talrijke opleidingen die aan de VUB gegeven worden en ze te helpen een doordachte studiekeuze te maken.

  • Het strategisch project “Toelatingsexamen arts/tandarts” is gericht op het verbeteren van de rekrutering van nieuwe studenten voor de opleiding Geneeskunde op de campus Jette.  Voor dit project werd 200.000 EU beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar (2012-2016).

  • Het voorbije weekend, meer bepaald op zaterdag 23 februari, vond op onze campussen de eerste infodag van 2013 plaats. Vooraf hadden 649 personen te kennen gegeven langs te willen komen: 37 % méér dan voor de eerste infodag van verleden jaar. Op de dag zelf was de opkomst veeleer beperkt. Het gevolg van de kou en de snerpende wind die dag? Hoe dan ook, wie wèl kwam opdagen, kreeg een warm welkom van de vele VUB-medewerkers en proffen die de rondleidingen en de infosessies verzorgden.

  • Het is ondertussen een traditie geworden aan de VUB: de openlesdagen. Vijf dagen lang kunnen scholieren uit het laatste jaar middelbaar tijdens hun krokusvakantie aan onze universiteit lessen komen volgen. Dit jaar kwamen 448 nieuwsgierigen opdagen, oftewel 71 % van de vooringeschrevenen. Voorwaar geen slecht resultaat. Bovendien wijdde TVBrussel een uitzending aan het initiatief, wat de ruchtbaarheid errond alleen maar kan verhogen. Op weg naar een nog groter succes volgend jaar? Laten we hopen…

  • Volgens de laatste gegevens (14 oktober 2012 ) is het aantal generatiestudenten aan de VUB sterk gestegen in vergelijking met het vorige academiejaar. Op twee weken van de publicatie van het aantal inschrijvingen aan alle Vlaamse universiteiten door de Vlaamse overheid, vertonen de voorlopige cijfers van de Vrije Universiteit Brussel een stijging van ruim 18 procent.