logo

Nina Van Denbempt (°1989, Halle)

Titel: SUPERBROKEN SUPERHUMAN

Jaartal: 2021

Materiaal: plasticrete

Afmetingen: 75 x 80 x 150 cm

Foto © 2021 – Jean Cosyn

De kunstwerken van Nina Van Denbempt verbeelden het oncomfortabele gevoel van het mens-zijn in deze wereld. Terugkerende thema’s zoals angst, falen, existentiële bezorgdheid, eenzaamheid, mentale gezondheid en feminisme liggen de kunstenares nauw aan het hart en sluiten aan bij gebeurtenissen die plaatsvinden in haar eigen leven. Deze onderwerpen vertaalt ze naar een breed scala aan artistieke uitingsvormen, zoals schilderijen, stripverhalen, video’s, installaties en performances. Haar oeuvre wordt gekenmerkt door een doe-het-zelf aanpak, waarbij visuele invloeden uit de popcultuur, zoals glitter en vrolijke kleuren, paradoxaal genoeg uiting geven aan donkere gedachten en een verlangen naar een diepere connectie.

Met de sculptuur SUPERBROKEN SUPERHUMAN wekte Van Denbempt één van haar stripfiguren, Bunny, tot leven. Het kunstwerk vormt een ode aan de mentale breakdown, een beangstigende gemoedstoestand waarin tegelijkertijd kansen schuilen voor persoonlijke groei. Op deze manier tracht de kunstenares het idee te normaliseren dat momenten van crisis, twijfel en chaos onlosmakelijk deel uitmaken van onze individuele ontwikkeling. SUPERBROKEN SUPERHUMAN drukt dan ook de hoop uit dat de samenleving kwetsbaarheid begripvol leert omarmen en niet louter beschouwt als een zwakte. Het huidige systeem spoort mensen namelijk aan om de schone schijn op te houden, terwijl er vaak wat anders schuilgaat achter de façade: een precaire mentale gezondheid, groeiende schaamte en een obsessie met productiviteit en perfectie. Van Denbempt is moe aan deze tendens. De kunstenares hoopt dat de aanwezigheid van de sculptuur op de campus voorbijgangers een hart onder de riem kan steken in periodes van existentiële metamorfose, zodat ze zich minder eenzaam voelen. De mentale toestand ‘superbroken’ zou net een superkracht kunnen zijn.

Voor de vervaardiging van SUPERBROKEN SUPERHUMAN sloeg Van Denbempt de handen in elkaar met beeldhouwster Tine Depoelpaep. De samenwerking tussen de twee kunstenaressen kwam tot stand tijdens de eerste lockdown nadat ze elkaar leerden kennen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Elkaar ontmoeten in deze kwetsbare positie gaf hen op verschillende vlakken de kans om te experimenteren.  Zo bleven ze doorheen het proces op de hoogte van elkaars mentale toestand, spraken ze in radicale eerlijkheid over hun eigen grenzen en zochten ze samen naar een gebalanceerde manier om aan het project te werken. 
 

Dit kunstwerk maakt tijdelijk deel uit van het Humanistisch Sculpturenpark van de Vrije Universiteit Brussel. Het symboliseert de waarden en filosofie van de universiteit of stelt ze in vraag. De cluster waartoe deze sculptuur behoort, werd gecreëerd in Barak Lili M, de residentie-ateliers van Pilar op de site van See U. 

Foto © 2021 – Jean Cosyn