Praktisch

maandag, 12 december, 2022 - 14:00 tot 17:00
VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan 103
1090 Jette

Oproepen aan Arts in Nood komen in 25 procent van de gevallen van artsen in opleiding, 42 procent van ASO's in Vlaanderen kampt met symptomen van burn out. Deze vorming is bedoeld voor ziekenhuisopleiders die daarin iets willen betekenen, al dan niet als mentor.

Aan bod komen o.a. gesprekstechnieken en praktische tips voor het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van verschillende problematieken die een invloed kunnen hebben op het werk of het welzijn van de ASO. Ook wordt aandacht besteed aan het afbakenen van de rol als opleider ten opzichte van die van een therapeut, hulpverlener of ombudsman: Wat kunt u zelf betekenen en vanaf wanneer laat u het beter aan een ander over? Welke externe ondersteuning is beschikbaar en hoe brengt u de ASO daar best mee in contact? Hoe bewaakt u kwaliteit van zorg?

DezeĀ opleidingĀ is gratisĀ teĀ volgenĀ doorĀ stagemeestersĀ enĀ supervisorenĀ ā€“al danĀ nietĀ metĀ mentorfunctie-Ā betrokkenĀ bijĀ deĀ opleidingĀ van ASOs. Deelname volstaat als jaarlijkse verplichte bijscholing voor stagemeesters.

Inschrijven:

Welke is uw rol t.o.v. ASOs *
Nieuwsbrief Train de Trainer *
Mogen wij u drie keer per jaar onze nieuwsbrief "Arts en Opleider" toesturen, met wetenschappelijke inzichten rond het opleiden van ASO's op de werkvloer?